۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (۵)

تعداد شرکت کننده: ۳۵۰نفر پنجشنبه۱۰مردادماه استاد: دکتر میترا ضرابی دانشگاه تهران   کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (۵)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0

تعداد شرکت کننده: ۳۵۰نفر
پنجشنبه۱۰مردادماه
استاد: دکتر میترا ضرابی
دانشگاه تهران

 

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (۵)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0.کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (۵)

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز