موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

اعتراض شخص ثالث
اعتراض شخص ثالث

اعتراض ثالث در قانون

اعتراض شخص ثالث، یکی از روش‌های مهم و قانونی برای شکایت از رای دادگاه است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. با این حال، با سایر روش‌های قانونی شکایت از رای دادگاه، مانند فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، تفاوت دارد.

به دلیل عدم پیش‌بینی موارد یا جهاتی که باعث می‌شوند اعتراض شخص ثالث مطرح شود، این روش به شکل متفاوتی عمل می‌کند. همچنین، آراء قابل اعتراض ثالث نیز شمارش نشده‌اند. در عوض، جهات اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی مشخص شده‌اند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد اعتراض ثالث

ابوالفضل باباخانی

با توجه به ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه رایی که از دادگاه‌های عمومی، انقلابی و تجدیدنظری صادر می‌شود، قابل اعتراض ثالث است. به همین دلیل، اعتراض شخص ثالث شبیه به روش‌های شکایت از حکم دادگاه، مانند واخواهی و تجدیدنظر خواهی، است.

اگر با رای دادگاه مخالفت دارید، بهتر است با یک وکیل مستعد در این زمینه مشورت کنید و از حقوق خود دفاع کنید.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری

طبق قوانین موجود، این طریق شکایت تنها روشی است که اشخاص ثالث می‌توانند به حکم دادگاه اعتراض کنند. لذا اشخاص ثالث، یعنی شخصی که جزء طرفین دعوا نیست، نمی‌توانند از سایر روش‌های اعتراض به حکم دادگاه، مانند واخواهی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، استفاده کنند.

به عنوان مثال، فرض کنید شخص الف علیه شخص ب دعوای تحویل مالی را اقامه کند و شخص ب محکوم به تحویل آن به شخص الف شود. در این حالت، شخص ج بعنوان شخص ثالث، می‌تواند با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به رأی صادر شده از دادگاه، دعوای اعتراض شخص ثالث اقامه کند.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد اعتراض ثالث

البته برای اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث بایستی اصولی را رعایت کرد. مانند اینکه شخصی که این دعوا را مطرح می‌کند، باید لزوماً شخص ثالث باشد که به حقوق او خللی وارد شده است.

دعوای اعتراض شخص ثالث، مطابق قوانین موجود، به دو نوع تقسیم می‌شود که هریک احکام ویژه‌ای دارند. برای اطلاع از دعوای اعتراض ثالث اصلی و دعوای اعتراض ثالث طاری، می‌توانید به لینک مربوطه در متن مراجعه کنید.

نکته مهمی که در رابطه با اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث وجود دارد، آن است که در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی برای اقامه این دعوا تعیین نشده است. برخلاف ورود ثالث اصلی و تبعی که حتما باید تا پیش از خاتمه دادرسی انجام گیرد.

انواع اعتراض ثالث

براساس قانون آیین دادرسی مدنی ، دعوای اعتراض ثالث به دو قسم تقسیم می­‌شود:

اعتراض ثالث اصلی

در صورتی که رأیی از دادگاه یا داوری صادر شده و شخصی که به عنوان یکی از طرفین دعوا در دعوا دخالت نداشته، به رأی صادره اعتراض می‌کند، این اعتراض به عنوان “اعتراض شخص ثالث” شناخته می‌شود.

در این حالت، شخصی که به عنوان شخص ثالث اعتراض خود را مطرح می‌کند، می‌تواند با ادعای اینکه به حقوقش خللی وارد شده است، دعوای اعتراض شخص ثالث را اقامه کند. با این حال، برای اقامه دعوای اعتراض شخص ثالث، باید شرایط مشخصی رعایت شود. به عنوان مثال، شخصی که این دعوا را مطرح می‌کند باید لزوماً شخص ثالث باشد که به حقوقش خللی وارد شده است. همچنین، در قانون آیین دادرسی مدنی، مهلتی برای اقامه دعوای اعتراض ثالث اصلی تعیین نشده است.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد اعتراض ثالث

اعتراض ثالث طاری

دعوای اعتراض ثالث طاری به معنای این است که شخص ثالث، به دلیل رعایت نکردن حقوق و منافع خود، ضمن اینکه به رأی صادره تضرر نکرده است، با توجه به مواردی که در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، از دادگاه خواستار اصلاح یا لغو رأی صادره شده باشد.

شرایط اعتراض برای ثالث

شرایط زیر برای طرح دعوای اعتراض ثالث لازم است:

 • معترض برای اقامه دعوای اعتراض ثالث باید ذینفع باشد، به این معنی که در صورتی که رأی مطابق خواسته او صادر شود، از رأی صادره بهره‌مند شود.

همچنین باید دقت شود که شخصی که دعوای اعتراض ثالث را مطرح می‌کند، باید خود یا نماینده‌اش یا کسی که وی قائم مقام (مورث یا منتقل) اوست در دادرسی منتهی به صدور رأی به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری

 • در دعوای اعتراض ثالث، شخص می‌تواند نسبت به هرگونه رأی اعم از حکم و قرار اعتراض کند. همچنین، امکان اعتراض ثالث به آرای قطعی و غیرقطعی و آرای حضوری و غیابی نیز وجود دارد.
 • درباره آرای صادره از مراجع بدوی، امکان اعتراض ثالث وجود دارد، مشروط به اینکه از آن تجدیدنظر نشده باشد. همچنین، اگر رأیی در مرجع تجدیدنظر در جریان رسیدگی باشد و شخصی رأی صادره را مخل حقوق خود بداند، می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوا شود. در صورتی که رأیی در مرجع فرجام در جریان رسیدگی باشد، دادخواست اعتراض ثالث باید به دیوان عالی کشور تقدیم شود.
 • در دعوای اعتراض ثالث، طرفین دعوای محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض هستند و امکان ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل وجود ندارد.

مهلت اعتراض ثالث

دعوای اعتراض ثالث یکی از راه‌های فوق‌العاده برای شکایت از رأی است. در قانون، مهلت تعیین شده برای اعتراض ثالث وجود ندارد.

با این حال، براساس قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است. بعد از اجرای آن، در صورتی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، می‌توان اعتراض کرد.

تماس با وکلای پایه یک دادگستری در مورد اعتراض ثالث

مرجع اعتراض ثالث

 • در اعتراض ثالث اصلی، برای تقدیم دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می‌شود. دادخواست از طریق آن به مرجع صادر کننده رأی مورد اعتراض ارسال می‌شود.
 • در اعتراض ثالث طاری، اعتراض کننده باید در مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث که رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل در آن اقامه شده است، اعتراض خود را طرح کرده و در همان مرجع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورتی که درجه دادگاه رسیدگی کننده پایین‌تر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض باشد، معترض دعوای اعتراض ثالث خود را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌کند.
 • در اعتراض ثالث اجرایی، در صورتی که نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث حقی دارد که ادعای مزبور را با مستنداتی که تاریخ آن‌ها مقدم بر تاریخ توقیف است، اثبات کند و در این صورت، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت، مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم  با در اختیار داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری و داشتن پرونده‌های متعدد در اعتراض ثالث همواره می‌توانند به شما عزیزان از طریق مشاوره یا قبول وکالت خدمت رسانی نمایند. 

درصورت نیاز به مشاوره با وکیل با شماره پنج رقمی ۵۴۷۶۴ تماس حاصل نماید تا کارشناسان و مشاوران حقوقی مجموعه شما را راهنمایی نمایند.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

سوالات متداول

مرجع اعتراض ثالت طاری کدام است؟

در اعتراض ثالث طاری، اعتراض کننده باید در مرجع رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث که رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل در آن اقامه شده است، اعتراض خود را مطرح کند. تا در همان مرجع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در صورتی که درجه دادگاه رسیدگی کننده پایین‌تر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض باشد، معترض دعوای اعتراض ثالث خود را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌کند.

برای اعتراض ثالث مهلت اعتراض تا چه زمانی است؟

دعوای اعتراض ثالث یکی از راه‌های فوق‌العاده برای شکایت از رأی است. در قانون، مهلت تعیین شده برای اعتراض ثالث وجود ندارد. با این حال، براساس قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است.

بعد از اجرای آن، در صورتی که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد، می‌توان اعتراض کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

8 پاسخ

 1. باسلام،آپارتمانی را در سال۹۷ خریداری کردم آخرین قسط ک پرداخت کردم مالک مدعی شدتا آخرهفته سندرابنامم می‌زند ولی اورا بجرم کلاهبرداری دستگیر شد، من شکایت الزام به سندکردم درتاریخ۱۴۰۱ که دادگاه رای به الزام سند بنام بنده را صادرنمودند،زمانی ک درصدد تنظیم مقدمات انتقال سند برآمدم،طی استعلامی از اداره ثبت اسنادکشور( اداره اجرای اسناد ذمه ای[ سایر اسناد]،) مشخص شد۵پنج حکم توقیف اموال دارد ( به اصطلاح بازداشتی )،
  (تا جائی که یکی از توقیف کنندگان ملک به همسرم گفته ملک متعلق به اوست،)،اکنون چگونه و به چه شکلی شکایتکنم،خواهشمندم مرا یاری کنید

  1. سلام وقت بخیر لطفا جهت دریافت راهنمایی با شماره تماس ۰۲۱۵۴۷۶۴ در تماس باشید. موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

  2. سلام ابعاد پرونده شما باید بررسی شود.تاریخ توقیف و تنظیم مبایعه نامه مهم می باشد.برای توضیحات بیشتر تماس بگیرید.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 2. با سلام خودرویی را بابت طلب چک توقیف کردم.شخصی با مبایعه نامه مدعی مالکیت بر خودرو اعتراض شخص ثالث زده است.در حالی که ایشان هنوز نتوانسته مالکیت خود را بر خودرو اثبات کند(چون خودرو چند دست خرید و فروش شده و تنها آخرین مبایعه نامه را ارائه کرده است)تقاضای دستور موقت توقف عملیات اجرایی مزایده کرده و در کمال تاسف بلافاصله دستور صادر شد.بنظر این دستور غیر قانونی نیست؟

  1. سلام با ارائه اصول مستندات دستور قانونی است.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم ۰۲۱۵۴۷۶۴

 3. سلام من چند سال پیش داخل یه شرکتی کارمیکردم که کارفرماپولم روکامل ندادو من شکایت کردم و مالی رو از شرکت توقیف کردم و چون شکایت در اداره کار حقیقی نبود و طرف حساب حقوقی بودکارفرما شکایت شخص ثالث رو روی پرونده گزاشته و هنوزکه هنوزه من نتونستم به حقم برسم و دوسالی هست که منتظر رای هستم و رای داده نمیشه چیکار میتونم بکنم ؟

  1. سلام از طریق اداره کار پیگیری کنید.موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم.۰۲۱۵۴۷۶۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »