۰۲۱-۵۴۷۶۴

قرارداد

قرارداد مشارکت فی‌مابین مالک زمین و سازنده در راستای احداث ساختمانی جدید منعقد می‌گردد و به موجب آن هر طرف آورده و سهمی از مشارکت دارد.
قرارداد مشارکت در ساخت
آیین دادرسی مدنی
قانون ایین دادرسی مدنی
قرارداد پیمانکاری علاوه بر پیروی از قانون مدنی، می بایست شرایط عمومی پیمان را به عنوان مقررات حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در بر گیرد.
قرارداد پیمانکاری
قولنامه سند رسمی است طرفین قرارداد در زمان مشخصی انتقال مال را تعهد می کنند.
قولنامه چیست
فسخ قرارداد به معنای پایان دادن یک جانبه قرارداد از سوی طرفین یا شخص ثالت است
چگونگی فسخ قرارداد و شرایط آن
مفهوم عقد قرارداد چیست
مفهوم عقد و قرارداد چیست
عقد مزارعه چیست
عقد مزارعه چیست
جعاله
نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد
مشاوره حقوقی قراردادهای خارجی (بین الملل)
مشاوره به دسته های مختلفی تقسیم می شود مثل مشاوره خانواده، مشاوره ملکی، یکی از مهمترین شاخه های آن مشاوره حقوقی امور قراردادها ست.
مشاوره حقوقی و امور قراردادها
قلمرو محدودیتهای اصل آزادی قراردادها
حل اختلافات ناشی از قرارداد
تفسیر قراردادها بر اساس قصد مشترک طرفین
اصل لزوم قراردادها
collaboration son house membershipagencycalculatoractionlaw lawyer-1lawyer-2lawyer-3lawyer