۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

کیفری

وکیل دعاوی جرم قتل
مشاوره حقوقی و کیفری جعل
مشاوره حقوقی و کیفری جرایم پزشکی
مشاوره کیفری و حقوقی و وکالت در دعوی ضرب وجرح
جرم رابطه نامشروع
وکالت دعاوی کیفری /خیانت در امانت
وکالت کیفری و دعاوی سرقت
محاربه چیست و حکم محاربه چیست
سرقت و انواع تعریف سرقت
جرایم رایانه‌ای
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز