۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

تحصیل و تملک اراضی

در مورد بند اول لازم به توضیح است که بر اساس اصل 45 قانون اساسی اراضی موات یا رها شده در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و قانونگذار در ماده 6  قانون زمین شهری آورده است که

 

 

تحصیل و تملک اراضی

به موجب ماده 140 قانون مدنی در موارد زیر تملک حاصل می شود :

احیای اراضی اموات

به وسیله عقود و تعهدات

به وسیله اخذ به شفعه

به ارث

در مورد بند اول لازم به توضیح است که بر اساس اصل 45 قانون اساسی اراضی موات یا رها شده در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و قانونگذار در ماده 6  قانون زمین شهری آورده است که :

کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به در خواست وزارت مسکن و شهر سازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نماید، مگر آنکه از تاریخ 22/11/57 توسط دولت واگذار شده باشد». بنابراین احیای این گونه اراضی بوسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی موجب تملک نخواهد بود. در مورد اخذ به شفعه باید گفت هرگاه مال غیر منقول تقسیمی مانند خانه یا زمین بین دو نفر مشترک باشد و یک نفر از شرکاء سهم خودش را به شخص ثالثی بفروشد، شریک دیگر در فرض توانایی باالفعل یا باالقوه مالی حق دارد به اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته به او بدهد و کل مال را تملک کند و شخص ثالث نقشی در اعمال این حق از سوی شریک ندارد از این رو در معاملات مال غیر منقول که دارای شریک است باید توجه کرد که شریک حق اعمال اخذ به شفعه دارد.

تحصیل و تملک اراضیReviewed by 021-66565511 on Apr 8Rating: 5.0.تحصیل و تملک اراضی

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز