موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

انواع سرقت
انواع سرقت
براساس قوانین شرعی و مقررات کیفری برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست.و برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات، سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد، سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

سرقت

سرقت معقوله ای می باشد که در قانون ما از انواع متفاوتی برخوردار می باشد ،که معمولا آن را به دو قسمت سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می نماییم.

برطبق قوانین شرعی و کیفری برای اجرای مجازات سرقت حدی شرایطی باید وجود داشته باشند و نبود حتی یکی از این شرایط مانعی برای اجرای سرقت حدی می باشد که به آن ها خواهیم پرداخت :

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد سرقت تعزیری

 • سارق باید به بلوغ رسیده باشد.
 • سارق با آگاهی و اراده خود وارد این عمل شده باشد و بداند که مال برده شده مال دیگری است .
 • سارق باید از حرام بودن عمل صورت گرفته آگاهی داشته باشد .
 • سارق در حالت اضطرار و شرایط خارج از اراده خود اقدام به سرقت نکرده باشد .
 • انجام سرقت در سال قحطی و بیچارگی صورت نگرفته باشد.
 • عمل سرقت توسط سارق به قصد دزدی از مال غیر باشد.
 • مال مورد سرقتی در حرز مناسبی قرار گرفته شده باشد.
 • مال مورد سرقتی جز اموال دولتی و یا وقفی  نباشد.

اگر این شرایط رعایت شود سرقت حدی است در غیر این صورت سرقت را تعزیری می‌خوانیم.

سرقت تعزیری

در بحث سرقت تعزیری و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی مواردی وجود دارد که به آن اشاره می نماییم :

۱-سرقت  همراه با آزار و مسلحانه 

زمانی که عمل سرقت تعزیری همراه با آزار دادن فردی باشد که مورد سرقت واقع شده است و سارق با خود اسلحه داشته باشد مطابق ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی مجرم به جزای حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق هفتاد و چهار ضربه محکوم میگردد.

۲-سرقت مسلحانه گروهی در شب

زمانی که عمل سرقت تعزیری شبانه واقع شده باشد و افراد سارق دو یا چند نفر باشند و یکی از آن ها سلاح داشته باشد هر یک از متخلفین  مطابق  ماده ۶۵۴ قانون مجازات اسلامی به پنج تا پانزده سال حبس و شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می گردند.

۳- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

زمانی که سرقت شرایط یک سرقت حدی را نداشته باشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب مطابق ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی به پنج تا بیست سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق حکم خواهد گرفت .

 • انجام سرقت شبانه صورت بگیرد .
 • انجام سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .
 • سارقین به همراه خود اسلحه داشته باشند.
 • افراد سارق از دیوار بالا رفته باشند و به این صورت حرز را شکانده و یا به واسطه کلید وارد محدوده شوند و یا حتی خود را به عنوان مامور دولت معرفی کرده باشند.
 • سارقین حین انجام سرقت افرادی را مورد تهدید قرار داده باشند.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد سرقت تعزیری

۴- سرقت مسلحانه از منزل

 هر زمان یک یا چندین نفر وارد منزلی شوند و حداقل یکی از آن ها مسلح  باشد و یا هیچ کدام مسلح نباشند ، اما در هنگام انجام سرقت موجب  شکستن  و بی احترامی حرمت ناموس بشوند به مجازات اعدام یا حبس ابد محکوم خواهند شد. 

در حالتی که یکی از افراد ساکن در  خانه در جهت دفاع از اموال موجود در خانه و یا دفاع از افراد خانواده خود به شخص سارق حمله کند و در اثر این امر مرتکب قتل و یا ضرب و جرح شود از مجازات تحت شرایطی معاف خواهد شد. 

۵- سرقت از بانک و صرافی به شکل مسلحانه

هر زمان دو یا چند نفر با برنامه ریزی قبلی وجه نقد و یا هرآنچه در بانک ارزش مالی دارد را از بانک ها وصرافی ها سرقت نمایند و حتی یکی از سرقت کننده ها مسلح باشد حال می خواهد از آن استفاده کرده باشد یا نکرده باشد، در صورت وجود سرقت به حبس ابد و در صورتی که قتل صورت گرفت حکم به اعدام داده میشود.

قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه در یک ماده واحده که مصوب سال ۱۳۳۸ می باشد در خصوص سرقت از بانک ها و صرافی ها صحبت کرده است و بیان نموده است که در صورت سرقت قانون حکم به حبس ابد و در صورت قتل اعدام را جز جزای افراد قرار خواهد داد و در صورتی که سرقت واقع نشود و اداره مرتکبین در آن موثر نباشد به حبس از ده تا پانزده  سال و اگر تاثیر داشته باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

 

۶- سرقت از وسایل عمومی 

زمانی که فردی اقدام به دزدیدن وسایل عمومی می نماید باز هم مطابق قانون مرتکب جرم شده است و درگیر مجازات حبس خواهد شد،  این وسایل عمومی می توانند شامل مواردی اعم از : آب،گاز،برق و … باشند که مطابق ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامی به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. 

۷- کیف زنی یا جیب بری

یکی دیگر از انواع سرقت ها که در جامعه امروز به کرات دیده می شود کیف زنی یا به اصطلاح همان جیب بری می باشد و مطابق قانون مجازات اسلامی برای شخص سارق مطابق ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک تا پنج سال و در مواردی هفتاد و چهار ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و شخص به جهت این نوع از سرقت به آن مجازات محکوم خواهد شد.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد سرقت تعزیری

۸- سرقت از مناطق حادثه زده

این موضوع زمانی رخ می دهد که در منطقه ای عوامل طبیعی نظیر سیل ،اتش سوزی و یا زلزله رخ بدهد و فردی با حضور در آن محله های حادثه دیده و بدون در نظر گرفتن وجدان و انسانیت از  شرایط موجود بهره برده و اقدام به سرقت بنماید که مجازات این فرد مطابق ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی  یک تا پنج سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق می باشد.

 

۹-سرقت فاقد شرایط حد 

ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده بیان کرده است که هرگاه سرقت شرایط اجرای حد را نداشته باشد و یکی از شرایط زیر در این خصوص مهیا شده باشد شخص سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. حال در ادامه به این شرایط اشاره خواهیم نمود : 

 • عمل سرقت در جایی واقع شده باشد که محل سکونت باشد و یا در محل های عمومی نظیر مسجد واقع شده باشد.
 • سرقت در جایی صورت گرفته باشد که به موجب وجود یک درخت یا بوته یا حتی نرده محرز بوده و سارق آن حرز را بشکند.
 • افراد سارق دو یا چند نفر باشند.
 • هر گاه شخصی که اداره کننده یک هتل و یا مسافرخانه می باشد تمام یا قسمتی از اموال کسی که در آن جا سکونت دارد را برباید.

 مداخله در اموال مسروقه

 افرادی که اقدام به سرقت می نمایند بعد از فروش سرقت غالبا در صدد این می باشند که آن چه را که ربوده اند، بفروشند تا از این طریق پولی بدست آورند ، حال اشخاصی که با علم و آگاهی از آن که عمل ارتکابی آن ها جرم می باشد اقدام به خرید مال مسروقه بنمایند از نظر قانون مرتکب جرم شده اند و برای آن ها مجازات در نظر گرفته شده است . 
ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان داشته است که، هر شخصی با آگاهی از این که مال مورد فروش ،حاصل از سرقت می باشد و آن را به نحوی دریافت و یا مخفی و قبول نماید و مورد فروش و معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد . 
در این میان اگر فردی که مرتکب این امر شده است در این کار حرفه ای باشد به حداکثر مجازات در ماده ۶۶۲ محکوم خواهد شد. حال در این میان شخصی که به خرید مال مسروقه متهم شده است اگر بتواند بی گناهی خود را اثبات نماید ،می تواند از مجازات در نظر گرفته شده تبرئه گردد هرچند اثبات این امر در مراجع قضایی غالبا امری دشوار می باشد و نیازمند دلایل کافی است. 
تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد سرقت تعزیری
 

مراحل شکایت کیفری جرم سرقت

 • ابتدا باید برای تنظیم یک شکواییه‌ اصولی به وکیل سرقت تعزیری که وکیل کیفری می باشد مراجعه نمایید تا او برای شما شکواییه‌ای اصولی و مطابق قانون تنظیم نماید.
 • بعد از تنظیم شکواییه باید به یک دفتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کرده و در سامانه ثنا ثبت کنید و منتظر تعیین وقت رسیدگی از سمت مرجع قضایی صالح باشید.
 •  شکواییه شما بعد از ثبت در سامانه به دادسرا ارجاع داده می شود و بازپرس پرونده تمامی موارد کیفری جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهد و بعد از اثبات مجرمیت قرار جلب دادرسی صادر و این موضوع را به دادستان اعلام می‌کند و دادستان  بعد از احراز مجرمیت فرد ،کیفر خواست صادر کرده و پرونده را برای رسیدگی نهایی به دادگاه کیفری صالح ارجاع می دهد.
 • بعد از ارجاع پرونده به دادگاه کیفری و تعیین وقت رسیدگی این موضوع به شما و در صورت داشتن وکیل به وکیل قانونی شما ابلاغ می شود و روند رسیدگی شروع شده و قاضی با بررسی ادله های ارائه شده حکم به محکومیت فرد داده و او را  مطابق قانون مجازات می نماید. 
 •  بعد از آن که دادگاه حکم به محکومیت سارق داد مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات سارق باید عین مال مسروقه و در صورت نبود عین  مال مسروقه ، مثل یا قیمت آن مال را بدهد و خسارت وارده را جبران نماید . 

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم بادراختیار داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری همواره آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد. درصورت نیاز به مشاوره با مجموعه ما با شماره پنچ رقمی ۵۴۷۶۴ تماس حاصل نماید.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

تماس با وکیل دادگستری درخصوص شکایت از قاضی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »