۰۲۱-۵۴۷۶۴

کارگاه تخصصی کاربردی داوری حقوقی (تجدید دوره۱و۲)

باحضور بیش از ۲۵۰ شرکت کننده جمعه۱۳ اردیبهشت ماه۱۳۹۸ سخنران: دکترسیدمحمدحسن مصطفوی اساتید: دکتر میترا ضرابی و دکتر یداله عسگری دانشگاه تربیت مدرس تهران

باحضور بیش از ۲۵۰ شرکت کننده
جمعه۱۳ اردیبهشت ماه۱۳۹۸
سخنران: دکترسیدمحمدحسن مصطفوی
اساتید: دکتر میترا ضرابی و دکتر یداله عسگری
دانشگاه تربیت مدرس تهران

دیدگاه ها