۰۲۱-۵۴۷۶۴

قوه قضاییه برای حفاظت از حقوق مردم و صیانت از سلامت زندانیان در دوران شیوع کرونا به راهکارهایی اشاره می کند

ستاد حقوق بشر جمهوری ایران برای تبیین سراب حقوق بشر غربی و حقیقت کرامت انسانی اسلامی در دوره شیوع ویروس کرونا بیانیه صادر کرد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در مورد سراب حقوق بشر غربی و حقیقت کرامت انسانی اسلامی در دوره شیوع ویروس کرونا بیانیه صادر کرد.

که متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

  • برتری منافع اقتصادی بر حق حیات انسان‌ها در حقوق بشر غربی:

با مرور رفتار تاریخی غربی‌ها در قبال حقوق ملتها، حقیقت نگرش ضدانسانی آن‌ها به انسانیت و بشریت را هویدا میکند. دولت‌های غربی که سابقهی کشتار میلیون‌ها انسان بیگناه را در پروندهی حقوق بشری خود دارند، همواره تلاش میکنند با ابزار رسانه و اغوای ملت‌ها خود را مدافع حقوق بشر و کشور‌های مستقل را ناقض حقوق انسان‌ها معرفی کنند. این رفتار غربی‌ها صرفاً یک تاکتیک مقطعی و یا خطای موردی نیست، بلکه “اصالت منافع صاحبان قدرت و ثروت” است که هیچ جایی برای انسان و حقوق بشر در فرهنگ لیبرالیسم حاکم بر این کشور‌ها باقی نمیگذارد. همین نگرش است که غربی‌ها با نهایت گستاخی از اشغالگری صهیونیستها، از تجاوزگری سعودی‌ها و از وحشیگری تروریست‌ها با همه ظرفیت حمایت و پشتیبانی کرده و می کنند و از همین رو نیز هنگامی که از ناکامی سیاست‌های خود در منطقه غرب آسیا سخن میگویند، فقط برای هدررفت ۷ هزار میلیارد دلار پول صاحبان صنایع و کارتل‌ها و تراست‌های اقتصادی امریکا شیون و زاری میکنند، ولی در همان حال به سلب حق قتل میلیون‌ها انسان بیگناه ناشی از سیاست‌ها و اقدام‌های تجاوزگرانه و زیاده خواهانه شان، هیچ اشار‌های نمیکنند، چراکه در مقابل منفعت مادی صاحبان قدرت و ثروت، نه تنها “حقوق انسانها” هیچ اهمیتی ندارد، بلکه حتی “خود انسان” نیز هیچ ارزشی ندارد.

  • کرونا نقاب حقوق بشری امریکا را برداشت:

شیوع ویروس کرونا بار دیگر پرده‌ها را کنار زد و نقاب تقلبی حمایت از حقوق بشر را از چهره ضدانسانی دولت‌های غربی به ویژه امریکایی‌ها برگرفت و به همه ساده اندیشان نیز ثابت کرد که در مقابل منافع سرمایه داران حاکم بر نظام‌های لیبرالیستی هیچ چیز، حتی حق حیات شهروندان خودشان هم ارزشی ندارد. در همین چارچوب نیز رئیس جمهور بزرگترین کشور سرمایه داری جهان، علناً بر اولویت و برتری منافع اقتصادی لابی قدرت و ثروت بر جان شهروندان امریکایی تأکید نمود و رسماً اعلام کرد: «این کشور برای تعطیلی ساخته نشده و نمیشود درمان پر هزینه تر از خود مشکل (ویروس کرونا) باشد». همین نگاه ضدانسانی موجب شد که امریکا که جزء آخرین کشور‌هایی بود که ویروس کرونا به آن سرایت کرد و میتوانست با بهره گیری از تجربه دیگر کشور‌ها بسیار بهتر از جان شهروندان خود صیانت کند، امروز جایگاه نخست جهانی در میزان تلفات انسانی را احراز کرده است.

  • حذف حق حیات انسان در غرب با حذف خدا از زندگی اجتماعی:

اکنون که هر روز اخبار سرقت محموله‌های پزشکی و درمانی دولت‌های غربی از یکدیگر به گوش میرسد، بیش از هر چیز دیگری آموزه پیر روشن ضمیر جماران سلام الله علیه به ذهن تداعی میشود که قدرت‌های غربی را به گرگ‌هایی تشبیه فرمود که شب‌ها هنگام خواب از ترس این که گرگی دیگری را ندرد، رویشان را به هم میکنند. همه این فجایع انسانی، ریشه در حذف خدا و دین خدا از زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌ها در فرهنگ لیبرالیسم دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری دروغ غربی‌ها مبنی بر این که با حذف خدا قصد دارند تا انسان را بر کرسی خدایی بنشانند، روشن شده و همگان فهمیده اند که با جایگزینی انسان به جای خدا، نه تنها “حیات معنوی” انسان‌ها از بین میرود، بلکه از “حیات مادی” آن‌ها نیز چیزی باقی نمی ماند. لیبرالیسم با حذف خدا از صحنه حیات اجتماعی، عملاً خود انسان‌ها را از عرصه زندگی حذف کرده است.

  • ابتکار‌های قوه قضاییه برای صیانت از حقوق عامه در دوران کرونا:

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای کشف و شناسایی کرونا اقدام‌های گسترد‌های در زمینه کنترل و مدیریت شیوع این ویروس، برای حفاظت از همه شهروندان از جمله چند میلیون اتباع خارجی مقیم ایران انجام داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بر اساس مسئولیت خود در پرتو تعالیم دینی برای بسط عدالت و به منظور صیانت از کرامت انسانی از آغاز شیوع ویروس کرونا در سه محور “برخورد با محتکران اقلام بهداشتی و دارویی مرتبط با این ویروس”، پیشگیری از ابتلای مراجعه‌کنندگان به محاکم به این ویروس” و “پیشگیری از شیوع کرونا در زندان‌ها”تدابیری را برای حفاظت از سلامت زندانیان و نیز آرامش بخشی به خانواده‌های آن‌ها اتخاذ نمود که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. صدور بخشنامه رئیس قوه قضاییه برای حفاظت زندان‎های کشور در مقابل شیوع ویروس کرونا،
۲. تعلیق تمام فعالیت‌های اجتماع‌محور در زندان‌های کشور،
۳. ضد عفونی کردن روزانه و مستمر بخش‌ها و وسایل مورد استفاده زندانیان،
۴. قراردادن وسایل بهداشتی بیشتر در دسترس زندانیان،
۵. ارائه آموزش‌های لازم به زندانیان و زندانبانان برای افزایش خودمراقبتی،
۶. تشکیل کمیته‌های سلامت برای کنترل و مراقبت از وضعیت سلامت زندانیان و شناسایی افراد در معرض خطر،
۷. توقف اعزام‌های غیرضروری زندانیان به مراجع قضایی،
۸. کنترل ویژه مواد غذایی در بدو ورود به زندانها،
۹. خودداری از اعزام محکومان به زندان‌ها تا پایان فروردین ماه،
۱۰. تشکیل شیفت‌های شبانه‌روزی برای پذیرش وثیقه و اعطای مرخصی و جداسازی زندانیان دارای بیماری‌های زمینه‌ای
۱۱. اعطای مرخصی یک ماهه به زندانیان

  • تبلور کرامت انسانی اسلامی در بینظیرترین ابتکار قوه قضاییه در جهان:

در این میان ابتکار اعطای مرخصی به حدود یکصد هزار زندانی از جمله بی نظیرترین اقدام‌های قوه قضاییه در سطح جهان استتا جایی میشل باچلت، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به آن اذعان نموده و از اقدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران استقبال کرده است. وی در بیانیه اخیر خود جمهوری اسلامی ایران را به عنوان کشوری نمونه در زمینه کاهش جمعیت زندان‌ها برای مقابله با شیوع کرونا و تضمین حق سلامتی زندانیان معرفی کرد. این در حالی است که به دلیل حاکمیت پول و سرمایه بر مناسبات حکومتی رژیم امریکا، بخش زیادی از زندان‌های این کشور در اختیار بخش خصوصی بوده و این شرکت‌ها نیز از زندانیان به عنوان نیروی کار اجباری استفاده کرده و به دلیل درآمدزایی زندانیان برای صاحبان سرمایه، زمین‌های برای آزادی موقت زندانیان امریکایی وجود نداشته و حتی زندانیان پُرریسک و در معرض خطر ابتلا به کرونا نیز مشمول مرخصی از زندان نشده اند.

  • مسئولیت دولت امریکا در تضمین سلامت ایرانیان دربند در زندان‌های این کشور:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر مسئولیت‌های دولت امریکا برای تضمین سلامت شهروندان ایرانی دربند در زندان‌های این کشور، از حق این دسته از ایرانیان برای خروج از امریکا در دورهی پُرخطر شیوع ویروس کرونا حمایت نموده و از سازمان‌های مسئول بین‌المللی بهویژه سازمان ملل متحد و بالاخص کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا به مسئولیت‌های خود در صیانت از حقوق ایرانیان دربند در زندان‌های امریکا عمل نموده و اجازه ندهند رویکرد ضدحقوق بشری رژیم امریکا بیش از این حق حیات و حق سلامت ایرانیان در زندان‌های امریکا را تهدید نماید.

  • آمادگی ایران برای انتقال تجربه در صیانت از کرامت انسانی:

در پایان، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر آمادگی خود را برای به اشتراک گذاشتن تجارب جمهوری اسلامی ایران در صیانت از کرامت انسانی و تأمین حقوق بشر با سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد و نیز کشور‌های مختلف اعلام نموده و همه طرف‌های مسئول در جامعهی جهانی را به بکارگیری تجارب مثبت و منحصربه فرد جمهوری اسلامی ایران در این زمینه دعوت می‌کند.

دیدگاه ها