۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (4)

تعداد شرکت کننده: ۳۷۰نفر پنجشنبه ۱۳ تیرماه۱۳۹۸ سخنران: دکترسیدمحمدحسن مصطفوی استاد: دکتر میترا ضرابی دانشگاه تربيت مدرس تهران کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (4)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0

تعداد شرکت کننده: ۳۷۰نفر
پنجشنبه ۱۳ تیرماه۱۳۹۸
سخنران: دکترسیدمحمدحسن مصطفوی
استاد: دکتر میترا ضرابی
دانشگاه تربيت مدرس تهران

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (4)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0.کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (4)

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز