۰۲۱-۵۴۷۶۴

کارگاه تخصصی کاربردی داوری حقوقی (تجدید دوره ۳)

باحضور بیش از ۱۲۰ شرکت کننده جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه استاد : دکتر میترا ضرابی دانشگاه پرستاری تهران

باحضور بیش از ۱۲۰ شرکت کننده
جمعه ۲۷ اردیبهشت ماه
استاد : دکتر میترا ضرابی
دانشگاه پرستاری تهران

دیدگاه ها