۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (3)

باحضور بیش از ۳۵۰ شرکت کننده پنجشنبه۲۹ فروردین ماه 1398 استاد : دکتر میترا ضرابی دانشگاه تربيت مدرس تهران کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (3)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0

باحضور بیش از ۳۵۰ شرکت کننده
پنجشنبه۲۹ فروردین ماه 1398
استاد : دکتر میترا ضرابی
دانشگاه تربيت مدرس تهران

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (3)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0.کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (3)

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز