۰۲۱-۵۴۷۶۴
دعوای مزاحمت از حق

وکیل ملکی

وکیل ملکی کیست ؟ وکیل ملکی وکیل پایه یک دادگستری است که، نسبت به تمامی امور مربوط به ملک دارای تخصص و تبحر خاصی می باشد . وکیل ملکی متخصص در تمامی زمینه هایی که مربوط به دعاوی اموال غیر منقول می باشد. تماس واتساپ  دارای آگاهی و تجربه های فراوان می باشد ، به […]

وکیل ملکی کیست ؟

وکیل ملکی وکیل پایه یک دادگستری است که، نسبت به تمامی امور مربوط به ملک دارای تخصص و تبحر خاصی می باشد . وکیل ملکی متخصص در تمامی زمینه هایی که مربوط به دعاوی اموال غیر منقول می باشد.

 دارای آگاهی و تجربه های فراوان می باشد ، به همین دلیل زمانی که شما در خصوص مسائل ملکی که بسیار مباحث گسترده ای دارند به مشکل می خورید خیلی بهتر است که ، با یک وکیل ملکی در این خصوص مشورت نمایید علت این امر این است که ،گستردگی و نوع های متفاوتی که بحث دعاوی ملکی دارد و شامل دعاوی حقوقی ، کیفری و ثبت می شود ،اگر ما ندانیم از کدام روش و با چه عنوانی باید شکایت نماییم و به روشی اشتباه و با اطلاعات ناقص قدم در راه رسیدن به حق خود برداریم این امر موجب می شود که ما از همان ابتدا و بعضا نیمه راه با شکست مواجه شویم و علاوه بر آن که نتوانیم به حق مسلم خود برسیم متحمل هزینه های مربوط به دادرسی و … شویم . چه بسا بهتر است در این خصوص با یک وکیل ملکی متخصص مشورت نماییم تا بتوانیم بهترین اقدام را در برابر مشکل رخ داده شده داشته باشیم .

انواع دعاوی ملکی

دعاوی ملکی با توجه به گستردگی که در حقوق ایران دارند و پر بحث ترین پرونده های حقوقی در مراجع قضایی کیفری و حقوقی محسوب می شوند به انواع متفاوتی تقسیم شده اند و رسیدگی به آن ها با توجه به گسترده بودنشان  و این که به شکلی بهتر و  تخصصی تر مورد رسیدگی توسط مراجع قضایی صالح واقع شوند  در این جا ، این تقسیم بندی در خصوص دعاوی ملکی خیلی خوب به نظر می رسد.

در اینجا ما دعاوی ملکی را به سه قسم تقسیم می نماییم :

 • دعاوی ملکی حقوقی
 • دعاوی  ملکی کیفری
 • دعاوی  ملکی ثبتی

دعاوی حقوقی

به آن دسته از دعاوی ملکی گفته می شود که ، در دادگاه های حقوقی به آن ها رسیدگی می شود  و حکم صادره از جانب قاضی معمولا به جهت پرداخت خسارت می باشد و جنبه کیفری و مجازات حبس ندارد و حقوق ایران برای حل دعاوی مطروحه از این باب قوانینی را تعیین و مطابق با آن به این دعاوی ملکی رسیدگی می کند.

از انواع دعاوی ملکی حقوقی به مهم ترین آن ها اشاره خواهیم کرد و چند مورد از آن ها را که بیشتر در محاکم قضایی مطرح می شوند را به شکل ساده و قابل فهم به شما توضیح می دهیم تا به بهترین صورت آن را درک کنید و اگر مشکل شما با نوع دعوای حقوقی مطرح شده یکی بود می توانید با وکیل ملکی متخصص در این خصوص صحبت کنید و راهنمایی های لازم را دریافت نمایید .

 1. دعوای الزام به تحویل ملک
 2. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
 3. دعوای خلع ید
 4. دعوای رفع تصرف عدوانی
 5. دعوای رفع مزاحمت و ممانعت از حق
 6. دعوای فک رهن
 • دعوای الزام به تحویل ملک

زمانی که فروشنده ملکی را به خریدار می فروشد و طی مبایعه نامه نوشته شده متعهد می شود که ملک را در تاریخی معین به خریدار تحویل دهد ، حال اگر در تاریخ مقرر از تحویل مبیع که همان ملک می باشد خودداری ورزد در اینجا شخص خریدار می تواند از فروشنده خاطی شکایت حقوقی نماید .

در اینجا شخص خریدار باید دادخواستی مبنی بر الزام فروشنده به تحویل مبیع در نزد یک وکیل ملکی متخصص تنظیم نماید و بعد از تنظیم دادخواست مورد نظر و ثبت آن در دفتر خدمات الکترونیک قضایی منتظر دریافت زمانی برای رسیدگی به دادخواست ثبت شده باشد .  بعد از تعیین دادگاه صالح باید برای رسیدگی به شکایت خود در جلسه رسیدگی حضور یاید و در اینجا سوالی که مطرح است این است که شخص حتما باید، سند رسمی ارائه دهد یا صرف ارائه مبایعه نامه کفایت می کند ؟ در اینجا قانون بر این باور است که فرد باید سند رسمی در این خصوص ارائه دهد ولی برخی از دادگاه ها مبایعه نامه را نیز به عنوان مدرک قبول می کنند .

در جایی که دادگاه به صورت قطعی بیان می دارد که خریدار باید حتما به عنوان دلیل یک سند رسمی ارائه دهد  خریدار باید ابتدا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح نماید و بعد از آن اقدام به شکایت دیگر خود نماید و کلیه کارهای مربوط به دعوای مطرح شده را می تواند به وکیل ملکی واگذار نماید تا نتیجه مورد نظر خود را بگیرد .

 

 • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

 

زمانی که فروشنده ملکی را به موجب تنظیم یک مبایعه نامه به شخصی می فروشد و تاریخی را برای تنظیم سند رسمی و انتقال ملک به شکل رسمی مشخص می نماید ولی از انجام آن استنکاف می ورزد و علاقه ای به انتقال ملک به شکل رسمی از خود نشان نمی دهد، در این جا شخص خریدار ملک می تواند نسبت به فروشنده دعوایی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند و کلیه کارهای مربوط به این دعاوی ملکی را به وکیل ملکی بسپارد تا از این طریق و به موجب حکم دادگاه شخص فروشنده را ملزم به تنظیم سند نماید .

این مورد را باید مورد توجه قرار دهیم که اگر ملک فروخته شده به شکلی باشد که تنها دارای مبایعه نامه بوده و اصلا سند رسمی ندارد و خریدار نیز با آگاهی از این موضوع اقدام به خرید ملک می کند نمی تواند از دادگاه درخواست نماید که فروشنده سند رسمی به نام او بزند چون ملک به صورت پیش فرض دارای سند رسمی نیست و تنها سند عادی دارد .

مراحل شکایت از فروشنده نیز به این شکل است که ، شخص خریدار دادخواستی نزد وکیل ملکی تنظیم می نماید و دادخواست را در سامانه ثنا ثبت می کند و منتظر پیامک تعیین وقت رسیدگی از دادگاه صالح می شود بعد از دریافت پیامک در جلسه رسیدگی حاضر می شود و مدرک خود یعنی مبایعه نامه تنظیم شده را که در آن زمان تنظیم سند درج شده است را به دادگاه ارائه می دهد و انجام تمامی این مراحل نیز توسط وکیل ملکی متخصص انجام خواهد شد  ، حال در این جا دادگاه باید مواردی را در خصوص ادعای مطرح شده مورد بررسی قرار دهد .

 این موارد شامل این می شوند که دادگاه ابتدا باید مطمئن شود خوانده دعوا واقعا مالک اصلی است و اهلیت در فروش مال را داشته و این که خواهان دعوا تعهدات خود مبنی بر پرداخت ثمن معامله را انجام داده است آن گاه بعد از احراز این شرایط  دادگاه شخص فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی می نماید . برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر و تخصصی تر در خصوص بحث الزام به تنظیم سند رسمی کافیست با کلیک بر روی این کلمه الزام به تنظیم سند رسمی وارد مقاله مربوطه شوید .

 • دعوای خلع ید

دعوای خلع ید یکی از دعاوی ملکی مربوط به دعوای حقوقی می باشد و زمانی مطرح می شود که ، فردی بدون اجازه مالک یک مال غیر منقول متعلق به او را تصرف کرده باشد و به نوعی دارای ید غاصبانه باشد . در این جا مالک ملک می تواند از شخص متصرف شکایت حقوقی بکند و دادخواستی مبنی بر خلع ید ارائه دهد و این امر را برای رسیدن به نتیجه مطلوب به دست وکیل ملکی متخصص بسپارد . در جلسه رسیدگی شخص مالک باید با ارائه سند رسمی این موضوع را به اثبات برساند که مالک آن ملک تصرف شده، می باشد .

در خصوص دعوای خلع ید که نوعی از دعاوی ملکی است این را باید مد نظر قرار دهیم که خلع ید با تخلیه ید متفاوت است یعنی این دو را نباید یکسان بدانیم به این دلیل که همان طور که گفتیم دعوای خلع ید زمانی در دعاوی ملکی  مطرح است که فرد از ابتدا بدون اجازه مالک ، آن ملک را متصرف شده و ید غاصبانه دارد ولی در دعوای تخلیه ید فردی که در یک ملک سکونت دارد از همان ابتدا ید غاصبانه نداشته است و ید او امانی بوده به این حالت که، طی یک قرارداد اجاره آن ملک را که حال می تواند خانه یا مغازه باشد از مالک اجاره نموده و بعد از اتمام قرارداد فی ما بین از تخلیه ملک خودداری می کند حال در این جا مالک ملک میتواند درخواست تخلیه ید بدهد که شخص در هر دو حالت می تواند با یک وکیل ملکی متخصص مشاوره دریافت نماید .

 در این مورد باید این نکته را هم بیان کنیم که اگر شخصی باید به جهت شرایط شکل گرفته دعوای خلع ید مطرح کند ولی اشتباها دعوای تخلیه ید مطرح نماید دادگاه نسبت به این شکایت قرار عدم استماع دعوا صادر می کند . با توجه به نکته بیان شده پس خیلی بهتر است فردی که دچار این مشکل شده از یک وکیل ملکی حاذق کمک بگیرد تا هزینه هایی که در این راستا می کند به هدر نرود و بتواند به بهترین شکل از این موضوع نتیجه بگیرد .

 • دعوای رفع تصرف عدوانی

دعوای تصرف عدوانی نیز یکی دیگر از انواع دعاوی ملکی با ماهیت حقوقی می باشد که زمانی مطرح می شود که ، شخصی ادعا می کند ، نسبت به ملک تصرف شده مالکیت رسمی دارد  و آن ملک در ید غاصبانه فرد دیگری است و تصرف او سابق بر آن فرد متصرف رخ داده است .

در این خصوص ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی گفته است که ، دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

در این جا فردی که ادعای مالکیت نسبت به آن مال غیر منقول را دارد باید دادخواستی را ابتدا مبنی بر رفع تصرف عدوانی توسط وکیل ملکی متخصص تنظیم نماید و در صورت نیاز کلیه پرونده را به وکیل ملکی بسپارد و بعد از آن منتظر روند رسیدگی بماند . حال زمانی که پرونده در دادگاه مطرح می شود دادگاه مواردی را برای اثبات ادعای فرد مورد بررسی قرار می دهد که به چند مورد از آن ها اشاره خواهیم کرد .

 اولین چیزی که دادگاه تحت عنوان ادله اثبات درخواست می کند یک سند رسمی است که خواهان بتواند مالکیت خود را اثبات نماید حال بعد از ارائه سند رسمی دادگاه این را مد نظر قرار می دهد که، واقعا شخص خواهان متصرف سابق است یا نه ؟ چرا که اگر ثابت شود تصرف خوانده نسبت به مال خود سابق بر تصرف خواهان صورت گرفته است در این جا دیگر صدور دستور رفع تصرف عدوانی علیه متصرف سابق فاقد وجه قانونی است . موضوع بعدی این است که تصرف شخص خوانده واقعا عدوانی باشد که در این جا کلمه بدون رضایت در ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تحت عنوان عدوانی بودن تلقی شده است .

 ماده ۱ = در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک در حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می‌شود جلوگیری‌نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال باشد.

 

دعاوی کیفری

 

دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی ملکی گفته می شود که در دادگاه های کیفری صالح به آن ها رسیدگی می شود و حکم صادر شده از طرف قاضی به جهت خسارت حقوقی نیست و جنبه کیفری دارد و مجازات آن حبس می باشد که در حقوق ایران نیز قوانینی در این خصوص ایجاد شده است .

  از انواع دعاوی کیفری ملکی به سه مورد از مواردی که زیاد رخ می دهند اشاره خواهیم کرد و یک مورد از آن ها را که بیشتر در محاکم  قضایی مطرح می شود را به شکل ساده و قابل فهم به شما توضیح می دهیم تا به بهترین شکل آن را درک کنید و اگر مشکل شما با نوع دعوای کیفری مطرح شده یکی بود می توانید با وکیل ملکی در این خصوص صحبت کنید و راهنمایی های لازم را دریافت کنید .

 

 1. دعوای کلاهبرداری در خرید و فروش
 2. دعوای جعل سند ملک
 3. دعوای خیانت در امانت
 • دعوای کلاهبرداری در خرید و فروش

دعوای کلاهبرداری یکی از انواع دعاوی ملکی با ماهیت کیفری هست که درقانون تعریف مشخصی از خود دارد .

در ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشا ، اختلاس و جرم کلاهبرداری آورده شده است که، هرگاه شخصی با امیدوار کردن مردم به وجود شرکت و موسسه ای و یا دادن یک شغل و اختیارات  و یا امور غیر واقعی امیدوار بسازد ، یا نسبت به موضوعی که حقیقت ندارد آن ها را بترساند و از این راه وجوه ، مال و اسنادی  را بدست آورد جرم کلاهبرداری محسوب و از مصادیق جرایم اقتصادی می باشد .  برای آگاهی بیشتر در مورد جرم کلاهبرداری به طور اختصاصی می توانید با کلیک بر روی وکیل کلاهبرداری به اطلاعاتی دست پیدا کنید .

با توجه به تعریفی که از کلاهبرداری در قانون آمده است باید بگوییم که کلاهبرداری در خرید و فروش ملک یکی از معمول ترین نوع کلاهبرداری به حساب می آید .

در ماده ۱ قانون مجازات ‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آمده است که هر گاه کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب می شود .

 شخصی که از طریق فروش مال غیر اقدام به کلاهبرداری می نماید و یا شخصی که با آگاهی از مال غیر بودن یک ملک آن را خریداری می کند هر دوی این افراد به نوعی به حکم قانون کلاهبردار محسوب می شوند .

افرادی که مرتکب جرم کلاهبرداری خرید و فروش مال غیر می شوند ضمن رد مال به مالک اصلی به مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد و شخصی که خریدار است درجه محکومیتش کمی پایین تر از فروشنده کلاهبردار می باشد .

در این خصوص بنگاه های معاملات املاک نیز از جمله افرادی هستند که می توانند اقدام به کلاهبرداری در این مورد نمایند و کلاهبرداری آن ها در صورتی رخ می دهد که این افراد با آگاهی از آن که این ملک متعلق به دیگری است اقدام به فروش  آن نمایند و از این جهت به نوعی در این اقدام با شخص فروشنده مال غیر شریک هستند .

حال بعد از آن که مالک از فروش و انتقال مال آگاه شد باید ظرف یک ماه از تاریخی که از انتقال مال آگاهی یافته طی یک اظهار نامه رسمی که، می تواند آن را نزد یک وکیل ملکی تنظیم کند به خریدار یا همان کسی که مال به او انتقال داده شده است این مالکیت خود را اعلام نماید و بعد از اعلام این موضوع اگر خریدار مال را به او انتقال نداد مالک مال اصلی می تواند به دادگاه در خصوص وقوع کلاهبرداری و فروش مال غیر شکایت نماید و درخواست رد مال و مجازات فروشنده و خریدار آگاه را داشته باشد و در روند این کار از وکیل ملکی متخصص کمک دریافت نماید .

چه بسا اگر خریدار بعد از آگاهی یافتن از این که فروش مال غیر رخ داده است مال را به صاحب آن رد نماید می تواند از فرد کلاهبردار به جهت فروش مال دیگری به خود شکایت کند و درخواست استرداد وجه را داشته باشد .

مورد دیگه ای که تحت عنوان کلاهبرداری ملکی می تواند رخ دهد و نمونه آن را در دنیای امروزی بسیار مشاهده کرده ایم موردی است که، در آن فردی اقدام به ساخت و ساز می نماید و برای این که بتواند آن واحد های ساخته شده را بفروشد و به صورت رسمی سند آن را به نام خریدار بزند حتما باید گواهی پایان کار خود را دریافت نماید ؛ چرا که اگر این کار را انجام ندهد ،  این شخص نمی تواند آن را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نماید .

 حال اگر شخص مالک قبل از اتمام ساخت و ساز ساختمان اقدام به پیش فروش نماید و با خریدار قرارداد پیش فروش به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم کرده باشد ولی به جهت عدم انجام تعهد خود مبنی بر تحویل واحد ساختمان اعلام نماید که گواهی پایان کار را نگرفته است و از انجام آن خودداری کند خریدار آن واحد ساختمان می تواند با شکایت از مالک ساختمان او را مجبور به انجام تعهد خود نماید که همان گرفتن گواهی پایان کار از شهرداری می باشد .کلیه کارهای مربوط به این دعوا را افرادی که شاکی هستند به وکیل ملکی می توانند ، بسپارند . 

 

دعاوی ثبتی

 

دعاوی ثبتی به آن دسته از دعاوی ملکی گفته می شود که در دادگاه های حقوقی صالح به آن ها رسیدگی می شود و حکم صادر شده از طرف قاضی به جهت خسارت حقوقی می باشد  و جنبه کیفری ندارد . در واقع دعاوی ثبتی در دل دعاوی حقوقی جای دارند که در حقوق ایران نیز قوانینی در این خصوص ایجاد شده است .

  از انواع دعاوی ثبتی ملکی به سه مورد از مواردی که زیاد رخ می دهند اشاره خواهیم کرد و یک مورد از آن ها را که بیشتر در محاکم  قضایی مطرح می شود را به شکل ساده و قابل فهم به شما توضیح می دهیم تا به بهترین شکل آن را درک کنید و اگر مشکل شما با نوع دعوای ثبتی مطرح شده یکی بود می توانید با وکیل ملکی در این خصوص صحبت کنید و راهنمایی های لازم را دریافت کنید .

 1. دعوای افراز ملک
 2. دعوای ابطال سند رسمی
 3. دعوای ابطال سند مالکیت معارض

 

دعوای ابطال سند رسمی

 

دعوای ابطال سند رسمی یکی از دعاوی ثبتی است که بسیار در محاکم قضایی مطرح می شود . در واقع دعوای ابطال سند رسمی حالتی است که، در طی آن شخص برای بی اثر کردن و ابطال یک سند رسمی شکایت می کند . دعوای ابطال سند رسمی در مواقعی به وجود می آید که یک ملک به چند نفر فروخته شده است .

گاها نیز درخواست برای ابطال سند رسمی در حالتی رخ می دهد که معامله انجام شده به علت مجهول بودن مورد معامله باطل است و سند صادره در خصوص آن نیز باید باطل شود . همچنین سند مالکیت به جهت عدم تطبیق سند با قوانین ثبت قابل ابطال می باشد .

درخواست برای ابطال سند رسمی صرفا در دادگاه های حقوقی صالح صورت می پذیرد و هیچ دفتر اسناد رسمی اجازه این را ندارد که به صورت شخصی و صرف توافق بین طرفین اقدام به ابطال سند رسمی نماید در صورتی که این اقدام را انجام دهد مرتکب تخلف شده و مجازات می شود .

وکیل ملکی

مرجع صالح به رسیدگی دعاوی ملکی

مرجع صالح در خصوص دعاوی ملکی با توجه به ماهیتی که دارند متفاوت هستند ، به این شکل که اگر دعاوی ملکی ما ماهیتی حقوقی داشته باشد دادگاه صالح به رسیدگی ، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد .

اگر دعاوی ملکی ما ماهیتی کیفری داشته باشد دادگاه صالح به رسیدگی ،دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت به رسیدگی دارد .

به طور مثال: در دعاوی ملکی حقوقی که در خصوص بحث الزام به تحویل ملک می باشد دادگاه صالح جایی است که، مال غیر منقول در آن واقع شده است و در دعاوی ملکی کیفری که در خصوص بحث کلاهبرداری در خرید و فروش مال غیر منقول است در اینجا دادگاه محل وقوع جرم را صالح می دانیم یعنی اگر مال غیر منقول در تهران باشد و فروش مال در مشهد صورت گرفته است دادگاه صالح دادگاه مشهد می باشد .

 در مورد دعوای دستور تخلیه باید به شورای حل اختلاف رجوع کرد. تا از آن جا اقدام به تخلیه مستاجر نمود یا به طور مثال در خصوص دعوی حکم تخلیه یا خلع ید می بایست به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کرد.

صلاحیت در پرونده های ملکی بسیار حائز اهمیت بوده و دادگاه ها حساسیت خاصی بر روی آن دارند. مثلا: در دعاوی مربوط به تخلفات ملکی در کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهرداری رسیدگی می گردد. این موضوع را نمی توان در دادگاه مطرح نمود. همچنین موارد مربوط به موضوعات کیفری ملکی در دادگاه های کیفری قابل طرح است. درنتیجه نمی توان صلاحیت رسیدگی مراجع را نادیده گرفت.

در نتیجه این بررسی، موضوعات ملکی بنا بر نوع آن ها در صلاحیت قانونی خود می باشند که وکیل ملکی بر آن مسلط می باشد. نکته ای که در مورد صلاحیت رسیدگی مراجع وجود دارد این است که محل وقوع ملک مورد دعوی، دارای اهمیت است. می تواند در صلاحیت محلی دعوی ، تاثیر به سزایی دارد.

حوزه دعاوی ملکی

مباحث مورد نظر در موضوعات ملکی در اراضی اعم از مسکونی و کشاورزی  و همچنین مسائل مربوط به املاک تجاری و مسکونی خلاصه می شود و انجام هر دعوی حقوقی، ثبتی و کیفری بر آن ها ممکن بوده و بسته به نوع دعاوی، تبحرات لازم نیاز خواهد بود. مراجع اداری و دادگستری، بنا بر صلاحیت می توانند به این دعاوی رسیدگی کرده و اظهار نظر کنند.

دعاوی ملکی حقوقی مربوط به ملک در دادگستری رسیدگی می شود. محاکم با تحقیقات و استعلامات لازم با توجه به مدارک مورد نیاز به صدور رای اقدام می نمایند. دعاوی ملکی مربوط به موارد ثبتی در اداره ثبت و برخی دعاوی نیاز به طرح در مراجع دادگستری می باشند. بنا بر موضوع مطروحه و با توجه به صلاحیت در مرجع ذیصلاح مطرح می گردند. موضوعات ملکی ممکن است مورد دعوی کیفری نیز قرار بگیرد. همچنین مسائل کیفری در مرجع اختصاصی کیفری رسیدگی شده و اقدام  به صدور رای می نمایند.

علاوه بر موارد فوق موضوعات ملکی خارج از دعاوی است مانند تنظیم قراردادهای ملکی، پیگیری ثبت در اداره اسناد و املاک، تهیه سند تک برگ مالکیت. دعاوی مربوط به مالکیت و احراز مالکیت و اثبات مالکیت از مواردی است که بسیار مبتلا به جامعه است و نیاز مبرم به یک وکیل ملکی در این حوزه احساس می گردد.

وظایف وکیل ملکی چیست ؟

هر وکیلی بنا به تخصص و مهارت خود در زمینه های مختلف حقوقی دارای وظایف مربوط به همان موضوع است. وکیل ملکی متخصص نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. وکیل ملکی باید اطلاعات کافی و لازم در رابطه با مسائل و موضوعات ملکی را داشته باشد. تا بتواند از پس پرونده های مربوطه برآید. مع ذلک از اولین وظایف وکیل ملکی کسب تسلط و تبحر در موارد مربوطه می باشد.

وظیفه مهم وکیل ملکی اقدام به موقع در موضوعات پرونده های دعاوی ملکی می باشد. به این جهت که در دعاوی ملکی و مسائل آن زمان اقدامات قانونی بسیار مهم است. اگر در فرصت های مناسب شروع به اقدامات لازم نشود چه بسا که نتایج زیان بار و جبران ناپذیری بر افراد وارد آید. بنابراین وظیفه وکیل ملکی این است، که در زمان های مناسب به اقدامات لازم بپردازد تا موکل متضرر نگردد.

علاوه بر موارد فوق ، وکیل ملکی می بایست کلیه اطلاعات لازم ملک را کسب کرده و مدارک مربوط به موضوع را جمع آوری نماید. چرا که در موضوعات ملکی مدارک و اطلاعات آن بسیار مهم و در اقدامات لازم تاثیر گذار می باشد. وکیل ملکی باید تجربه انجام امور مربوط به دعاوی ملکی را داشته باشد. وکلای دادگستری می توانند در تمامی دعاوی اعم از خانواده ، کیفری و حقوقی وکالت کنند. اما موضوعات مربوط به دعاوی ملکی علی رغم سواد حقوقی وکیل، نیاز مبرم  به تجربه بالا در خصوص انجام امور ملکی دارد. از وظایف دیگر وکیل ملکی باید به حفظ آرامش و خون سردی در برخورد با مسائل و مشکلات مربوطه است. تا بتواند با تمرکز لازم از این مباحث به سلامت عبور کند.

مشاوره حقوقی

هزینه وکیل ملکی چقدر است ؟

در رابطه با این موضوع که حق الوکاله وکیل ملکی متخصص به چه صورتی تعیین می شود در ابتدای امر باید بیان کنیم که، چیزی که در وهله اول اولویت دارد توافق بین وکیل ملکی و موکل است و میزان حق الوکاله می تواند در این جا بیشتر و یا حتی کم تر از تعرفه ای باشد که وجود دارد .

حق الوکاله وکیل ملکی متخصص می تواند بر اساس یک سری شرایط تغییر نماید که از جمله آن می توانیم به میزان حساسیت و گستردگی پرونده مطرح شده اشاره نماییم، هر چقدر یک پرونده از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد وکیل ملکی در این مورد به الطبع دستمزد بیشتری طلب میکند . همچنین تجربه و مهارت وکیل در خصوص دعاوی ملکی می تواند ، بر روی میزان دستمزدش تاثیر شایانی بگذارد .

در کلیت امر باید بدانیم چون دعوای مطرح شده در زمینه دعاوی ملکی می باشد میزان حق الوکاله بر اساس میزان ارزش ملک تعیین می شود به طور مثال : اگر ارزش یک ملک تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد معمولا تعرفه ۷ درصد از کل ارزش ملک می باشد ، همچنین اگر ارزش ملک از ۲۰۰ میلیون تا ۵ میلیارد باشد تعرفه از ۳ تا ۵ درصد از کل ارزش ملک می باشد که میزان دقیق آن را وکیل تعیین می نماید .

زمان به نتیجه رسیدن پرونده های ملکی

کلیه دعاوی ملکی و مسائل مربوط به آن دارای مدت زمان مشخص نمی باشد، بنابراین نمی توان از پیش تعیین کرد که هر  کدام از دعاوی ملکی چه مدت زمانی را طی خواهد کرد، اما این نکته حائز اهمیت است که وکیل ملکی یا وکیل دادگستری متخصص در دعاوی ملکی می‌تواند با به‌کارگیری تجربه و تبحر و مهارت خود در به ثمر رسیدن دعاوی ملکی، حداقل زمان ممکن را صرف کند و با استفاده از مهارت های خود روند و پروسه دادرسی دعاوی ملکی را در سر موقع و زمان مناسب خود اقدام کرده تا به اطاله دادرسی منجر نگردد.

بهترین وکیل ملکی در تهران

شما می توانید در خصوص مشکلات پیش آمده ناشی از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و امور مربوط به آن با وکیل ملکی متخصص در امور حقوقی و کیفری موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم که به کلیه قوانین و حقوق مربوط به این حوزه اشراف و آگاهی دارد مشاوره داشته باشید. که در صورت نیاز با انعقاد قرارداد وکالت از وکیل ملکی متخصص در این حوزه یاری بطلبید چرا که انتخاب وکیل پایه یک دادگستری درست در زمینه دعاوی ملکی می تواند بهترین تصمیم برای رسیدن به حق شما باشد.

مزایا مشاوره با وکیل ملکی موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

از مزایای مشاوره با وکیل ملکی متخصص که وکیل پایه یک دادگستری می باشد این است که، وکیل ملکی از آن جهت که نسبت به تمامی قوانین حقوقی و کیفری مربوط به ملک اعم از قانون ۱۰۰ شهرداری اطلاعات کامل و جامع دارد می تواند فردی را که متضرر شده است به بهترین شکل راهنمایی بکند و راه هایی را که فرد می تواند با قدم گذاشتن در آن به بهترین شکل به حق خود برسد به او بازگو نماید .  پیشنهاد ما برای شما این است که حتما با وکیل ملکی متخصص که در  تمامی زمینه های مربوط به ملک آگاهی دارد صحبت نمایید .

سوالات متداول

آیا وکیل ملکی متخصص موسسه فرهنگ تفاهم به تمامی شهر ها خدمات مشاوره ارائه می دهد ؟

بله، وکیل ملکی ما به تمامی افراد از هر شهری که هستند به صورت تلفنی و آنلاین مشاوره و یاری می دهد.

 

دعاوی مربوط به تخلفات ساختمان در کجا رسیدگی می شود ؟

به دعاوی که مربوط به تخلفات ملکی هستند تنها در کمیسیون ۱۰۰ شهرداری رسیدگی می شود و مرجع دیگری صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.

 

در کمیسیون ۱۰۰ شهرداری به چه دعاوی رسیدگی می شود ؟

این کمیسیون مرجعی است که به تخلفات ساختمانی نظیر : نداشتن پروانه ساخت ، تغییر کاربری ساختمان ، تجاوز به حریم عمومی ، عدم رعایت اصول شهرسازی ( عدم استحکام بنا ) رسیدگی می کند .

 

دعاوی ملکی می توانند ماهیت کیفری هم داشته باشند ؟

بله ، دعاوی ملکی که مربوط به کلاهبرداری و خیانت در امانت هستند ماهیت کیفری پیدا می کنند و در صورت اثبات جرم با مجازات حبس و جزای نقدی همراه هستند.

 

جعل سند از چه روش هایی قابل شکایت و پیگیری است ؟

جعل سند اصولا یک دعوای کیفری محسوب می شود ولی از طریق حقوقی نیز قابل پیگیری است ؛ دعوای کیفری در خصوص درخواست شاکی برای مجازات فرد و دعوای حقوقی به منظور درخواست خواهان برای اثبات جعلی بودن سند و ابطال آن است .

 

بین دعوای خلع ید با تخلیه ید تفاوتی وجود دارد ؟  

بله، دعوای خلع ید زمانی مطرح است که فردی به صورت غاصبانه ملک فرد دیگری را به تصرف خود در بیاورد ولی در تخلیه ید فرد از همان ابتدا غاصب نبوده است و ید او امانی بوده مانند مستاجری که بعد از اتمام زمان اجاره ملک را تخلیه نمی کند.

 

تکلیف خریدار مال غیر برای گرفتن خسارت می باشد ؟

خریدار به محض آگاهی از این که ملک خریداری شده مال غیر بوده باید مال را به مالک اصلی برای اثبات حسن نیت خود بازگرداند و برای استرداد وجه پرداختی و گرفتن خسارت به کلاهبرداری که ملک را به او فروخته مراجعه کند.

دیدگاه ها

 1. zahra گفت:

  سلام ببخشید یه سوال. همسایه میتونه مانع ساخت و ساز ملک مجاور خودش بشه؟

  • وکیل دادگستری گفت:

   سلام اگر مقررات ساخت و ساز رعایت نشود میتوانید برای جلوگیری از ساخت و ساز به شهرداری مراجعه نمایید.

 2. جلیل کتامی پور گفت:

  سلام من به رای دادگاه شعبه حقوقی اعتراض کردم و دادگاه تجدید نظر رای را نقض و دادگاه بدوی را با نظر کارشناسی به قیمت روز جهت کسری متراژ انجام دهند و دادگاه بدوی با توجه به رای دادگاه تجدید نظر رای نهایی صادر کرده و خوانده به آن اعتراض نموده است و دوباره به دادگاه تجدید نظر همان شعبه ارجاع شده است آقا امکان نقض رای هست

  • وکیل پایه یک دادگستری گفت:

   سلام وقت بخیر
   درخصوص امکان نقض رای تجدیدنظر باید مدارک شما مشاهده شود برای ارسال مدارک خود و کسب اطلاعات لطفا با شماره موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۵۴۷۶۴ -۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

 3. علی گفت:

  با سلام مجدد
  اینجانب ۱۹ سال پیش یک قولنامه صوری در بنگاه نوشتم و هیچ شاهدی هم پای آن را امضا نکرده و همان روز اصل و نسخه دوم آن را در همان بنگاه امحا کردیم و تنها فتوکپی آن به اداره مالیات ارائه شد الان که فروشنده صوری ۱۰ سال قبل به رحمت خدا رفته نمی دانم آیا آن کپی در آینده می تواند مورد سواستفاده از طرف وراث خریدار صوری قرار گیرد با این توضیح که در متن قولنانه چند شرط نوشته شده بود که مثلا خریدار مبلغی را نقدا تحویل فروشنده کرده و باید ملکی را هم تحول فروشنده دهد و مبلغی دیکر را هم بعدا به فروشنده بدهد اما اصلا مشخص نشده که چه زمانی خریدار بابد به تعهداتش عمل کند صرفا در بخش زمان تحویل ملک از طرف فروشنده به خریدار نوشته شده(روز معامله )

  • کارشناس حقوق گفت:

   سلام وقت بخیر لطفا برای دریافت مشاوره با این شماره تماس حاصل فرمایید ۰۲۱۵۴۷۶۴

 4. س.ر گفت:

  با سسلام
  ی زمین وراثتی سند دار داریم ک شهرداری منطقه ۵ کرج غصب کرده و توش برج و مغازه ساخته.تا سال ۹۴ قرار ب تهاتر شده اما جدیدا قانون جدید دادن ک زمینها متعلق ب شهرداریه و حاضر نیستن مبلغ زمین رو به صاحبانش بدن یا معاوضه کنن!!مشابه ما افراد زیادی هستن ک قادر ب بازپس گیری زمینهاشون نیستن.لطفا راهنمایی کنین چ اقدامی باید انجام بدیم.