۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با 09120477116 تماس حاصل نمایید

اخذ کارت بازرگانی و مراحل آن

اخذ کارت بازرگانی و مراحل آن | مراحل گرفتن کارت بازرگانی | اخذ کارت بازرگانی فوری
اخذ کارت بازرگانی و مراحل آن | مراحل گرفتن کارت بازرگانی | اخذ کارت بازرگانی فوری

کارت بازرگانی( Business License)

کارت بازرگانی(Business License )  مجوزی است که به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص  می یابد تا دارنده به فعالیت های  تجاری در سطح خارجی از جمله به وارد کردن و صادر کردن کالا بپردازد. براساس مقررات اعتبار این کارت یک سال تمام بعد از زمان صدور آن است و در صورت نیاز، می توان با ارایه مدارک لازم کارت بازرگانی را تمدید کرد.البته لازم به ذکر است که شخصیت حقیقی یا حقوقی می تواند همزمان دو کارت حقیقی و حقوقی داشته باشند.اما داشن همزمان دو کارت حقیقی امکان ندارد و حقوقی هم به همین ترتیب است.کارت بازرگانی شامل ثبت سفارش، ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل کاری گمرک و صادرات کالاهای مجازی باشد . داشتن فعالیت و محل کار ثابت و مناسب با پروانه کسب لازمه صدور کارت بازرگانی می باشد. اشخاص متقاضی اخذ کارت بازرگانی می بایست حداقل دارای 3 سال سابقه ی فعالیت در امور تجاری با تائید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشند.

شرایط اداری دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 1. سن بالای ۲۳ سال و مدرک حداقل دیپلم.
 2. کارت پایان خدمت.
متولدین سال‌های ۱۳۳۷ و قبل از آن با مدارک فوق‌دیپلم و کمتر از آن، با ارائه کپی مدرک تحصیلی نیاز به کارت پایان خدمت ندارند. متولدین سال‌های ۱۳۲۸ و قبل از آن با ارائه کپی مدرک دکترا نیاز به کارت پایان خدمت ندارند.
 1. اصل برگ اظهارنامه ثبت‌نام در دفاتر بازرگانی (با امضای متقاضی کارت بازرگانی) که به گواهی اداره ثبت شرکت‌ها رسیده باشد.
 2. اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت‌ها.
برای دریافت اظهارنامه و گواهی پلمپ به اداره ثبت شرکت‌ها در تهران و در شهرستان ها دایره ثبت شرکت مراجعه کنید.
 1. اصل و کپی گواهی عدم سوءپیشینه که زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد. (این گواهی را از طریق دفاتر پلیس+10 می‌توانید دریافت کنید(
 2. اصل و کپی مفاصا حساب مالیاتی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.
 3. اصل کارت ملی مدیرعامل جهت برابر با اصل کردن و ۲ سری کپی از پشت‌روی آن
 4. سه قطعه عکس شش در چهار رنگی، سال جاری
 5. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان جهت برابر با اصل شدن و دو سری کپی پشت‌ و رو

شرایط دریافت کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی غیر ایرانی

 1. داشتن کلیه شرایط مقرر براي اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
 2. داشتن پروانه کار و اقامت معتبر .
 3. عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور . در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد وزارت مذکور می تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی براي این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران اعلام نماید.

شرایط اخذ کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی

 1. درخواست برای صدور کارت بازرگانی از اداره مربوطه.
 2. متقاضی حقوقی، باید دارنده حداقل مدرک تحصیلی دیپلم باشد و ۲ برگ از کپی مدرک خود را ارائه نماید.
 3. ارائه ۳ برگ از تصویر کارت ملی به همراه ۱برگ تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی.
 4. ارائه کپی و اصل فرم بانکی در رابطه با حسن اعتبار بانکی الزامی است.
 5. ارائه ۲ برگ اظهارنامه ثبت‌نام ثبت در دفاتر بازرگانی که اداره ثبت شرکت‌ها آن را گواهی کرده باشد.
 6. ارائه کپی و اصل تعهدنامه جهت دریافت کارت بازرگانی.
 7. تصدیق امضای متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.
 8. ارائه ۱۳ قطعه عکس ۴*۳ متقاضی به همراه کپی و اصل گواهی عدم سوءپیشینه.
 9. دریافت گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت‌ها و ارائه اصل و کپی آن.
 10. ارائه کارت پایان خدمت برای آقایان الزامی است.
 11. سن متقاضی حداقل ۲۱ سال بوده و ارائه کپی از تمامی صفحات شناسنامه وی الزامی است.
 12. ارائه فیش پرداختی به‌حساب سازمان بازرگانی استان موردنظر.
 13. ارائه یک فرم به‌عنوان تعهدنامه جهت دریافت کارت بازرگانی.
 14. ارائه کپی تمامی صفحات سند مالکیت در ۲ سری.
 15. ارائه ۲ سری اجاره‌نامه محضری محل کار.

دریافت کارت بازرگانی توسط اشخاص حقوقی خارجی

شرایط دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی خارجی  اعم از این که تشکیل و ثبت آن ها در ایران بوده یا تشکیل آن ها در خارج از کشور بوده باشد و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:
 1. مدیران عامل و رئیسان هیات مدیره شرکت باید دارای شرایط مقرر برای اشخاص حقیقی یاد شده باشند ، ( داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای اتباع ایرانی الزامی است ) ؛
 2. شرکت ها باید واجد شرایط مقرر برای اشخاص حقوقی یادشده در بالا باشند.
 قانونگذار برای کلیه اشخاص حقوقی حکمی واحد را در نظر گرفته است ؛چه خارجی چه ایرانی به عبارت دیگر برخلاف رویه معمول بدون هیچ گونه اشاره ای به خارجی یا داخلی بودن شخصیت حقوقی، واجدین شرایط صدور کارت بازرگانی را که شامل  از اشخاص حقوقی است تشکیل و ثبت آن ها در ایران باشد یا آن که تشکیل آن ها در خارج از کشور و ثبت آن ها در ایران باشد. به طور کلی کارت بازرگانی برای شرکت هایی صادر می شود که لزوماَ در ایران به ثبت رسیده باشند ، صرف نظر از آن که تشکیل آن ها در ایران یا در خارج از کشور باشد. بنابراین نه تنها شرکت های خارجی  که خود را به صورت یکی از شرکت های مندرج در ماده 20 قانون تجارت درآورده اند و در ایران تشکیل می شوند، بدون در نظر گرفتن درصد مشارکت طرف خارجی می توانند به اخذ کارت بازرگانی اقدام نمایند ، بلکه شرکت های خارجی که در خارج از کشور تشکیل شده اند و از طریق ثبت شعبه و نماینده خود در ایران به فعالیت می پردازند نیز می توانند درخواست صدور کارت بازرگانی نمایند، با وجود این تا زمانی که این شرکت ها به ثبت نرسیده اند ، اخذ کارت بازرگانی برای آن ها ممکن نخواهد بود.

بررسی شرایط کارت بازرگانی در قانون

 • کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا سایر شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند ، براي مدت یک سال با درخواست رشته فعالیت حسب درخواست متقاضی صادر می گردد که پس از تأیید ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.
 • کارت بازرگانی کلیه شرکت هاي تعاونی واتحادیه هاي مربوط فقط توسط اتاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران در تهران یا سایر شهرستان ها صادر می گردد. که پس از تأئید وزارت صنعت، معدن وتجارت معتبر خواهد بود. فهرست رشته فعالیت خاص قابل درج در کارت بازرگانی توسط وزارت صنعت،معدن وتجارت با هماهنگی اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین می گردد.
 • درج رشته فعالیت در کارت بازرگانی براي صادرات الزامی نیست.
 • برای اشخاص حقیقی ایرانی داشتن حداقل سن بیست و سه سال تمام داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت براي آقایان الزامی است.
 • صدور کارت بازرگانی براي دارندگان برگ معافیت موقت فقط در مدت اعتبار برگ معافیت موقت بلامانع است.
 • صدور کارت بازرگانی برای دارندگان پروانه بهره برداري صنعتی ، کشاورزي ، معدنی و خدمات فنی و مهندسی و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات از مراجع ذیربط مشروط به انقضاي دو سال از تاریخ صدور پروانه می باشد .
 • ارائه کنندگان مدارك مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق هاي بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاوزي ایران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران می توانند درخواست صدور کارت بازرگانی نمایند.
 • داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت اعم از ملکی یا استیجاري.
 • براي احراز این شرایط ارایه مدرك مثبته وحسب مورد تأیید اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن ایران وتعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران الزامی است.
 • -داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی
 • -داشتن حساب جاري در یکی از بانک هاي داخلی و داشتن گواهی عدم چک برگشتی در سیستم بانکی کشور.
 • -رفع اثر از چک هاي برگشتی پس از استعلام از بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران
 • -عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی و قواي سه گانه.
 • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب
 • -نداشتن محکومیت موثر کیفري
 • -ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده
 • ارائه گواهی از گمرك جمهوري اسلامی ایران مبنی بر عدم بدهی قطعی ، موضوع قانون امور گمرکی و یا تعیین مالکیت بدهی خود و گواهی عدم قاچاق و جعل گمرکی .
 • ارائه کد اقتصادي
 • داشتن گواهی حضور و موفقیت در دوره هاي توجیهی
دستور العمل دوره هاي آموزشی توجیهی شامل سر فصل هاي آموزشی ، میزان ساعات آموزش و چگونگی صدور گواهی حضور در دوره ها و سایر شرایط ، متناسب با فناوري هاي جدید به گونه اي که در نهایت سازمان توسعه تجارت ایران صلاحیت متقاضی مبنی بر اخذ کارت بازرگانی را تأیید کند ، بر اساس تفاهم نامه اي خواهد بود که توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت سازمان توسعه ایران  و اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران تدوین و ارایه می گردد . فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته هاي مرتبط از ارایه این گواهی معاف می باشند و فهرست رشته هاي مرتبط در دستورالعمل اجرایی دوره هاي آموزشی مشخص خواهد شد.  

چگونگی تمدید کارت بازرگانی 

 دارنده کارت بازرگانی یا نماینده قانونی وي با ارایه اصل کارت بازرگانی و مدارك مشروح زیر براي انجام تشریفات تمدید به اتاق هاي بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تعاون مرکزي جمهوري اسلامی ایران حسب مورد مراجعه نماید.
 1. ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده
 2. ارائه آگهی روزنامه رسمی جمهوري اسلامی ایران مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت در خصوص اشخاص حقوقی و ارایه اظهارنامه ثبت نام در دفتر ثبت تجاري براي اشخاص حقیقی
 3. ارایه مفاصا حساب حق بیمه : در صورت عدم اعلام نظر صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک ماه از تاریخ ثبت تقاضاي مفاصا حساب ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نسبت به تمدید کارت بازرگانی اقدام نماید .
 • کلیه دارندگان کارت بازرگانی چنانچه پس از اتمام مدت اعتبار ، حداکثر ظرف مدت دو سال اقدام به تمدید آن ننمایند ، باید علاوه بر ارایه مدارك این بند کلیه مراحل صدور کارت بازرگانی را دوباره طی نمایند . تاریخ تمدیدکارت بازرگانی مبداء اعتبار مجدد خواهد بود .
 • دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاري آن به غیر براي استفاده از مزایاي کارت بازرگانی را ندارند.
         

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

خیار شرط چیست

بیع شرط چیست؟

بیع شرط در قانون گاهی در ضمن عقد بیع، بایع و مشتری شرط می‌کنند که اگر بایع در مدت زمان معینی ثمن را به مشتری مسترد نکند، حق فسخ معامله

ادامه‌ی مطلب »
صلح عمری چیست

صلح عمری چیست

صلح عمری در قانون به چه معناست؟ صلح عمری یا معامله عمری به معنای قراردادی است که طرفین آن با یکدیگر به توافق می‌رسند که در آن یک طرف به

ادامه‌ی مطلب »
حق انتفاع

حق انتفاع چیست؟

حق انتفاع در قانون چیست حق انتفاع به معنای بهره‌برداری از یک مال یا منافع آن که به دیگری تعلق دارد، است. در تعریف حقوق مدنی، به حقی گفته می‌شود

ادامه‌ی مطلب »
ملک اوقافی چیست

سند ملک اوقافی

مقدمه یکی از اصطلاحاتی که در بازار مسکن شناخته می‌شود، “ملک اوقافی” یا “وقفی” است. این نوع ملک، به دلیل شرایط خاصی که دارد، در نحوه نقل و انتقال و

ادامه‌ی مطلب »