۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

ترک انفاق چیست

ترک انفاق چیست؟ حمایت از خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش که دارای مدتی بیش از 6 ماه تا 2 سال هست محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی […]

ترک انفاق چیست؟

حمایت از خانواده هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش که دارای مدتی بیش از 6 ماه تا 2 سال هست محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود. همچنین طبق تبصره ماده فوق‌الذکر امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به‌موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

ترک انفاق چیستReviewed by 021-66565511 on Apr 8Rating: 5.0.ترک انفاق چیست

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز