۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

مشاوره و وکالت دعاوی ممانعت از حق

  ممانعت از حق یکی از دعاوی شایع در مورد تصرف املاک و مستغلات اشخاص، دعوی ممانعت از حق می‌باشد. به این نحو، که شخص به نحو عدوان و بدون اینکه ادعای خود را نسبت به ملکی اثبات کند مانع تصرف مالک و متصرف قانونی ملک مورد تصرف می‌شود. اما در دعاوی تصرف که یکی […]

 

ممانعت از حق

یکی از دعاوی شایع در مورد تصرف املاک و مستغلات اشخاص، دعوی ممانعت از حق می‌باشد. به این نحو، که شخص به نحو عدوان و بدون اینکه ادعای خود را نسبت به ملکی اثبات کند مانع تصرف مالک و متصرف قانونی ملک مورد تصرف می‌شود. اما در دعاوی تصرف که یکی از آن‌ها دعوی ممانعت از حق است و با تصرف عدوانی متفاوت می باشد و ان این است که در دعوای تصرف عدوانی شخص با وجود عدم استحقاق خود در ملک تصرف می کند ولی در ممانعت از حق شخص مانع از تصرف مالک می‌شود. در ممانعت از حق، شخصی که ممانعت از حق او قانونی نبوده است به جهت ضرر و زیانی که از ممانعت او به عمل آمده است، از باب مسئولیت مدنی و تسبیب در مقابل مالک ملک، مسئول می باشد و باید منافع تفویت شده ی ملک را به مالک جبران کند.

تعریف دعوای ممانعت از حق

براساس ماده ی ۱۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، دعوای ممانعت از حق عبارت می باشد از : « درخواست شخصی که رفع ممانعت از حق انتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری خواستار باشد.»

در این رابطه باید گفت ، حق ، قدرت و امتیازی می باشد که قانون به اشخاص می دهد که مبادرت به انجام امری و یا خوداری از انجام آن نماید. لذا خارج از مقررات قانونی وجود حق قابل تصور نمی باشد. ممکن است این حقوق از صریح قانون یا قرار داد و یا عرف مسلم نشأت گرفته باشد.

قابل ذکر می باشد نحوه ی ممانعت در قانون ذکر نشده است .لذا به هر شکلی که ممانعت صورت بپذیرد به شرط وجود سایر شرایط از مصادیق ماده ی ۱۵۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.

باید گفت که دادگاه در رسیدگی به این دعوا نیز وارد دلایل مالکیت نمی شود ، به بیان دیگر از خواهان دعوا دلیلی مبنی بر مالکیت و وجود حق اصلی مطالبه نمی کند و فقط به این امور رسیدگی می نماید که خواهان سابقاً ، هرچند به ناحق از این حق عملا استفاده می نموده و خوانده بدون رضایت مانع استفاده ی او شده است.

لذا ممکن است خواهان با وجود اینکه مالک حق نبوده در دعوای ممانعت از حق به صرف استفاده ی عملی از این حق پیروز گردد و خوانده با وجود اینکه  در اصل نسبت به ملک او حق ارتفاقی وجود ندارد محکوم گردد

البته محکوم علیه می تواند اقامه ی دعوی مالکیت نماید و با ارائه نمودن دلیل مالکیت اثبات کند که خوانده این دعوا ( محکوم له دعوی ممانعت از حق ) ، حق ارتفاق در ملک وی را ندارد و بنابراین پس از رسیدگی و احراز نمودن صحت ادعای خواهان ، دادگاه ، خوانده ی این دعوا را برای همیشه به عدم استفاده از حق محکوم می نماید.

موارد قابل اثبات در رفع ممانعت از حق

در دعوی رفع ممانعت از حق برای اینکه مالک که اقدامات مانع، موجب عدم تصرف او شده است، بتواند رفع اثر کند، باید بتواند سه چیز را اثبات نماید:

سبق تصرف خود در ملک و مالکیت

لحوق ممانعت و تصرف شخصی که ممانعت از حق می کند

عدوانی و غیر قانونی بودن تصرف مانع از حق

مالک، می‌تواند تصرف خود را با توجه به سند مالکیتی که دارد اثبات نماید و در مقابل این سند، ادله ی دیگری که خلاف مفاد ان باشد، پذیرفته نخواهد بود. سند مالکیت در دعوی رفع ممانعت از حق با توجه به اینکه موضوع ان غیر منقول می باشد، باید مالکیت وی مستند به سند رسمی باشد و غیر از ان پذیرفته نخواهد شد.

اقدام تامینی در رفع ممانعت از حق

با توجه به اینکه ممانعت از حق خود می‌تواند به صورتی باشد که در ان ممانعت کننده از حق، خود تصرف و مانع از تصرف مالک شود و در حالت دیگر بدون اینکه تصرفی داشته باشد، مانع تصرف مالک گردد، به همین خاطر مالک در جریان رسیدگی رفع ممانعت از حق، می‌تواند از دادگاه درخواست دستور موقت(که مبتنی بر انجام و یا عدم انجام کاری است) داشته باشد که به این نحو مانع اقدامات ممانعت کننده گردد و از تصرف او خودداری کند.

رفع ممانعت از حق در ملک مشاعی

در صورتی که ملک به صورت مشاعی باشد، در این صورت اگر یکی از شرکای ملک، مانع تصرف شریک دیگر گردد و ممانعت از استیفای حق او به عمل آورد، شریک دیگر می‌تواند رفع ممانعت از حق توسط شریک دیگر را بخواهد.

مرجع صالح در رسیدگی به دعوی رفع ممانعت از حق

دعوی رفع ممانعت از حق یک دعوی غیر مالی اعتباری است که دادگاه واقع در محل مال غیرمنقول و ملک، صالح به رسیدگی می‌باشد. دادگاه در صورت عدوانی بودن ممانعت خوانده و احراز مالکیت خواهان به موجب داشتن سند رسمی مالکیت، (البته در مواردی که در محل زمین و مال غیرمنقول اداره ی ثبت وجود نداشته باشد و در واقع الزام به تنظیم سند رسمی و ثبت نشده باشد.

وکیل دعاوی ملکی

جهت اطلاع از حقوقی که درباره املاک و مستغلات برای مالک و مجاورین ایجاد می‌شود و نحوه اثبات تعرضات به حقوق مجاورین، مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، پیشنهاد می‌شود. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم  در زمینه ی امور مربوط به تصرف و رفع ممانعت از حق، به همراه تیم وکلای تخصصی اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می کند.

دیدگاه ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز