۰۲۱-۵۴۷۶۴

کارگاه تخصصی کاربردی داوری حقوقی (۳)

باحضور بیش از ۳۵۰ شرکت کننده پنجشنبه۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸ استاد : دکتر میترا ضرابی دانشگاه تربیت مدرس تهران

باحضور بیش از ۳۵۰ شرکت کننده
پنجشنبه۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۸
استاد : دکتر میترا ضرابی
دانشگاه تربیت مدرس تهران

دیدگاه ها