۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

تعریف حقوق خانواده

مهمترین نهاد اجتماعی ، وجود خانواده است که هر فردی در بدو تولد با آن مواجه میشود.

حقوق خانواده
مهمترین نهاد اجتماعی ، وجود خانواده است که هر فردی در بدو تولد با آن مواجه میشود.
خانواده را از دیدگاه های مختلف می توان تعریف کرد. که پاره ای از آنها سطحی و پاره ای دیگر عمقی است. عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده، یک زن و یک مرد است که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خویش با یکدیگر پیوند زناشویی بسته اند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع آنها افزوده شده است.
خانواده به هر شکلی که باشد دارای قوانینی است که اغلب افرد از آن آگاه نیستند به همین دلیل در هنگام بروز مشکلات با سردگمی مواجه میشوند و نیاز به وکیل خانواده دارند.
دپارتمان وکالت امور خانواده موسسه فرهنگ تفاهم در تمامی زمینه های حقوق خانواده میتواند به شما عزیزان مشاوره ارائه دهد.
عمده فعالیت های ما شامل:
_مهریه
_منع اشتغال زوجه
_حضانت فرزند
_نفقه فرزند
_نکاح
_طلاق توافقی
_ارث
_طلاق

تعریف حقوق خانوادهReviewed by 021-66565511 on Apr 10Rating: 5.0.تعریف حقوق خانواده

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز