۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره۱و۲)

باحضور بیش از 250 شرکت کننده جمعه۱۳ اردیبهشت ماه۱۳۹۸ سخنران: دکترسیدمحمدحسن مصطفوی اساتید: دکتر میترا ضرابی و دکتر یداله عسگری دانشگاه تربيت مدرس تهران کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره۱و۲)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0

باحضور بیش از 250 شرکت کننده
جمعه۱۳ اردیبهشت ماه۱۳۹۸
سخنران: دکترسیدمحمدحسن مصطفوی
اساتید: دکتر میترا ضرابی و دکتر یداله عسگری
دانشگاه تربيت مدرس تهران

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره۱و۲)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0.کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (تجدید دوره۱و۲)

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز