۰۲۱-۵۴۷۶۴

مرخصی استعلاجی و انواع آن

مرخصی استعلاجی مرخصی مخصوص زمان های بیماری بوده و تا بهبودی کامل فرد به تشخیص و تایید پزشک می تواند ادامه داشته باشد . در مرخصی استعلاجی فرد بخشی از حقوق خود را دریافت کرده و این میزان تا ۷۵ درصد حقوق و دستمزد روزانه بدون احتساب اضافه کاری معمول کارگر می باشد .کارگر بعد […]

مرخصی استعلاجی

مرخصی مخصوص زمان های بیماری بوده و تا بهبودی کامل فرد به تشخیص و تایید پزشک می تواند ادامه داشته باشد . در مرخصی استعلاجی فرد بخشی از حقوق خود را دریافت کرده و این میزان تا ۷۵ درصد حقوق و دستمزد روزانه بدون احتساب اضافه کاری معمول کارگر می باشد .کارگر بعد از پایان مرخصی استعلاجی با مدارک پزشکی خود به تامین اجتماعی رجوع کرده و تامین اجتماعی با بررسی اسناد پزشکی و محاسبه حقوق و دستمزد فرد ۷۵ درصد حقوق و دستمزد روزانه ان را به عنوان حق استعلاجی پرداخت می کند . نوعی دیگر مرخصی استعلاجی مربوط به حوادث ناشی از کار است در این حالت کارفرما و تامین اجتماعی موظف هستند که ۱۰۰ درصد حقوق و دستمزد روزانه کارگر را بپردازند و کارفرما باید حق بیمه کارگر را تا پایان ایام تعطیلی کاری پرداخت کرده و این دوران جزو سابقه کار وی هم محسوب می شود .

چیزی که کارگر حادثه دیده حتما باید در نظر بگیرد تا بتواند از مرخصی استعلاجی در زمان درمان استفاده کند ارسال اسناد و مدارک پزشکی و فرم حادثه در موعد مقرر به اداره کار و سازمان تامین اجتماعی می باشد . فرم حادثه ناشی از کار و اسناد استعلاجی باید حداکثر ظرف سه روز  بعد از وقوع حادثه به تامین اجتماعی و اداره کار ارسال شود و در پایان تعطیلی کاری هم کارگر شخصا به تامین اجتماعی مراجعه و مراحل قانونی را طی کند .

مرخصی استعلاجی پس از تائید پزشک معتمد باید به تائید کارفرما برسد و در کارت مرخصی ثبت و در سوابق در پرونده پرسنلی نگهداری شود.

 مرخصی استعلاجی به هر میزان که باشد از کارکرد ماهیانه در گواهی کار کسر و جهت دریافت غرامت ایام بیماری به سازمان تأمین اجتماعی ارجاع می گردد.

مرخصی استعلاجی بنا به نوع آسیب جسمانی یا بیماری به دو نوع یا دو دسته تقسیم می‌شود.  

نوع اول مرخصی استعلاجی مربوط به اشخاصی است که بیماری آن‌ها با سه روز استراحت رو به بهبود نسبی خواهد رفت و پس از سه روز آمادگی حضور در محل کار و انجام وظایف محوله را خواهند داشت. و اما نوع دوم در مورد اشخاصی است که  نیاز به معالجه و استراحت بیشتر از سه روز دارند، مثل افرادی که جراحی‌های نسبتا سنگین داشته‌اند.

اگر نوع آسیب و بیماری جسمانی به نوعی باشد که با سه روز استراحت بهبود نسبی و تقریبی ایجاد شود، هزینه این سه روز مرخصی را خود کارفرما تقبل می‌کند و حقوق این مدت را به نیروی خود می‌پردازد، البته باید پزشک معتمد بیماری او را تایید و گواهی‌ای از این بابت صادر کند.،اما اگر نوع بیماری به نحوی باشد که نیاز به استراحت طولانی‌تر از سه روز داشته باشد در این صورت خود سازمان تامین اجتماعی باید گواهی صادر کند و البته هزینه حقوق این مدت را خود سازمان به عهده می‎گیرد.

انواع مرخصی استعلاجی با تاکید بر آیین نامه مربوطه

مرخصی بیماری

در خصوص این مرخصی باید بیان نمود که کارگران با کارمندان داری تفاوت است در خصوص مرخصی بیماری کارگران محدودیت مدت برای استفاده از مرخصی استعلاجی در طول سال وجود ندارد لکن برای کارمندان طبق گواهی پزشک معتمد حداکثر می توانند از چهار ماه در سال استفاده کنند مگر در صوت بیماری های لاعلاج .هر گاه کارمند شاغل بیمار شود و آن بیماری مانع از خدمت او باشد باید مراتب را در کوتاهترین مدت ممکن به اداره متبوع اطلاع دهد. در موارد کمتر از ده روز گواهی پزشک را در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت و در موارد ده روز و بیشتر در اولین روز پس از مراجعه به محل خدمت به مدیر یا معاون واحد مربوط برای ارجاع به کارگزینی ارایه دهد. کارگزینی مکلف است گواهی پزشک معالج کارمند را برای اظهارنظر نزد پزشک معتمد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی متبوع ارسال دارد و در صورتی که مفاد گواهی مورد تأیید قرار گیرد حکم مرخصی استعلاجی را صادر نماید. در صورتی که پزشک معتمد در اختیار نداشته باشند، دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مکلف به همکاری و معرفی پزشک معتمد از میان پزشکان خواهند بود. اگر کارمند به رأی پزشک معتمد دستگاه ذیربط معترض باشد موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود و نظر این کمیسیون قطعی خواهد بود.

کمیسیون پزشکی حداقل مرکب از سه نفر پزشک خواهد بود که بنا به درخواست سازمان متبوع کارمند و با توجه به نوع بیماری توسط دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان تعیین خواهد شد. سازمانهای مذکور مکلفند در اسرع وقت کمیسیون را تشکیل و نتیجه را به سازمان مربوط اعلام نمایند. تشخیص ابتلا کارمند به بیماری صعب العلاج و تعیین مدت معذوریت وی بر عهده کمیسیون پزشکی است. حداکثر مدت این معذوریت در هر نوبت شش ماه است و قابل تمدید خواهد بود. در هر مورد که موضوع به کمیسیون پزشکی ارجاع می شود نظر کمیسیون که به اتفاق یا به اکثریت اتخاذ شود قاطع خواهد بود. به کارمندی که از مرخصی استعلاجی استفاده می نماید تا چهار ماه و در صورتی که به علت ابتلا به بیماری صعبالعلاج یا زایمان فرزندان توأمان مرخصی استعلاجی وی بیش از چهار ماه باشد تا حداکثر یک سال حقوق ثابت (شغل و شاغل و مابه التفاوت) و سایر فوق العاده های مستمر ماده (۶۸ )که حسب مورد به کارمند داده شده است و همچنین در مورد بیماریهای صعب العلاج در مدت زاید بر یکسال تا هنگامی مشمول ازکارافتادگی نشده باشد فقط حقوق ثابت به وی تعلق می گیرد.

مرخصی استعلاجی برای  کارمندان خارج از کشور

حقوق و فوق العاده های کارمندانی که در خارج از کشور به حالت اشتغال یا مأموریت خدمت می کنند در مدت مرخصی استعلاجی در همان محل تا دو ماه به ارز و در مدت زاید بر آن پرداخت خواهد شد. گواهینامهای که در مورد بیماری کارمند در خارج از کشور صادر شده باید از حیث صحت صدور به تصدیق سفارتخانه و یا کنسولگری ایران در محل برسد و در نهایت به تأیید پزشک معتمد سازمان مربوط نیز برسد و در صورت عدم تأیید موضوع در کمیسیون پزشکی برای اظهار نظر قطعی مطرح خواهد شد. مرخصی استعلاجی کارمند در صورتی که بیماری او ادامه یابد با رعایت مقررات این فصل قابل تمدید است. حفظ پست سازمانی کارمند که از مرخصی استعلاجی استفاده می کند بیش از چهار ماه الزامی نیست. فوق العاده هایی که در ایام مرخصی استعلاجی که از چهار ماه در یک سال تجاوز نکند و همچنین در ایام مرخصی استحقاقی حسب مورد قابل پرداخت است.

نحوه و شرایط استفاده از مرخصی استعلاجی

  • هرگاه مستخدم شاغل ، بیمار شود و آن بیماری مانع از انجام خدمت او باشد مکلف است مراتب را در کوتاهترین زمان ممکن به اداره اطلاع و نسبت به ارائه گواهی استعلاجی به امور اداری اقدام نماید . عواقب عدم اعلام و عدم ارسال مدارک به عهده خود کارمند می باشد
  • حداکثر مدت استفاده از مرخصی استعلاجی در طول یک سال تقویمی چهار ماه خواهد بود . در صورت نیاز به استفاده بیشتر از مرخصی استعلاجی ، به تشخیص شورای پزشکی مؤسسه از محدودیت زمانی مذکور مستثنی می باشد
  • در صورتی که گواهی نامه استعلاجی کارمند مورد موافقت قرار نگیرد مدت مذکور از مرخصی استحقاقی وی کسر خواهد شد.و در صورت عدم وجود مرخصی استحقاقی ، مرخصی بدون حقوق منظور خواهد شد
  • پرداخت حقوق و مزایای مرخصی استعلاجی مشمولین صندوق تامین اجتماعی تا ۳ روز از سوی موسسه قابل پرداخت می باشد و مازاد بر آن به صورت غرامت از سوی تامین اجتماعی باید پرداخت گردد.

سقف استعلاجی برای کارمندان چهار ماه است ولی اگر پزشک معتمد و شورای عالی پزشکی تائید کنند و مرخصی به یک سال برسد و بیماری صعب الاعلاج باشد کارگر را بازنشسته می کنند.ولی برای کارگران سقفی تعیین نشده است.

 

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز