۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

املاک مستغلات

قرارداد پیش فروش آپارتمان
مشاوره و وکالت دعاوی ممانعت از حق
شرایط وقف اموال چیست؟
ملک مشاعی – افراز و تفکیک
مشاوره و وکالت دعاوی تصرف عدوانی
کمیسیون های شهرداری
دعوای مزاحمت از حق
دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل سند
خلع ید و تخلیه
الزام به اخذ پایان کار
معنای وقف چیست
خلع ید و تخلیه
تصرف در حقوق چیست
کمیسیون های شهرداری
تعریف عرصه و عیان
رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق
تجویز انتقال منافع به غیر
استملاک اراضی
تحصیل و تملک اراضی
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز