موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

دستور تخلیه برای اماکن استیجاری مسکونی، اخذ می شود. مرجع صالح براي رسيدگي به دستور تخليه در شوراي حل اختلاف محل وقوع ملك است.
دستور تخلیه برای اماکن استیجاری مسکونی، اخذ می شود. مرجع صالح براي رسيدگي به دستور تخليه در شوراي حل اختلاف محل وقوع ملك است.

دستور تخلیه

دستور تخلیه برای اماکن استیجاری مسکونی (نه اداری و تجاری که دارای سرقفلی باشند)، اخذ می شود. در واقع، زمانی که مؤجر با مستأجری مواجه می شود که از تخلیه ملک خودداری می کند، می تواند برای گرفتن دستور تخلیه اقدام کند.

به طور مثال فرض کنید طبق یک قرارداد ملک مسکونی خود را برای مدت دو سال در سال ۹۲ به شخص دیگری اجاره داده اید، در سال ۹۴ موعد اجاره به پایان می رسد و از ایشان درخواست می کنید که ملک را تخلیه نماید در صورتی شخص از انجام این کار سرباز زند شما می توانید از طریق دستور تخلیه، مجددا ملک مورد نظر خود را تصرف کرده و ایشان را از ملک خود خارج کنید.

البته لازم به ذکر است که بهره گیری از دستور تخلیه مستلزم وجود شرایطی است اعم از:

۱) در قرارداد اجاره، مدت قید شده باشد.

۲) قرارداد اجاره مربوط به اماکن غیرتجاری یا تجاری و فاقد سرقفلی باشد.

۳) دو شاهد ذیل قرارداد اجاره را امضاء کرده باشند

۴) مدت اجاره پایان یافته باشد.

۵) قرارداد اجاره در دو نسخه تنظیم و امضاء شده باشد.

طرفین دعوا در دستور تخلیه

در این دعوا شما به عنوان موجر یا مالک منافع ملک، خواهان هستید و طرف دیگر که مستاجر شماست، خوانده خواهد بود. همانطور که پیشتر نیز اشاره شده است در عقد اجاره، شما حتما لازم نیست که مالک عین یا به عبارتی منزل مورد نظر باشید، بلکه می توانید مالک منفعت باشید.

یعنی به عبارت دیگر ممکن است خود شما هم در آن منزل مستاجر بوده باشید اما طبق قراردادی که با صاحب اصلی ملک منعقد کرده اید این اختیار به شما داده شده باشد که بتوانید ملک را مجددا به دیگری اجاره دهید.

مرجع صالح برای رسیدگی به دستور تخلیه

مرجع صالح برای رسیدگی به دستور تخلیه در قراردادهای اجاره اعم از رسمی یا عادی، طبق ماده ۹ از قانون شورای حل اختلاف، شورای حل اختلاف محل وقوع ملک است. در مورد قراردادهای اجاره رسمی، می توان تخلیه ملک را از طریق اداره اجرای ثبت نیز انجام داد.

اما در این زمینه باید به این امر توجه داشته باشید که اگر مکان مورد اجاره از نوع تجاری بوده و قرارداد برای سال ۵۶ و یا قبل از آن باشد، دیگر نمی توان به شورا مراجعه نمود بلکه در این خصوص بایستی به دادگاه صالح مراجعه نمود.

دستور تخلیه بدون تشکیل جلسه رسیدگی و فوراً و خارج از نوبت، رسیدگی و صادر می شود و قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست.

اما در صورتی که مستأجر مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد در این صورت باید شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعلام نماید، شکایت او مانع از انجام تخلیه نیست مگر اینکه دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را وارد بداند در اینصورت پس از اخذ تأمین مناسب، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می گردد.

تماس با وکیل دادگستری

مصوبه ستاد کرونا برای مستاجران

مصوبه ستاد کرونا در بند یک برای مستاجران در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در حمایت از خانوار ها به شرح زیر می باشد.

گزارش مصوبه ستاد کرونا در خصوص حمایت از مستاجران

در آخرین جلسه ستاد کرونا مصوبه ای در رابطه با حمایت از مستاجران گزارش شد که اساس این گزارش به این شرح است؛ با در نظر گرفتن شرایط فعلی و استمرار بیماری کرونا در کشور و شیوع آن لازم است تا دولت از اقشار آسیب پذیر و به اخص مستاجران حمایت نماید.

دولت با اجرای این مصوبه از خانوار های مستاجر در خصوص قرارداد اجاره ای حمایت خواهد کرد. در گزارش این مصوبه آمده است که حداکثر افزایش اجاره عین در قرارداد های اجاره در تهران بزرگ تا سقف ۲۵ ٪ و در شهرها تا سقف ۲۰٪ مجاز و در مناطق شهری نیز تا ۱۵٪  مجاز و حق افزایش اجاره یا رهن را خواهند داشت.

همچنین به مستاجران بایستی تسهیلاتی از طرف دولت داده شود تا به عنوان کمک هزینه پرداخت اجاره و رهن برای آنان در نظر گرفته شود. همچنین در این ستاد مقدار مبلغ تسهیلات پرداختی به مستاجران را مشخص کرده است.

مبلغ این تسهیلات تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد. این تسهیلات برای کلان شهر تهران ۷۰ میلیون تومان است و برای سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون تومان و سایر شهر ها تا سقف ۲۵ میلیون تومان است.

مصوبه ستاد کرونا در خصوص تمدید قرارداد اجاره

در جلسه ستاد کرونا و حمایت از خانوار های مستاجر تمهیداتی را مربوط به تمدید قرارداد های اجاره اندیشیده اند. طبق گزارش آخرین جلسه ستاد کرونا اعلام شد که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تمامی قرارداد های املاک استیجاری مسکونی که تا پایان سال ۱۴۰۰  قرارداد آنها به پایان خواهد رسید و در صورت عدم توافق طرفین قرارداد و خواسته مستاجر قرارداد به صورت خودکار به مدت یک سال تمام تمدید خواهد شد. همچنین این ستاد با پیش بینی برخی از مسائل برخی از املاک استیجاری را استثنا قرار داده است که این املاک به قرار زیر است:

ملکی مسکونی که مالک آن مجوز تخریب را از شهرداری دریافت کرده باشد.

ساخت ساختمانی جدید به جای ساختمان مسکونی قدیمی و دریافت مجوز و یا نامه از شهرداری

چنانچه ساختمان مسکونی احتیاج به تعمیرات کلی داشته باشد و چاره ای جز تخلیه آن نباشد.

در موارد فوق بایستی پروانه ساختمانی یا دستور تخریب از سازمان مربوطه دریافت شود. همچنین مستاجری  که پس از تمدید اجاره توسط موجر اقدام به پرداخت اقدام به پرداخت مابه تفاوت مال الاجاره را پرداخت نکرده باشد مجبور به تخلیه ملک استیجاری خواهد بود.

تماس با وکیل دادگستری

مصوبه ستاد کرونا در خصوص املاک اجاره ای مورد معامله

طبق مصوبه ستاد کرونا، چنانچه املاک مسکونی مورد اجاره در مدت زمان تمدید قرارداد اجاره مورد معامله به شیوه رسمی و قطعی معامله شده باشد و ملک به مالک دیگر منتقل شود در صورت خواسته مالک جدید جهت تخلیه ملک بایستی تا حداکثر دو ماه از تاریخ عقد قرارداد رسمی فرصت تخلیه ملک را خواهد داشت.

لازم به یادآوری است در تمامی موارد فوق چنانچه مستاجر قادر به پرداخت و یا بستن قرارداد جدید نباشد و مبلغ اجاره افزایشی را قبول نکند موظف است تا در اسرع وقت ملک را تخلیه نماید. همچنین طبق مرجع صالح رسیدگی اگر مستاجر در مدت زمان اجاره به تعهدات خود پایبند نباشد و حقوق موجر را تضییع نمایند مشمول این مصوبه نخواهند بود.

مواردی که بر اساس گزارش مصوبه ستاد کرونا مستاجر موظف به تخلیه ملک می باشد؛

در متن فوق گزارش مصوبه ستاد کرونا برخی از مواردی که مستاجر باید در اسرع وقت یا مهلت مشخص ملک استیجاری را تخلیه نماید به شرح زیر می باشد. همانطور که این مصوبه به نفع خانوار های مستاجر در دوران کرونا گزارش داده شده است استثنائات نیز به نفع موجرین در نظر گرفته است.

چنانچه موجر در مدت زمان مشخصی خود یا افراد تحت تکفل وی در ملک مورد اجاره زندگی کرده باشند و برای مرجع صالح محرز شود که مالک و یا افراد تحت تکفل او به این ملک نیاز فوری دارند مستاجر باید آن را تخلیه نماید.

اگر رفتار مستاجر در محل و ساختمان خارج از عرف بوده و ساکنین آن محل یا ساختمان به مرجع صالح شکایت کرده باشند و برای دادگاه گفته های ساکنین اثبات شود مستاجر به موجب قانون باید اقدام به تخلیه ملک نماید.

اگر مستاجر ملک را به عنوان منزل مسکونی مورد اجاره گرفته باشد ولی از کاربری ملک بر خلاف قرارداد اجاره باشد و استفاده غیر متعارف و بدون اجازه از مالک را از ملک کرده باشد موظف به تخلیه آن خواهد بود.

در قرارداد قبلی اجاره مستاجر با عدم پرداخت اجاره بها و یا پرداخت هزینه های شارژ ساختمان موجب ضرر و زیانی به موجر وارد کرده باشد قرارداد اجاره برای این شخص قابل تمدید نخواهد بود.

 

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی حاضر به ارائه خدمات می باشد. در خصوص دعاوی مربوط به اجاره و تخلیه عین مستاجره موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل اجاره و وکیل تخلیه ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن یاری نماید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

8 پاسخ

 1. با سلام
  بنده دقیقا همین مشکل رو با صاحب خونه م دارم. در قرارداد قبلیم تمامی بندها از طرف بنده رعایت ‌‌ و تمامی کرایه هارو سرود و زودتر از موعد دادم ولی الان بی‌دلیل میگه بلند شو فقط و رفته ازم شکایت کرده هم تخلیه فوری سه روزه گرفته و هم تامین دلیل داده و هم خسارت خواسته و نصف مبلغ رهن رو مسدود کرده
  ایل میتونم تمدید کنم با این شرایط؟؟؟ لطفا یک وکیل خوب بهم معرفی کنید وخیلی هم عجله دارم امروز هم وقت رسیدگی دارم
  با تشکر

 2. ضمن سلام و ارادت بشرح زیر استدعای بررسی و استعانت دارم
  مستأجر هستم و مالک برای دور زدن قانون ستاد ملی کرونا سال ۱۴٠۱ ملک رو در همین سه چهار ماهه آخر قرارداد بطور رسمی به پسرش منتقل کرده!! آیا تبصره برای مراقبتی از بند ذیربط این قانون و یا هر ماده قانونی دیگر در سیستم قضا بر این شگرد ضد قانون، ناظر هست؟!!

  1. سلام وقت بخیر لطفا برای دریافت مشاوره با این شماره ۰۲۱۵۴۷۶۴ تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »