۰۲۱-۵۴۷۶۴

دیوان عدالت اداری

وکیل فرهنگ و رسانه
شکایت کیفری از شهرداری طبق روال معمول و اصولاً از دادسرای عمومی محل وقوع جرم شروع می گردد. اگر شهرداری و نهادهای وابسته، از مقررات دولتی تخلف نمایند، اصولاً رسیدگی به این شکایات در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
مراجع رسیدگی به دعاوی مربوط به امور شهرداری
مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
هر آنچه در صلاحیت هیأت عمومی است باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود. همچنین رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی در صلاحیت هیأت عمومی است.
هیئت های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری مرجعی برای رسیدگی به شکایات علیه نهاد های دولتی است
محل استقرار دیوان عدالت اداری
عمده وظایف وکیل دادگستری پیگیری ها و اقدامات صحیح در خصوص پرونده است.
اختیارات وکیل دیوان عدالت اداری
تصمیمات و اقداماتی که سازمان ها و ادارات دولتی و نهادهای وابسته به دولت در اعمال حاکمیت خود علیه اشخاص انجام می دهند. در دیوان عدالت اداری قابل طرح است.
دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری
از شرایط لازم برای وکالت در دیوان، داشتن پروانه وکالت دادگستری است. هچنین کسی می‌تواند در دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری وکالت کند، که دارای پروانه معتبر وکالت دادگستری باشد.
وکیل دیوان عدالت اداری
برای شکایت از طریق دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است.
مراحل و نحوه طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری مرجعی برای شکایات علیه نهادهای دولتی است.
دیوان عدالت اداری چیست
collaboration son house membershipagencycalculatoractionlaw lawyer-1lawyer-2lawyer-3lawyer