۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

شهروند کیست؟

شهروند کیست؟ شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیتهای اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می […]

شهروند کیست؟

شهروندی مقوله ای است که با مفهوم فرهنگ هر جامعه گره خورده و از آنجا که فرهنگ هر مرز و بوم ناشی از سه قلمرو اساسی فعالیتهای اجتماعی، فضای سیاسی و وضعیت اقتصادی آن جامعه است فرهنگ هر جامعه ای کاملا منحصر به فرد و هر فرهنگی نیز شهروند ویژه خود را می طلبد

در تعریف شهروند می توان گفت که شهروند کسی است که حقوق فردی و جمعی خود را می شناسد و از آنها دفاع می کند قانون را می شناسد و به آن عمل می کند و از طریق آن مطالبه می کند، از حقوق معینی برخوردار است؛ می داند که فرد دیگری هم حضور دارد و دفاع از حقوق او یعنی دفاع از حقوق خودش و فردی که در امور شهر مشارکت دارد

پس شهروندی نه تنها به معنای سکونت در یک شهر به مدت مشخص که به معنای مجموعه ای از آگاهی های حقوقی فردی و اجتماعی است. در یک جامعه مدنی حقوق یک فرد عبارتند از: حقوق اساسی به معنای حقوق بنیادی شهروندان یک جامعه، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی که در برگیرنده حقوق اقتصادی و نیز حداقل استانداردهای زندگی در تسهیلات اجتماعی است

شهروند موثر کیست؟

از حوادث و مشکلات جاری جامعه آگاهی داشته باشد

در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملی و محلی مشارکت فعال داشته باشد

در قبال وظایف و نقش های تفویض شده مسوولیت پذیر باشد

نگران و دلمشغول رفاه و آسایش دیگران باشد

رفتار و عملکرد وی مبتنی بر اصول اخلاقی باشد

نسبت به قدرت افرادی که دارای موقعیت مدیریتی و نظارتی هستند پذیرش داشته باشند

توانایی بررسی و انتقاد از عقاید و ایده ها را دارا باشد

توانایی اتخاذ تصمیمات آگاهانه را دارا باشد

درباره حکومت و دولت خودآگاهی و دانش کافی داشته باشد

دارای حس وطن پرستی باشد

نسبت به مسوولیت های خاص پذیرش و مسوولیت داشته باشد

از جامعه جهانی و مسائل و روندهای آن آگاهی داشته باشد

به وجود تکثر و تنوع در جامعه احترام قائل باشد

به هر روی زندگی شهری یک زندگی جمعی است و برای موفقیت در این نوع زندگی بایستی فردگرایی و منفعت طلبی تا حدودی مهار شده و اخلاق جمعی رواج یابد. شهروند کسی است که هم خویش و منافع خویش را بنگرد و هم منافع دیگران را در نظر آورد و در سایه همکاری و همراهی با دیگران و پذیرش مسئولیت ها شرایط بهتری را برای خویش و دیگران فراهم سازد.

در این میان شوراهای اسلامی شهر و شورایاران جایگاه مناسبی برای تمرکز فعالیتها و ابتکارات مردمی برای حل مسائل شهری و دستیابی به سطح بالاتری از رفاه به شمار می آیند

شهروند کیست؟Reviewed by 021-66565511 on Apr 8Rating: 5.0.شهروند کیست؟

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز