۰۲۱-۵۴۷۶۴

سوالات متداول گمرکی و بازرگانی

سوالات متداول گمرکی و بازرگانی کارت بازرگانی چیست توسط چه مرجعی صادر می شود. کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می توان اقدام به صادرات و واردات کالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود. در چه […]

سوالات متداول گمرکی و بازرگانی

کارت بازرگانی چیست توسط چه مرجعی صادر می شود.
کارت بازرگانی سندی است که به موجب آن می توان اقدام به صادرات و واردات کالا نمود و توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نام متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی صادر می شود.

در چه مواردی نیاز به ارائه کارت بازرگانی نیست؟

  • شرکتهای تعاونی مرزنشینان
  • ملوانان ایرانی
  • پیله وران در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوطه
  • کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغل از وزارت کار وامور اجتماعی
  • کالاهایی که ورود آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی باشد
  • کالاهای مسافری
  • کالاهای هدیه و سوغات که از طریق پست وارد میگردد.

به چه کالاهایی تجاری می گویند؟

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش وارد یا صادر میگردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد

حقوق گمرکی چیست؟

حقوق گمرکی وجهی است که میزان آن به موجب جدول تعرفه گمرکی ضمیمه این قانون تعیین و دریافت میشود.

سود بازرگانی چیست؟

سود بازرگانی وجهی است که براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیئت وزیران برقرار میگیرد.

هزینه گمرکی چیست؟

هزینه های گمرکی وجوهی است که میزان و شرایط آن باتصویب هیئت وزیران برای تخلیه و باربری و بارگیری و خدمات فوق العاده تعیین می شود.

عوارض گمرکی چیست؟

عوارض دریافتی به وسیله گمرک وجوهی است که وصول آن طبق مقررات بعهده گمرک واگذار میشود.

منظور از شماره کوتاژ چیست؟

شماره ای است که در تمام مراجعات و مکاتبات صاحب کالا با گمرک در مراحل بعدی مورد استناد قرار می گیرد. به طور خلاصه شماره پرونده هر فقره بارنامه کالای ورودی است.

ارزش سیف که گمرک برای کالای وارده ملاک عمل قرار می گرید شامل چه مواردی است؟
مل بهای خرید کالا در مبدأ + هزینه بیمه + حمل و نقل و باربندی و سایر هزینه هایی که مربوط به افتتاح اعتبار یا واریز بروات و هزینه هایی که به آن کالا تا اولین گمرک انجام میگیرد.

کسر دریافتی مطالبه شده از طرف گمرک تا چه مدت می توان به آن اعتراض نمو و به کجا؟
تا سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه و می بایست کتبأ به گمرک صادرکننده کسر دریافتی اعتراض نمود؟

دیدگاه ها