۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره 3)

باحضور بیش از ۱۲۰ شرکت کننده جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه استاد : دکتر میترا ضرابی دانشگاه پرستاری تهران کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره 3)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0

باحضور بیش از ۱۲۰ شرکت کننده
جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه
استاد : دکتر میترا ضرابی
دانشگاه پرستاری تهران

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره 3)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0.کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره 3)

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز