۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

مسائل حقوقی مربوط به اختراع

اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده های خاص را ارائه میکند و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری،صنعت و مانند ان ها حل میکند.

اختراعات:

اختراع نتیجه ی فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده های خاص را ارائه میکند و مشکلی را در یک حرفه ،فن،فناوری،صنعت و مانند ان ها حل میکند.
اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد . ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی ،اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد.
الف:حقوق اختراع ثبت شده منحصرا به مخترع تعلق دارد.
ب:اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند،حقوق ناشی از اختراع مشترکا به آنان تعلق میگیرد.
ج:هرگاه دو یا چند نفر ، مستقل از دیگری اختراعی کرده باشند شخصی که اظهار نامه اختراع خود را زودتر تسلیم کرده و یا در صورت ادعای حق تقدم هرکدام بتوانند اثبات کنند که در تاریخ مقدم اظهارنام خود را به صورت معتبر تسلیم کرده اند.
د:حقوق ناشی از اختراع ثبت شده قابل انتقال است و در صورت فوت صاحب حق به ورثه او منتقل میشود.
ماده ۷:
متقاضی ثبت اختراع تا زمانی که اظهارنامه برای ثبت اختراع قبول نشده است میتواند آن را مسترد کند.
اظهار نامه فقط باید به یک اختراع یا به دسته ای از اختراعات مرتبط که یک اختراع کلی را تشکیل میدهند مربوط نمیشود.
درباره مالکیت صنعتی تاریخ تقاضا را همان تاریخ دریافت اظهارنامه تلقی خواهد کرد مشروط بر اینکه اظهارنامه در زمان دریافت،حاوی نکات زیر باشد:
الف-ذکر صریح یا ضمنی این نکته که ثبت یک اختراع تقاضا می شود.
ب-ذکر نکاتی که شناخت هویت متقاضی را میسر میکند.
ج-توصیف اجمالی اختراع
مدارک زیر باید ضمیمه اظهار نامه شود:
۱٫توصیف اختراع
۲٫ادعا یا اعدعاهای اختراع
۳٫خلاصه ای از توصیف اختراع
۴٫نقشه یا نقشه ها
۵٫مدارک مثبت هویت متقاضی و مخترع
۶٫درخواست متبی مبتنی بر عدم ذکر اسم مخترع ،چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
۷٫مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روزاز ان تاریخ تسلیم شود.

هزینه ها:
اگر مالک اختراع یا نماینده قانونی وی تا شش ماه پس از انقضای موعد ،علاوه بر هزینه سالانه جریمه ای معادل نصف هزینه سالانه اختراع را پرداخت نماید ثبت اختراع به اعتبار خود باقی خواهد ماند.

دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز