موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

روز: بهمن ۵, ۱۳۹۸

سهم الارث
خانواده

سهم الارث هر فرد و میزان آن

ورثه به خویشاوندان دور و نزدیکی گفته می‌شود که طبق تقسیم بندی قانون در طبقات مختلف اند و به هنگام مرگ فرد از او ارث می برندکه میزان سهم الارث آن‌ها اصولا با توجه به قرابتشان با متوفی مشخص می شود.

ادامه‌ی مطلب »