۰۲۱-۵۴۷۶۴
هر آنچه در صلاحیت هیأت عمومی است باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود. همچنین رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی در صلاحیت هیأت عمومی است.

هیئت های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری هیئت های تخصصی دیوان بستر رسیدگی تخصصی در دیوان را  به وجود اورده اند. طبق ماده۸۴ ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود. چنانچه از مصوبات و آئین نامه ها […]

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

هیئت های تخصصی دیوان بستر رسیدگی تخصصی در دیوان را  به وجود اورده اند.

طبق ماده۸۴ ـ اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتدا به هیأت های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می شود.

چنانچه از مصوبات و آئین نامه ها و مقررات و سایر نظامات دولتی یا غیردولتی در دیوان عدالت اداری شکایت شود، رسیدگی به موضوع ابتدا در صلاحیت هیات های تخصصی است. برای رسیدگی به موضوعات مذکور در حال حاضر ۶ هیئت تخصصی در دیوان عدالت اداری تشکیل شده اند.

 ۶ هیئت تخصصی دیوان

۱- هیات آموزشی و فرهنگی.

۲- هیات اداری و استخدامی.

۳- هیات اقتصادی، مالی.

۴- هیات شهرسازی و اسناد.

۵- هیات امور اراضی.

۶- هیات مهندسی و صنایع.

از جمله موضوعات مربوط به دیوان عدالت اداری:

چنانچه اکثریت مطلق هیات تخصصی به قبول شکایت و ابطال مصوبه معترض عنه اظهار عقیده نمایند هیأت تخصصی پرونده را به همراه نظر اکثریت و اقلیت به هیات عمومی ارسال می نماید.  موضوع باید جهت رسیدگی به شکایت از مصوبه در هیأت عمومی مطرح شود. تا هیأت عمومی مکلف به تبعیت از نظر هیأت تخصصی نمی باشد.

همچنین بخوانید: وکیل دیوان عدالت اداری

چنانچه اکثریت بیش از سه چهارم عقیده بر رد شکایت داشته باشند موضوع در هیات تخصصی مختومه می شود. رئیس هیات براساس نظریه اکثریت سه چهارم یا بیشتر مبادرت به صدور رای می نماید. رأی هیأت تخصصی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض در هیأت عمومی می باشد.

چنانچه اکثریت مطلق مبنی بر ابطال مصوبه حاصل نشود و سه چهارم اعضا نیز عقیده بر رد شکایت نداشته باشند موضوع با ذکر نظریه اقلیت و اکثریت جهت طرح در هیأت عمومی به هیأت عمومی ارسال می‌شود.

مطابق ماده۸ ـ هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می شود. ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر است.

وکیل دادگستری

چون طبق مواد ۹۱ و ۹۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض از آرای سابق هیأت عمومی در هیأت عمومی قابل طرح است. لذا چنانچه از مصوبه‌ای شکایت شده و هیأت عمومی عقیده بر عدم ابطال مصوبه داشته و رأی خود را مبنی بر عدم ابطال مصوبه صادر نموده باشد، ولی رأی هیأت عمومی از جانب رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از قضات مورد اعتراض واقع شود، موضوع قابل طرح در هیأت عمومی است. طرح در هیأت تخصصی ضرورتی ندارد.

ممکن است گفته شود که طبق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر آنچه در صلاحیت هیأت عمومی است باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود. همچنین رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت عمومی در صلاحیت هیأت عمومی است.

لذا باید ابتدا در هیأت تخصصی مطرح شود. ولی در پاسخ ایراد فوق می‌توان گفت که صلاحیت هیأت عمومی در ماده ۱۲ بیان شده است. موارد مذکور در ماده ۱۲ قبل از طرح در هیأت عمومی باید در هیأت تخصصی مطرح شود و موارد اعتراض به رأی صادره از هیأت عمومی از امور در ماده ۱۲ نمی‌باشد. از طرفی هدف مقنن از تأسیس هیأت‌های تخصصی، واگذاری رسیدگی ابتدایی به موضوع قبل از طرح در هیأت عمومی بوده است.

در موارد اعتراض به آرای هیأت عمومی، چون موضوع در هیأت عمومی مطرح شده است هیأت تخصصی صلاحیت اظهار نظر در رأی هیأت عمومی را ندارد.

این اختیار برای رئیس دیوان وجود دارد که جهت اخذ نظریه مشورتی هیأت‌های تخصصی موضوعات مذکور را نیز به هیأت‌های مذکور ارجاع نماید. همچنان بدیهی است که نظریه هیأت تخصصی صرفاً جنبه مشورتی داشته و لازم الاتباع نخواهد بود.

پیش بینی تشکیل هیأت‌های تخصصی از اقدامات تحسین برانگیز است که قبل از تصویب آن در قانون به صورت عملی در دیوان عدالت اداری راه اندازی شده بود. تقویت این هیأت‌ها در جهت کاهش آمار پرونده‌های هیأت عمومی و تخصصی‌تر شدن رسیدگی در هیأت عمومی تأثیر به سزایی خواهد گذاشت.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق مراجعه کنندگان با به کار گیری از وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی حاضر به ارائه خدمات مربوطه می باشد. در خصوص دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص در این زمینه می تواند به احقا حقوق خود در مقابل تضییع آن کمک کرده و خدمات حقوقی مناسبی را حتی با مشاوره حقوقی مناسب ارائه دهد.

دیدگاه ها

collaboration son house membershipagencycalculatoractionlaw lawyer-1lawyer-2lawyer-3lawyer