۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

مشاوره و وکالت دعاوی تصرف عدوانی

مشاوره و وکالت دعاوی تصرف عدوانی متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می دهد و ممکن است مالک باشد یا نباشد با توجه به اینکه معمولاً متصرّف پس از تصرف ملک ، در آن اقداماتی را از جمله : احداث بنا ، غرس اشجار و یا زراعت می […]

مشاوره و وکالت دعاوی تصرف عدوانی

متصرف کسی است که مال را در اختیار دارد و مورد استفاده قرار می دهد و ممکن است مالک باشد یا نباشد

با توجه به اینکه معمولاً متصرّف پس از تصرف ملک ، در آن اقداماتی را از جمله : احداث بنا ، غرس اشجار و یا زراعت می نماید و همچنین امکان دارد اقدام به تخریب و یا ازله ی آثار موجود نماید. لذا در صورتی که تصرفات او عدوانی به حساب آید و محکوم به رفع تصرف عدوانی شود ، لازم است تکلیف آثار اقدامات صورت گرفته مشخص شود.

تکلیف ابنیه ی احداثی و اشجار غرس شده در ملک مورد تصرف عدوانی:

در صورتی که بعد از تصرف عدوانی متصرف در ملک مورد تصرف عدوانی اشجاری را غرس نماید و یا بنایی را احداث نموده باشد ، اشجار و بنا بعد از اجرای حکم تصرف عدوانی علیه مشارالیه ، قطع و تخریب می شود مگر اینکه متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی شود و از تاریخ اجرای حکم ظرف یک ماه نسبت به مالکیت در دادگاه صالح اقامه ی دعوی کند بنابراین در صورتی که در مهلت مقرر شده اقدام به امر مزبور ننماید با اعلام محکوم له به دادگاه ، اشجار و بنا قطع می گردد و ملک به محکوم له تحویل خواهد شد و در غیر این صورت باید به حال خود باقی بمانند . تا تکلیف دعوا مشخص گردد.

تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با اقامه ی دعوای مالکیت:

از مقررات خاصی که در دعوای تصرف عدوانی وجود دارد اینست که حکمی که به رفع تصرف عدوانی که از مرحله ی بدوی صادر می گردد ، پس از ابلاغ براساس ماده ۱۷۵ ق.ج.ا.د.م باید اجرا گردد.

در صورتی که محکوم علیه دعوای تصرف عدوانی ، در مهلت مقرر یک ماهه اقدام به اقامه ی دعوای مالکیت نماید و در آن پیروز گردد . علاوه بر اینکه قلع بنا و اشجار منتفی می گردد بلکه در اجرای حکم جدید ( خلع ید ) ، دوباره محکوم علیه دعوای تصرف عدوانی بر ملک مستولی می شود.

تکلیف ابنیه و اشجار در ارتباط با شکایت از حکم:

البته باید توجه داشت که ،. درخواست تجدید نظر در این دعوا مانع اجرای حکم رفع تصرف عدوانی که علیه متصرف صادر شده نمی باشد زیرا براساس ماده ۱۷۵ ق . ج در آرای صادره ی رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق به دستور مرجع صادرکننده ی رأی ، بلافاصله توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظراز رای مزبور مانع اجرا آن نمی شود.

لذا در صورتی که محکوم علیه اقامه ی دعوای مالکیت ننماید و تنها به درخواست تجدید نظر اکتفا کند ، در صورتی که حکم رفع تصرف عدوانی در دادگاه تجدید نظر در فاصله ی یک ماه فسخ گردد در این صورت علاوه بر اینکه اشجار و بنا قلع نمی شوداقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا ، اعاده خواهد شد.

ولی در صورتی که در فاصله ی یک ماه در دادگاه تجدید نظر حکم رفع تصرف عدوانی فسخ نشود ، حتی در صورتی که دعوای تجدید نظر در جریان رسیدگی باشد ، اشجار و بنا احداثی قلع می شوند.

تکلیف زراعت در ملک مورد تصرف عدوانی:

در صورتی که متصرف عدوانی در ملک مورد تصرف زراعت کرده باشد ماده ی ۱۶۵ ق . ج تکلیف را اینگونه بیان می کند که در صورتی که زمان برداشت محصول رسیده باشد باید بلافاصله محصول را برداشت نماید و اجرت المثل زمین را نیز پرداخت نماید. در صورتی که زمان برداشت محصول نرسیده باشد ، ماده ی مزبور با ارائه ی سه راه حل به خواهان دعوا یا محکوم له تکلیف را مشخص می نماید.

 

محکوم له ، بعد از جلب رضایت متصرف عدوانی ، قیمت بذر را نسبت به سهم صاحب بذر به متصرف پرداخت نماید و ملک را تصرف کند.

راه دوم این است که بعد از جلب رضایت متصرف عدوانی ، تا پایان برداشت محصول ملک را در تصرف متصرّف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل زمین را از متصرف دریافت کند.

راه حل دوم اینست که مالک متصرف را مکلّف به معدوم کردن زراعت و اصلاح زمین نماید.

تکلیف آثار تخریبی در ملک مورد تصرف عدوانی:

در صورتی که بعد از تصرف عدوانی ، متصرف عدوانی اقدام به تخریب ملک نموده باشد . در ماده ی ۱۶۵ ق . ج قانونگذار به محکوم له حق می دهد که متصرف را مکلف به اصلاح آثار تخریبی نماید.

تکلیف اجرت المثل ایام تصرف

در این باره تبصره ی ماده ی ۱۶۵ ق.ج. بیان می دارد :« در صورت تقاضای محکوم له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می کند.»

بنابراین مطالبه اجرت المثل مستلزم اقامه ی دعوا و صدور حکم دراین خصوص می باشد . لذا خوهان در صورتی که تمایل به گرفتن اجرت المثل دارد ، باید هم زمان با درخواست رفع تصرف عدوانی اجرت المثل ایام تصرف را نیز درخواست کند.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم  در زمینه ی امور مربوط به تصرف عدوانی ملکی، به همراه تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می باشد. برای انجام امور حقوقی خود می توانید با موسسه تماس بگیرید.

دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز