۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

مجازات و استانداردهای واردات

کالای وارداتی به دو دسته کالای مشمول مقررات استاندارد اجباری و کالای غیر مشمول تقسیم بندی می شوند.جهت ترخیص کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری از کلیه گمرکات کشور ارائه گواهی بازرسی ضروری می باشد.جهت صدور این گواهی باید کالای وارداتی مورد بازرسی قرار گیرد که به دو روش زیر قابل انجام است.

 

1- بازرسی د رمبدابازرسی پیش از حمل جهت ارزیابی انطباق کالا است که در مبدا(قبل از حمل کالا) توسط یکی از شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده و در حوزه دامنه فعالیت متناسب با بازرسی محموله مورد نظر ، انجام می شود. شرکت بازرسی پس از دریافت اسناد خرید کالا از طرف وارد کننده و با رعایت کلیه الزامات مندرج در استانداردهای ملی و بین الملیی قابل قبول نسبت به ارزیابی انطباق کالا و صدور گواهینامه بازرسی اقدام می نماید.

2- بازرسی در مقصد

درصورتی که بازرسی کالا در مبدا انجام نشده باشد، نمونه برداری در مقصد انجام شده و نمونه برای یکی از آزمایشگاه های مورد تایید سازمان استاندارد مکاتبه می کنند، کالاهایی که از نظر تعداد کمتر از 5 عدد و از لحاظ ارزش کمتر از 3000 دلار باشند از گرفتن مجوز استاندارد معاف می شوند البته در صوتر روال و تکرار این واردات ا زآن جلوگیری خواهد شد. صادرات کالا برای صادر کنندهگان برتر و تولید کنندگان دارای پروانه  اجباری از سوی این سازمان به صوتر به روز ارائه می گردد که باید قبل از انجام هر کاری توسط شرکت ترخیص کار مورد بررسی قرار گیرد.

برای دریافت اسامی شرکت های بازرسی کالا تایید شده توسط سازمان به سازمان ملی استاندارد مرجعه رمایید.

مجازات و استانداردهای وارداتReviewed by 021-66565511 on Apr 8Rating: 5.0.مجازات و استانداردهای واردات

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز