۰۲۱-۵۴۷۶۴
Set-up-a-petition

تنظیم دادخواست

فرم درخواست تنظیم دادخواست  تعریف دادخواست برای طرح دعوا در پرونده‌های حقوقی تنظیم دادخواست یک امر الزامی است. به این صورت که  اولین اقدام برای شکایت از یک شخص باید ابتدا  دادخواست حقوقی آن تقدیم شود. دادخواست حقوقی مانند سایر برگه های قضایی یک فرم  کلی از قبل تعیین شده می‌باشد که باید براساس گزینه‌های […]

فرم درخواست تنظیم دادخواست 

تعریف دادخواست

برای طرح دعوا در پرونده‌های حقوقی تنظیم دادخواست یک امر الزامی است. به این صورت که  اولین اقدام برای شکایت از یک شخص باید ابتدا  دادخواست حقوقی آن تقدیم شود. دادخواست حقوقی مانند سایر برگه های قضایی یک فرم  کلی از قبل تعیین شده می‌باشد که باید براساس گزینه‌های موجود به طور دقیق و ریزبینانه تکمیل شوند.

 دعاوی حقوقی برعکس دعاوی کیفری که می توان روی هر برگه ای شکایت کرد باید با تقدیم دادخواست انجام شود.

مطابق ماده طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است همچنین براساس ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، هیچ یک از دادگاه‌ها نمی توانند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع ، وکیل ، قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشد.

نکته حائز اهمیت آن است که نحوه و نوع بیان دادخواست برای تشکیل و پیشبرد پرونده بسیار مهم می‌باشد. بنابراین  نوشتن دادخواست حقوقی امری است که نیازمند فرد متخصص در این زمینه می‌باشد. درنتیجه توصیه می‌شود که توسط یک وکیل پایه یک دادگستری یا با مشورت وکیل انجام شود.

مشاوره حقوقی وکیل پایه یک دادگستری

چگونگی تنظیم دادخواست

تنظیم دادخواست یا به صورت دستی( در شهرستان‌های کوچک که به خدمات قضایی دسترسی ندارند تنظیم دادخواست به صورت دستی انجام می‌شود.) یا الکترونیکی که توسط سامانه خدمات قضایی انجام می‌شود.

در خصوص درخواست الکترونیکی ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کنید و سپس تنظیم دادخواست توسط خود شاکی در این سامانه ثبت شود. وکیل می‌‌تواند دادخواست شما را تنظیم و شاکی داخواست تنظیم شده را در سامانه ثنا خود قرار دهد.

درغیر این صورت شاکی می‌تواند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند و درخواست تنظیم دادخواست را بدهد.

برای نوشتن دادخواست موارد زیر باید ذکر شود:

ابتدا باید نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان و به طورکلی مشخصات کلی خواهان و خوانده در دادخواست نوشته شود اما درصورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم می‌شود باید مشخصات وکیل نیز نوشته شود.


درج خواسته و مقدار بهای آن مگراینکه خواسته مالی نباشد. همچنین ذکر کردن تعهدات و حقوقی که خواهان خود را مستحق مطالبه خواسته می‌داند و آنچه که خواهان از دادگاه می‌خواهد.

پیوست کردن ادله و مدارکی مانند اسناد، شهادت شاهدان و… که باید به طور واضح بیان شود و درنهایت درج امضای خواهان در دادخواست.

اقسام دادخواست باتوجه به مرجع رسیدگی

 • دادخواست مرتبط با شورای حل اختلاف ( برای دعاوی حقوقی که شامل مبالغ کمتر از ۲۰ میلیون می‌باشد در شورای حل اختلاف پیگیری می‌شود.)
 • دادخواست مرتبط با دیوان عدالت اداری
 • دادخواست مرتبط با فرجام خواهی
 • دادخواست مرتبط با دادگاه تجدید نظر
 • دادخواست مرتبط با دادگاه بدوی ( برای دعاوی حقوقی که شامل مبالغ بیش از ۲۰ میلیون در دادگاه نخستین قابل پیگیری است.)
 • دادخواست مرتبط با واخواهی

تماس با وکیل پایه یک دادگستری

نکات مهم و قابل توجه در تنظیم دادخواست

 • باید گفت که تنظیم دادخواست برای ارائه به شورای حل اختلاف باید به صورت دستی و حضوری انجام بگیرد.
 • ابلاغیه های مربوط به پیگیری دادخواست از طریق پیامک به طرفین دعوا ارسال می شود.
 • درصورتی که آدرس مشخصی از خوانده در دسترس نباشد، نخست اطلاعیه ای در روزنامه منتشر می‌شود و در صورت عدم مراجعه خوانده، حکم به صورت غیابی صادر می‌شود.
 • همان طور که اشاره شد، نحوه نگارش دادخواست از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در صورتی که براساس اصول  قانونی و مشخصی تنظیم نشود، دادگاه به آن رسیدگی نخواهد کرد.
 • باید دانست که علاوه بر نحوه نگارش دادخواست، باید زبان شرح دادخواست نیز به صورت رسمی و واضح نوشته شود.  
 • باید اصول نگارشی زیر رعایت شود:
  • استفاده از علائم نگارشی مانند(، ؛ .)
  • فاقد غلط املایی
  • نوع و سایز مناسب فونت
 • در صورت تعدد خوانده‌ها باید اسامی و مشخصات همگی در دادخواست معین گردد.  

برخی از اواع دادخواست ‌ها

دادخواست مطالبه بدهی:

از نوع دعاوی مالی، عدم وصول چک است. در صورتی که چک صادر شده به دلیل عدم موجودی وصول نشود برگشت میخورد و خواهان می‌تواند با تقدیم دادخواست به صورت قانونی مطالبه بدهی خود را از دادگاه بخواهد.

دادخواست اعسار :

در پرونده های مالی که شخص بدهکار به دلیل عدم توانایی مالی از عهده چرداخت بدهی خود عاجر می‌باشد می‌تواند دادخواست اعسار خود را به دادگاه تقدیم کند.  

دادخواست طلاق توافقی:

زوجین می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و ارائه مدارک لازم، نسبت به تنظیم دادخواست طلاق توافقی اقدام نمایند. در تنظیم این دادخواست، دقت زیاد در نگارش متن آن چندان ضروری نیست. بلکه ذکر تمامی توافقات انجام شده بین طرفین اهمیت دارد.

دادخواست مطالبه مهریه:

در مواردی که زوجین دچار اختلاف می‌شوند زوجه برای دریافت مهریه خود باید دادخواست مطالبه مهریه را تنظیم و از طریق دادگاه مهریه خود را از زوج بگیرد.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم  با بهره گیری از مشاوران حقوقی  و  وکلای متخصص و با تجربه خدمات حقوقی ویژه خود را در قالب ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت ، تنظیم دادخواست حقوقی  ارائه می نماید.

سوالات متداول

دادخواست چگونه تنظیم می‌شود؟ 

 دادخواست باید در فرمی که از قبل تعیین شده، تنظیم و مواردیی که باید رعایت شود را به طور دقیق تکمیل شود. 

داخواست در قانون چیست؟ 

دادخواست برای اقامه دعوای حقوقی در یک فرم از قبل تعیین شده، تنظیم می‌شود. 

دادخواست اعسار چگونه تنظیم می‌شود؟ 

دادخواست اعسار برای شخص بدهکاری است که توئانیی مالی برای پرداخت دیون خود را ندارد. برای تنظیم دادخواست اعسار بهتر است توسط یک وکیل تنظیم شود. 

 

 

دیدگاه ها