موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر
فسخ قرارداد اجاره توسط موجر

فسخ قرارداد اجاره

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر به شرایطی که در قرارداد تعیین شده باشد صورت می‌گیرد. در صورتی که شرایط فسخ در قرارداد مشخص نشده باشد، باید به قوانین و مقررات مربوط به اجاره توجه شود.

به طور کلی، فسخ قرارداد اجاره توسط موجر در موارد زیر صورت می‌گیرد:

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

 1. عدم پرداخت اجاره: در صورتی که مستأجر به موجر اجاره را پرداخت نکند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 2. نقض شرایط قرارداد: در صورتی که مستأجر شرایط قرارداد را نقض کند، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند، مانند عدم رعایت شرایط استفاده از ملک، تخریب ملک و غیره.
 3. پایان مدت قرارداد: در پایان مدت قرارداد، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند ولی در صورت تمایل به تمدید قرارداد، باید این امر را به مستأجر اعلام کند.
 4. نیاز به استفاده از ملک: در برخی موارد، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند اگر نیاز به استفاده از ملک داشته باشد، مانند فروش ملک یا نیاز به استفاده شخصی از ملک.

وکیل پایه یک دادگستری متخصص ملکی

وکیل متخصص فرهنگ تفاهم در زمینه ملکی و فسخ قرارداد اجاره می‌باشد. چراکه وکلای ملکی به دلیل ورود به پرونده‌های بسیار ملکی تجارب فراوانی دارد. امتیاز مثبت وکلای ملکی این است که درصورت عدم پذیرش قبول وکالت میتواند به شما مشاوره تخصصی در حوزه ملکی دهد.

وکیل

در هر صورت، باید با دقت شرایط فسخ قرارداد را در قرارداد مشخص کرد و در صورتی که شرایطی مشخص نشده باشند، به مقررات قانونی و مربوط به اجاره توجه کرد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

آیا موجر می تواند قرارداد را در حالی که مستاجر در حال استفاده از ملک است فسخ نماید؟

در اغلب موارد، موجر نمی‌تواند قرارداد را در حالی که مستأجر در حال استفاده از ملک است، فسخ کند. این مسئله بسته به شرایط و قوانین مربوط به اجاره در هر کشور متفاوت است.

به طور کلی، در بسیاری از کشورها، موجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند، اما باید به مستأجر اطلاع دهد و به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشد. در این صورت، مستأجر حق دارد که با احترام به شرایط حقوقی، به مدت معقولی برای تخلیه ملک زمان بگذارد.

به هر حال، در برخی موارد مثل خطر برای سلامتی و ایمنی، تخریب ملک، استفاده غیرمجاز از ملک، و غیره، موجر می‌تواند قرارداد را در حالی که مستأجر در حال استفاده از ملک است، فسخ کند. در این صورت، موجر باید به مستأجر اطلاع دهد و به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

همچنین، در بعضی موارد قانونی، موجر باید از قبل به مستأجر اعلام کند که قصد فسخ قرارداد را دارد و زمان مشخصی را برای تخلیه ملک تعیین کند. به عنوان مثال، در بعضی ایالت‌ها، موجر باید حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ قرارداد اعلام کند که قرارداد را نمی‌خواهد تمدید کند و مستأجر باید تا پایان مدت قرارداد، یعنی تاریخ پایان اجاره، ملک را تخلیه کند.

بنابراین، برای فسخ قرارداد در حالی که مستأجر در حال استفاده از ملک است، باید به شرایط قرارداد و قوانین و مقررات مربوط به اجاره توجه کرد و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاوران حقوقی مربوطه رجوع کرد.

فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر

مستأجر نیز می‌تواند در برخی شرایط، قرارداد اجاره را فسخ کند. در این زمینه، باید به شرایط قرارداد و قوانین مربوط به اجاره توجه کرد.

در برخی شرایط، مستأجر می‌تواند به علت عدم رعایت شرایط قرارداد توسط موجر، تخریب ملک، عدم ارائه خدمات ضروری توسط موجر، و غیره، قرارداد را فسخ کند. به عنوان مثال، اگر موجر به علت نقض شرایط قرارداد، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

در بعضی موارد، قرارداد اجاره به صورت موقت و برای مدت مشخصی (مانند یک سال) بسته می‌شود و پس از پایان این مدت، مستأجر می‌تواند از حق فسخ قرارداد استفاده کند. چنین شرایطی، مستأجر باید به موجر حداقل یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، اعلام کند که نمی‌خواهد قرارداد را تمدید کند.

در هر صورت، برای فسخ قرارداد اجاره توسط مستأجر، باید به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشید و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه رجوع کنید.

 شرایط فسخ قرارداد توسط مستاجر

برای فسخ قرارداد توسط مستأجر، باید به شرایط قانون مدنی و قراردادی پایبند باشید. در بعضی موارد، فسخ قرارداد اجاره توسط مستأجر به شرایط خاصی و براساس قوانین و مقررات مربوط به اجاره بستگی دارد.

در برخی شرایط زیر، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند:

 1. نقض شرایط قرارداد توسط موجر: اگر موجر شرایط قرارداد را نقض کند و به عنوان مثال، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 2. تخریب ملک: اگر موجر ملک را به حدی تخریب کند که استفاده از آن برای مستأجر غیرممکن شود، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 3. عدم ارائه خدمات ضروری: اگر موجر خدمات ضروری مانند آب، برق، گاز و یا سیستم گرمایشی و سرمایشی را به مستأجر ارائه ندهد، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 4. عدم رعایت شرایط قرارداد توسط موجر: اگر موجر شرایط قرارداد را نقض کند و به عنوان مثال، اجازه دهد که افراد دیگر در ملک اقامت کنند، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
 5. تغییر قوانین و مقررات: اگر قوانین و مقررات مربوط به اجاره تغییر کنند و این تغییرات باعث عدم توانایی مستأجر در استفاده از ملک شود، مستأجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد فسخ قرارداد اجاره

همچنین، در بعضی موارد، مستأجر باید از قبل به موجر اعلام کند که قصد فسخ قرارداد را دارد و زمان مشخصی را برای تخلیه ملک تعیین کند. به عنوان مثال، در برخی ایالت‌ها، مستأجر باید حداقل ۳۰ روز قبل از تاریخ قرارداد اعلام کند که قرارداد را نمی‌خواهد تمدید کند و موجر باید به مستأجر زمان کافی برای تخلیه ملک بدهد.

بنابراین، برای فسخ قرارداد توسط مستأجر، باید به شرایط قانونی و قراردادی پایبند باشید و در صورت نیاز به مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی مربوطه رجوع کنید.

چه مدت زمانی برای تخلیه ملک باید در نظر گرفت؟

مدت زمان لازم برای تخلیه ملک پس از فسخ قرارداد توسط مستأجر، حداقل یک ماه باید در نظر گرفته شود. این مدت زمان در برخی شرایط ممکن است بیشتر یا کمتر از یک ماه باشد.

در برخی موارد، اگر موجر به دلیل نقض شرایط قرارداد توسط خودش یا عدم ارائه خدمات ضروری، مستأجر مجبور به ترک ملک شود، می‌تواند از موجر خسارت بگیرد. این خسارت ممکن است شامل هزینه‌های جابه‌جایی، هزینه‌های اضافی برای پیدا کردن مسکن جدید و غیره باشد.

بنابراین، بهتر است در هنگام امضای قرارداد اجاره، شرایط مربوط به تخلیه ملک را با دقت بررسی کنید و در صورت نیاز با موجر در این زمینه توافق کنید. همچنین، در صورت نیاز به مشاوره حقوقی، می‌توانید با وکیل یا مشاور حقوقی خود مشورت کنید.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

 

سوالات متداول

مدت زمان مشخص برای تخلیه ملک چقدر است؟

مدت زمان لازم برای تخلیه ملک پس از فسخ قرارداد توسط مستأجر، حداقل یک ماه باید در نظر گرفته شود. این مدت زمان در برخی شرایط ممکن است بیشتر یا کمتر از یک ماه باشد.

شرایط فسخ قرارداد توسط موجر چیست؟

الف) عدم رعایت شرایط قرارداد توسط موجر.

ب) تغییر قوانین و مقررات ذکر شده در قرارداد توسط مالک.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

15 پاسخ

  1. سلام از طریق همون سایتی که ثبتش کردید .موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

   1. باسلام
    ایا موجر و املاک میتوانند بدون اجازه مستاجر شروطی در قولنامه که هنوز تحویل مستاجر ندادن، اضافه نمایند و ایا متن اضافه شده از طریق کارشناسان خط دادگستری قابل اثبات هست

    1. سلام .خیر نمی توانند.در صورت اضافه شدن بعدا به متن بله.۰۲۱۵۴۷۶۴ موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 1. سلام. اگرخونه ای رو اجاره کنیم و بنا بر دلایلی مثل عدم ارامش و ازار از سمت موجر که طبقه پایین ما زندگی میکنه بخوایم قرارداد رو لغو کنیم ممکنه؟

  1. سلام تحت شرایطی امکان پذیر است.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 2. درود. ملکی رو اجاره کردیم و تا پایان اسفند سال ۱۴۰۲ قرارداد داریم. اما پایه‌های ملک در حال تخریب است و دعواهای مکرر در ساختمان بین همسایگان به وجود آمده، چون پایه‌های ساختمان نم برداشته. آیا از این مورد می‌تونم استفاده کنم برای فسخ قرارداد؟

  1. سلام.اگر ملک غیر قابل استفاده باشه بله.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 3. با سلام
  من یکی از دوستام داشت خونه ای رو اجاره می‌کرد ک ۲۰۰ پول نقد داشت ۱۰۰ تومان کم داشت ک از من چک گرفت ک دوماهه ب صاحب خانه بدهد و وصولش کند.ک چک سر وقتش رسیده و برگشت خورده مسجر پول رو واریز نکرده ک پای من گیره.الان من ۴۵ روز ک کل حسابهام بسته شده.ی راهی ب من نشون بدید

 4. سلام وقت بخیر.مالک هستم و یک هفته هست خونه ی خودمو اجاره دادم و به خاطر یه دلیل شخصی میخوام قراردادو فسخ کنم میخوام بدونم مبلغ خسارتی که باید پرداخت کنم چه قدره؟

 5. سلام مستاجری داریم ک منزل را با ۱۲ روز تاخیر بخاطره تکمیل نشدن آپارتمان تحویل دادیم و از ایشون تقاضا کردیم ک قرار داد از روزه تحویل شروع بشه ک ایشون نپذیرفتن و ۱۲ روز از اجاره رو از اجاره اول کم کردن درصورتی ک فقط ایشون یک چهارم رهن رو ب عنوان ودیعه پرداخت کرده بودن و تسویه حساب کامل نکرده بودن و هرماه ب بهانه های مختلف از مبلغ اجاره کسر یا کلا پرداخت نمیکنن ۲بار بهشون احضار دادیم ک توجهی نکردن و قراردادشون ۶ ماه شده حال تکلیف جیست؟

  1. سلام قرارداد اجاره و شرایط قرارداد باید بررسی شود.لطفا تماس بگیرید.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 6. سلام .من دوماه خونه رو اجاره دادم پنجاه با ماهی هفت میلیون که سی پنج از رهن رو اول دادن و پانزده تومن گفت تا یه ماه پرداخت میکنم الان دوماه گذشته نه اجاره داده نه پانزده تومن بقیه رهن .چکی هم که قرار بود به بنگاه بده برا ضمانت نداده چند بار بهش تذکر داده اهمیت نمیده من میتونم خونه رو فسخ کنم

  1. سلام قرارداد اجاه شا باید بررسی بشه.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »