موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

توقیف اموال
توقیف اموال
توقیف اموال محکوم‌علیه، به بازداشت دارایی‌های شخصی گفته می‌شود که حکم، به ضرر او صادر شده است. این دارایی‌ها ممکن است منقول یا غیر منقول باشد.

توقیف اموال چیست؟

توقیف اموال به آن معنا می‌باشد که اموال شخص بدهکار را از طریق قانون مورد بازداشت قرار داده و برای مدت زمانی که برای پرداخت دین خود اقدام نماید اختیار بهره برداری از اموالش را به حکم قانون از دسترس بدهکار خارج نماییم.

بنابراین می‌توان گفت از منظر قانونی در مرحله ای که حکم دادگاه حقوقی/مالی بر علیه شخص بدهکارصادر می‌شود، با در نظر گرفتن مبلغ بدهی و محکومیت این شخص طلبکار می‌تواند از طریق قانون درخواست توقیف اموال بدهد و با دریافت حکم تمام اموال منقول و غیرمنقول شخص بدهکار را مورد بازداشت دربیاورد.

مشاوره حقوقی

انواع اموال و دارایی ها

اموال منقول: اموال منقول به اموالی گفته می‌شود که قابلیت جابه جایی داشته و میتوان موقعیت آن را از مکامی به مکان دیگر انتقال داد بدون آنکه لطمه ای به اصل مال وارد شود مانند جا به جایی کتاب، اشیاء قیمتی و …

اموال غیرمنقول: اموال غیر منقول شامل اموالی می‌شود که قابلیت جابه جایی به نحوه ای که به مال یا محل استقرار آن لطمه ای وارد نشود وجود ندارد. مانند زمین، ساختمان و …

اصل توقیف اموال منقول در محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه

با استناد بر ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی:” زمانی ‌که محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه مشخص شود، اصل بر آن است که اموال و اشیای موجود در آن، متعلق به محکوم‌علیه است؛ زیرا عادت بیشتر مردم این است که اموالشان را نزد خودشان نگهداری می‌کنند. به عبارت دیگر، برای آن‌ که اموال موجود در این مکان‌ها، متعلق به محکوم‌‌علیه محسوب شود، دلیل خاصی لازم نیست و تعلق نداشتن چنین اموالی به محکوم‌علیه است که دلیل می‌خواهد و باید آن را اثبات کرد.”

اصل تعلق اموال اختصاصی زنان به زن و تعلق اموال اختصاصی مردان به مرد

با استناد بر ماده ۶۳ قانون اجرای احکام مدنی:” اگر محل سکونت محکوم‌علیه، محل سکونت همسر او نیز باشد، اموالی که در آنجا موجودیت دارد در سه دسته مجزا تقسیم بندی میشود که به شرح ذیل است:

دسته‌ اول: اموالی که به طور مشخص زوجه از آنها استفاده می‌کند مانند جواهرات زنانه یا لباس عروس. در چنین شرایطی این اموال به طور شخصی متعلق به خانم می‌باشد، اگر شخصی نسبت به مالکیت این لوازم ادعا نماید که اختصاصا به زن تعلق ندارد، باید ادعای خود را به سند و مدرک دقیق اثبات نمیاد، در غیر این ‌صورت اموال مذکور، متعلق به آن زن خواهد بود.

دسته‌ دوم: اموالی که مشخصا به آقایان تعلق داشته و مورد استفاده آنها قرار میگیرد؛ مثل ریش‌تراش یا وسایل شخصی آقایان. در چنین شرایطی قرار بر این است که این اموال، متعلق به مردِ ساکن در آن محل است و ادعایی برخلاف این موضوع حتما با وجود سند و مدرک باید ثابت گردد.

دسته‌ی سوم: اموال موجودی که نه جز وسایل شخصی خانم بوده و نه جز ملزومات یا وسایل شخصی آقا بوده بلکه به صورت اشتراکی برای طرفین واقع می‌شود و متعلق به هردوی آنها می‌باشد.

انواع توقیف اموال

برای توقیف اموال شخص بدهکار دو نوع توسط قانون گذار در نظر گرفته شده که به شرح ذیل می‌باشد:

الف) توقیف اموال تامینی.

ب) توقیف اموال اجرایی.

نحوه توقیف اموال

توقیف تامینی

در حالتی که یه حکم توسط دادگاه و شخص قاضی صادر می‌شود طرفین دعوا برای اجرایی نمودن آن حکم باید یک سری شرایط را رعایت نمایند. یکی از شرایط موجود آن است که باید تا زمان صدور قطعی چکم اجراییه و ابلاغ آن به شخص خوانده صبر نمایند.

درست بعد از آنکه این حکم صادره به خواهان ابلاغ گردید شخص وظیفه دارد طی ۱۰روز زمان مقرر تمام مفاد و شرایط موجود در ابلاغیه را به اجراء دربیاورد.

موضوعی که در اینجا بدیهی است آن است که هر شخصی که محکوم است در این مدت ۱۰ روزه اقدام به انتقال اموال خود به نام دیگری کند یا آنها را از انظار عموم مخفی نماید یا به ‌طور مشخص دست به اقدامی بزند که محکوم‌له نتواند طلب خود را از اموال و دارایی های او وصول نماید.

بر همین اساس، تبصره یک ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی مقرر کرده است که:” محکوم‌له می‌تواند حتی قبل از تمام شدن مهلت ۱۰ روزه محکوم‌علیه، اموال او را برای توقیف، معرفی کند که به این توقیف، توقیف تأمینی یا توقیف احتیاطی می‌گویند.”

توقیف اجرایی

محکوم‌علیه موظف است ظرف ۱۰ روز بعد از ابلاغ اجرائیه، آن را اجرا کند اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا نکرده و به هیچ ‌یک از وظایف جایگزین دیگر نیز عمل نکند؛ در چنین وضعی بر طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له می‌تواند درخواست کند تا معادل محکوم‌ به، از اموال محکوم‌علیه توقیف شود. در این ‌صورت، بدون تأخیر، اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه خواهد شد که به این توقیف، توقیف اجرایی گفته می‌شود.

اموال قابل توقیف

  • ملک و املاک شامل ملک مسکونی،تجاری یا زمین ( با سند تک برگ یا قولنامه).
  • حساب های بانکی بدهکار و مبالغ جاری در حساب ها.
  • سیم کارت یا خط تلفنی که سند مالکیت آن به نام محکوم علیه می‌باشد.
  • تمام دارایی های منقول یا غیر منقول که از طریق سند یا قولنامه تحت مالکیت محکوم علیه است.
  • خودرو یا موتور های سواری که به نام شخص بدهکار می‌باشد.
  • حقوق دریافتی از محل کار که به حساب شخص بدهکار واریز می‌شود.
  • تمامی سهامی که در شرکت های سهامی عام یا خاص متعلق به شخص است.

همچنین در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی در رابطه با اموالی که غیرقابل توقیف توسط طلب کار می‌باشند را به صورت موردی ذکر نموده است.

وکیل امور مالی و توقیف اموال

برای پیگیری امور مالی و دستیابی به نتیجه مطلوب و وصول کامل مطالبات خود حتما در این راه باید با کمک گرفتن از وکیل و مشاوری که به طور تخصصی در زمینه وصول مطالبات فعالیت نموده استفاده نمایید.

دعاوی مالی مانند دعاوی مربوط به چک، دریافت مهریه، دریافت نفقه و … جز دعاوی است که اگر شخص بدهکار اعلام نماید که توانایی پرداخت دیون معوقه خود را ندارد در صورتی که اموال یا حقوق ماهیانه مشخص دارد خواهان می‌تواند از طریق محاکم ذی صلاح برای توقیف اموال وی اقدام نماید.

وکیل برای گرفتن حکم توقیف اموال شخص بدهکار می‌تواند تا زمان پرداخت دیون طلبکار اموال خوانده را در توقیف دولت نگهدارد.

وکیل پایه یک دادگستری با استفاده از دانش و تجربه کافی در زمینه دعاوی مالی و همچنین با اقدام زود به هنگام برای توقیف اموال متهم و جلوگیری از فرار از دین جز موثر ترین گزینه ها برای رسیدن به مطالبات شما می‌باشد.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با همکاری تعدادی از وکلای مجرب و حرفه ای در زمینه امور مالی و وصول مطالبات در راستای رسیدن به حقوق واقعی شما در کنارتان خواهد بود.

سوالات متداول

مدت به اجرا درآوردن حکم توقیف اموال چقدر می‌باشد؟

ظرف ۱۰ روز معمولا زمان برای اجرایی کردن حکم در نظر گرفته می‌شود.

توقیف اموال در قانون به چه معناست؟

توقیف اموال به آن معنا میباشد که اموال شخص بدهکار را از طریق قانون مورد بازداشت قرارداده و برای مدت زمانی که برای پرداخت دین خود اقدام نماید.

انواع توقیف اموال در قانون به چه شکل می‌باشد؟

الف)توقیف تامینی  ب) توقیف اجرایی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »