۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

موجبات ارث

ارث موجبات ، شرایط و موانعی دارد . منظور از موجب ارث ، منشا انتقال قهری اموال متوفی به وارث است موجب ارث دو امر است : نسب و سبب

موجبات ارث
ارث موجبات ، شرایط و موانعی دارد . منظور از موجب ارث ، منشا انتقال قهری اموال متوفی به وارث است موجب ارث دو امر است : نسب و سبب
خیشاوندان نسبی ، خیشاوندی ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر است . به خیشاوندی نسبی ، خیشاوندی خونی هم گفته میشود . خیشاوندی نسبی خود به دو دسته تقسیم میشود : خیشاوندی طولی یا عمودی و خیشاوندی عرضی یا در خط اطراف
خیشاوندی طولی یا عمودی
این خیشاوندی بین دو شخصی که یکی از دیگری بدون واسطه یا با واسطه تولد یافته باشد وجود دارد : مانند خیشاوندی پدر و فرزند . این خیشاوندی خود به دو دسته تقسیم میشود : خیشاوندی طولی صعودی یا عمودی صعودی و خیشاوندی طولی نزولی یا عمودی نزولی
خیشاوندی طولی صعودی یا عمودی صعودی
خیشاوندی است که پدر و مادر و اجداد ، نسبت به اولاد و اولادِ اولاد خود دارند مثلا: پدر و مادر خیشاوند طولی صعودی فرزند خود هستند.

خویشاوندی طولی نزولی یا عمودی نزولی
خویشاوندی است که اولاد یا اولادِ اولاد ، نسبت به پدر و مادر و اجداد خود دارند : مثلا فرزند ، خویشاوند عمودی نزولی پدر و مادر خود است

خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف
این خویشاوندی بین دو شخصی که از شخص دیگر با واسطه یا بدون واسطه ، متولد شده باشند برقرار میشود : مانند خویشاوندی بین برادر و خواهر که هر دو از یک پدر یا مادر یا یک پدر و مادر متولد شده اند . همچنین خویشاوندی عمو با برادر زاده که یکی بدون واسطه و دیگری با واسطه از شخص دیگر متولد شده اند

خیشاوندی سببی: سبب در معنی اخص خود نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین زن و مرد به وجود می آید . ماده 940 قانون مدنی مقرر میدارد : (( زوجین که زوجیت انها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند

موجبات ارثReviewed by 021-66565511 on Apr 8Rating: 5.0.موجبات ارث

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز