legal-places دادسراها | موسسه حقوقی آموزشی فرهنگ تفاهم
۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱ از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۹۷۰

دادسراها

دادسرای ناحیه 38(جرائم امنیت اخلاقی)
دادسرای ناحیه 37 (انفال و ثروت های عمومی و شهرداریها)
دادسرای ناحیه 36 (راهور غرب)
دادسرای ناحیه 35 (فرهنگ و رسانه)
دادسرای ناحیه 34 (ویژه سرقت مسلحانه و مقرون به آزار)
دادسرای ناحیه 33 تهران (شهید مقدس)
دادسرای ناحیه 32 (جرائم اقتصادی)
دادسرای ناحیه 31 (جرائم رایانه ای)
دادسرای ناحیه 30 (فرودگاه)
دادسرای اطفال
دادسرای ناحیه 29 (اطفال)
دادسرای ناحیه 28 (کارکنان دولت)
دادسرای ناحیه 27 (امور جنایی “ویژه قتل”)
دادسرای ناحیه 26( امور پزشکی)
دادسرای ناحیه 26( امور پزشکی)
دادسرای ناحیه 25 (سرپرستی)
دادسرای ناحیه 24(مبارزه باموادمخدر)
دادسرای ناحیه 23 ( ویژه نیابت )
دادسرای ناحیه 20 ( بین الملل)
دادسرای ناحیه 18 (شهید مطهری)
دادسرای ناحیه 16(بعثت)
دادسرای ناحیه 15 ( سرقت)
دادسرای ناحیه 14 ( شهید محلاتی )
دادسرای ناحیه 12 ( امام خمینی(ره))
دادسرای ناحیه11 (ولیعصر(عج))
دادسرای ناحیه 10 ( هاشمی )
دادسراي ناحيه 8 مجیدیه
دادسراي ناحيه 7 سيد خندان
دادسراي ناحیه ۶ خارک
دادسراي ناحيه ۵ صادقيه
دادسراي ناحيه ۴ رسالت
دادسراي ناحيه ۳ ونك
دادسراي ناحيه 2 سعادت آباد
دادسراي ناحيه 1 شميران
دادسراي عمومي و انقلاب تهران (مركز)
Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز