موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

وکیل تصرف عدوانی | تصرف عدوانی
وکیل تصرف عدوانی | تصرف عدوانی

از آن جایی که بحث دعاوی در تصرف عدوانی دو حالت حقوقی و کیفری را شامل می‌شود به شما توصیه می‌نماییم به‌منظور جلوگیری از طرح دعوای اشتباهی که منجر به‌قرار عدم استماع دعوا خواهد شد با وکیل متخصص در این حوزه صحبت نمایید تا به بهترین صورت مورد مشاوره و راهنمایی قرار بگیرید.

بهترین وکیل تصرف عدوانی در تهران

شما می‌توانید در خصوص مشکلات پیش‌آمده ناشی از دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و امور مربوط به آن با وکیل تصرف عدوانی متخصص در امور حقوقی و کیفری مؤسسه حقوقی فرهنگ تفاهم که به کلیه قوانین و حقوق مربوط به این حوزه اشراف و آگاهی دارد مشاوره داشته باشید که در صورت نیاز با انعقاد قرارداد وکالت از وکیل تصرف عدوانی متخصص در این حوزه یاری بطلبید چرا که انتخاب وکیل پایه یک دادگستری درست در زمینه دعاوی ملک اعم از تصرف عدوانی می‌تواند بهترین تصمیم برای رسیدن به حق شما باشد چرا که مباحث مربوط به تصرف امروزه با توجه به آمار به‌دست‌آمده از مؤسسه حقوقی فرهنگ تفاهم بیشترین پرونده های مربوط به حوزه ملکی هستند و رسیدگی و پیروزی در این نوع پرونده‌ها متضمن حضور وکیل متخصص می‌باشد.

تصرف عدوانی

احترام گذاشتن به حق تملک افراد از موضوعات بسیار مهمی که قانون به آن توجه ویژه نموده است و به این امر اشاره نموده است که هیچ شخصی نمی‌تواند بدون رضایت و اذن دیگری مال او را مورد تصرف قرار دهد، چه‌بسا در صورت وقوع این اتفاق قابل پیگیری قضایی خواهد بود. در قانون ایران به فردی که مال متعلق به دیگری را تصرف می‌نماید متصرف عدوانی می‌گویند چرا که بدون رضایت و آگاهی او اقدام به این امر نموده است.

.

تصرف عدوانی حقوقی

مطابق ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای تصرف عدوانی به شکل حقوقی به دعوایی اطلاق می‌شود که در آن شخصی تحت عنوان متصرف سابق  ادعا می‌نماید که فردی بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج نموده است و درخواست اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال می‌نماید.

نکته‌ای که باید در این جا مدنظر قرار بگیرد این است که مال مورد تصرف مطابق این قانون باید حتماً غیرمنقول باشد؛ یعنی قابل نقل و انتقال مانند خانه نباشد.

در خصوص این که رسیدگی به دعوای حقوقی تصرف عدوانی چه مراحلی را نیاز دارد باید بیان داریم که مطابق ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی شخصی که خواهان این می‌باشد که مال مورد تصرف خود را از دست متصرف عدوانی خارج نماید بنا بر آن چه که در قانون بیان شده، رسیدگی به این دعوا تابع تشریفات آیین دادرسی نمی‌باشد و خارج از نوبت به دعوای مطرح شده رسیدگی خواهد شد؛ در واقع قانون‌گذار باهدف رسیدن به تصرف مشروع این امتیاز را برای شخص متصرف قانونی که خواهان باز پس‌گیری مال خود می‌باشد در نظر گرفته است.

مشاوره حقوقی

تصرف عدوانی کیفری

مراحل شکایت در تصرف عدوانی حقوقی

تصرف عدوانی به شیوه کیفری به این معنا می‌باشد که فردی مال متعلق به دیگری را با علم به مال غیر بود آن تصرف نماید که این عمل توسط قانون جرم انگاری شده است و در صورتی که رفتار ارتکابی فرد به‌عنوان متصرف نزد محکمه قضایی اثبات شود مطابق قانون به مجازات حبس و رفع تصرف محکوم خواهد شد.

 

نکته‌ای که بعد از تعاریف تصرف عدوانی لازم به بیان است، بحث اثبات مالکیت در جریان رسیدگی می‌باشد به این صورت که در دعاوی حقوقی اثبات مالکیت توسط خواهان الزامی نیست؛ ولی اگر دعوا به شکل کیفری مطرح بود خود شخص شاکی باید مالکیت خود را نسبت به مال غیرمنقول اثبات نماید.

تصرف عدوانی مانند هر جرم دیگری روند رسیدگی تعیین شده‌ای دارد که باید توسط خواهان رسیدن به حق مورد رعایت واقع شود که در این جا به آن موارد اشاره خواهیم نمود:

  • بعد از آن که دادخواست رفع تصرف در سامانه ثنا ثبت شد مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهی که مال غیرمنقول در آن حوزه وجود دارد صلاحیت رسیدگی به پرونده را خواهد داشت و جلسه‌ای برای رسیدگی تشکیل خواهد داد.
  • در این جا وکیل و یا خود او می‌توانند در جلسه رسیدگی حضور داشته باشند، چه‌بسا حضور یک وکیل بسیار می‌تواند برای فرد مالک مناسب باشد چرا که او با دفاعیات قانونی و مستدل می‌تواند از حق خواهان دفاع نماید.
  • در روند رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی حقوقی موضوعی که مدنظر می‌باشد این است شخص خواهان صرفاً باید به تصرفات سابق خود استناد نماید و نیازی به این امر ندارد که مالکیت خود را اثبات کند، در رابطه با وکیل هم به همین طریق است که نیازی به اثبات مالکیت خواهان وجود ندارد و بعد از اثبات و محرز شدن تصرف خواهان دادگاه حکم به رفع تصرف خواهد داد.

شرایط لازم برای اقامه دعوا تصرف عدوانی

مطابق آن چه که در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است دعوای تصرف عدوانی به معنای ادعای متصرف سابق مبنی بر این موضوع که شخصی بدون رضایت او، مال غیرمنقول متعلق به وی را از تصرف او خارج و حال درخواست اعاده تصرف خود نسبت به مال مورد درخواست را دارد.

سابقه تصرف شخص خواهان دعوا

اولین شرط برای رسیدگی به دادخواست خواهان این است که او باید از آن مال غیرمنقول قبل از تصرف خوانده استفاده کرده و آن را در تصرف خود داشته باشد به این شکل که اگر او خود را مالک یک ملک می‌داند باید مدتی آن را در تصرف خود داشته و با سند و مدرک درست این امر را اثبات نماید تا مالکیت او برای دادگاه محرز گردد.

عدم سبق تصرف شخص خوانده دعوا

دومین شرط بحث عدم تصرف سابق خوانده بر مال غیرمنقول موضوع دعوا می‌باشد، به این معنا که دادگاه تنها زمانی می‌تواند حکم به رفع تصرف مال را بدهد که خوانده دعوا به‌صورت قطعی بعد از تصرف خواهان اقدام به تصرف عدوانی مال نموده باشد، زیرا در صورت محرز شدن این امر که تصرف خوانده قبل از خواهان بوده است باعث می‌شود خود او متصرف سابق محسوب شود و صدور حکم رفع تصرف علیه او عملی فاقد وجه قانونی می‌باشد.

تصرف عدوانی باشد

سومین و آخرین شرط در بحث قابل مسموع بودن دعوا و رسیدن خواهان به خواسته خود در بحث رفع تصرف عدوانی این امر است که تصرف صورت یافته توسط خوانده به نحو زور و بدون رضایت خواهان رخ‌داده باشد و به تصرف خوانده درآمده باشد.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری

مجازات تصرف عدوانی کیفری چیست؟

مستند به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: هرکسی که به صورت‌های مطرح شده در قانون اقدام به تجاوز و تصرف عدوانی و یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد ذکر شده در قانون نماید، به مجازات از یک ماه تا یک سال محکوم می‌گردد و در کنار آن متصرف موظف به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق مالک می‌باشد.

مراحل شکایت در تصرف کیفری

  • شخص شاکی ابتدا باید با مراجعه به وکیل کیفری یک شکواییه تخصصی و متناسب با اصول قانونی تنظیم نماید و سپس شکواییه موردنظر را به همراه مدارکی که نشان‌دهنده مالکیت او می‌باشد، در شکواییه قید و ضمیمه نماید و آن را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی برده و در سامانه ثنا ثبت کند.
  • بعد از ثبت شکایت، پرونده مذکور جهت بررسی به دادسرا ارجاع داده می‌شود و بازپرس به شکایت طرح شده رسیدگی و تحقیقات لازم در این خصوص را به عمل میاورد و در صورت احراز مجرمیت قرار جلب دادرسی صادر می‌کند و این امر را به دادستان اطلاع داده و دادستان کیفرخواست را صادر  و پرونده را به دادگاه کیفری صالح ارجاع می‌دهد.
  • در این مرحله دادگاه کیفری وقتی برای رسیدگی تعیین و طرفین دعوا را برای رسیدگی احضار می‌نماید و با بررسی پرونده و محق بودن شاکی حکم به متصرف بودن فرد داده و مطابق قانون مجازات اسلامی حکم خود را صادر می‌نماید.

مرجع رسیدگی به دعوای تصرف

مطابق آن چه در  ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است دعاوی که به اموال غیرمنقول اعم از دعوای مالکیت و تصرف عدوانی مربوط می‌شوند در دادگاهی مورد رسیدگی قرار می‌گیرند که مال غیرمنقول در آن جا واقع شده است.

مزایا مشاوره با وکیل مؤسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

از مزایای مشاوره با وکیل متخصص که وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد این است که وکیل تصرف عدوانی از آن جهت که نسبت به تمامی قوانین مربوط به ملک اعم از قوانین مدنی و کیفری اطلاعات کامل و جامع دارد می‌تواند فردی را که متضرر شده است به بهترین شکل راهنمایی بکند و راه‌هایی را که فرد می‌تواند با قدم گذاشتن در آن به بهترین شکل به حق خود برسد به او بازگو نماید.  پیشنهاد ما برای شما این است که حتماً با وکیلی که در  تمامی زمینه‌های مربوطه آگاهی دارد صحبت نمایید؛ مؤسسه حقوقی فرهنگ تفاهم این امکان را برای مراجعین خود فراهم آورده است که بتوانند ضمن مشاوره آنلاین و تلفنی از پشتیبانی ۲۴ ساعته کارشناسان حقوقی بهره‌مند شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 پاسخ

    1. سلام وقت بخیر ۰۲۱۵۴۷۶۴ لطفا جهت مشاوره با شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »