مجله خبری فرهنگ تفاهم

مجموعه فرهنگ تفاهم از هیچ کمکی به شما دریغ نخواهد کرد

راستی زندگی بدون دعواها و جنگ و جدال های حقوقی و کیفری و جامعه بدون ازدحام وحشتناک و سردرگمی سرسام آور در محکمه های قضایی قابل دست یافتن است؟

دسته های خبری

قانون مدنی
قانون مدنی
موسسه حقوقی
موسسه حقوقی
بازرگانی
بازرگانی

جدیدترین مطالب

واژگان عسر و حرج به نوعی هم معنی و مترادف هم می باشند به معنای مشقت و سختی در زندگی است هر دو واژه در قرآن کریم به معنای سختی و مضیقه آمده است. قانون‌گذار به‌واسطه‌ی عسر و حرج اجازه داده است که زوجه به زندگی مشترک پایان دهد و دلیل آن همین قاعده‌ی «نفی عسر و حرج» است.

در این ازدواج که در غرب رایج است و به معنای «هم‌باشی» نیز شناخته می‌شود، پیوندی به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار می‌شود که فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی است.

قیم در لغت به ‌معنای متولی، سرپرست و کسی است که متولی امر شخص محجور محسوب می‌شود. قیم به كسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی كه ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد ، منصوب می‌شود.

واژه لعان یا ملاعنه در فقه و حقوق به مواردی گفته می شود که زوج و زوجه با اعمال شرایط خاصی و مشخص شده ای یکدیگر را لعنت می کنند. زمانی که این چنین مراسمی به پایان می‌رسد، زن و شوهر باید از هم جدا شوند و حق ندارند که دوباره باهم ازدواج کنند.

قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته می‌شود و ابتدایی ترین واحد اوليه اجتماع پس از فرد، خانواده بوده كه مجموعه‌اي متشكل از اشخاص حقيقي است. قرابت سببي رابطه‌اي است كه دو شخص را مستقيما (مانند والدين يا اولاد) يا با واسطه شخص يا اشخاص ديگر (مانند رابطه برادر با خواهر) پيوند مي‌دهد.

چک برگه ای تاریخ‌دار و دارای ارزش مالی است که "معمولا"برای خرید در حال و پرداخت در آینده استفاده می‌شود. چک، یک سند است که به موجب آن، صادرکننده چک، پولی را که نزد دیگری دارد تمام یا بخشی را به سود خود یا ثالث مسترد می‌دارد و دارنده ی آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده ی آن ندارد.