۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱ از تلفن ثابت ۹۰۹۹۰۷۱۹۷۰

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره1,2)

عداد شرکت کننده: ۲۵۰نفر پنجشنبه۲۴مردادماه استاد: دکتر میترا ضرابی دانشگاه پرستاری دانشگاه تهران کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره1,2)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0

عداد شرکت کننده: ۲۵۰نفر
پنجشنبه۲۴مردادماه
استاد: دکتر میترا ضرابی
دانشگاه پرستاری دانشگاه تهران

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره1,2)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0.کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره1,2)

دیدگاه ها

Call Now Buttonتماس سریع (لمس کنید)
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز