موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

وکیل ارث
وکیل ارث

وکیل ارث

وکیل ارث به وکیل پایه یک دادگستری گفته می‌شود که نسبت به تمام قوانین حوزه حقوقی و کیفری اطلاعات جامع و کامل دارد؛ ولی عمده تخصص خود را در زمینه قانون مدنی و مباحث مربوط به ارث و مصادیق مربوط به آن که بسیار گسترده و پیچیده هستند گذاشته است.

بهترین وکیل ارث در تهران

از آن جایی که پیداکردن وکیلی که صرفاً در بحث قوانین مدنی به‌خصوص مباحث مربوط به ارث آگاهی داشته باشد می‌تواند سخت به نظر بیاید شما می‌توانید با مراجعه به وکیل ارث مؤسسه حقوقی فرهنگ تفاهم که از وکلای به نام در زمینه ارث و مصادیق مربوط به آن است مشاوره دریافت نمایید.

در واقع وکیل ارث به جهت آگاهی کاملی که در خصوص قوانین امور حسبی و مدنی دارد می‌تواند به راحتی در تمامی زمینه‌هایی که مربوط به طبقات مختلف ارث، موانع ارث، ارث زن، دریافت مهریه از ارث و ارث فرزند خوانده است و در خصوص نحوه تقسیم ترکه و محاسبه ارث به خوبی افراد را راهنمایی نماید.

طبقات ارث در قانون مدنی

افراد در ارث در دو حالت نسبی و سببی از یکدیگر ارث می‌برند.

ماده ۸۶۲ قانون مدنی در خصوص ارث بیان می‌دارد که طبقات ارث به سه دسته تقسیم می‌شود:

 • پدر و مادر، فرزندان و نوه‌ها
 • پدربزرگ و مادربزرگ‌ها، خواهر و برادر و فرزندان آن‌ها
 • عموها، عمه‌ها و خاله، دایی و فرزندان آن‌ها

قبل از تقسیم ترکه متوفی چه دیونی باید پرداخت شود؟

مطابق ماده ۸۶۹ قانون مدنی قبل از آن که ترکه متوفی بین وراث تقسیم گردد باید دیون متوفی پرداخت شود:

 • هزینه کفن میت
 • دیون و واجبات مالی شخص متوفی
 • آن چه که در وصیت‌نامه میت ذکر شده است تا ثلث ترکه بدون اذن وراث و مازاد بر ثلث ترکه با اذن وراث

شرایط و موانع ارث در قانون مدنی

در مواد ۸۷۵ تا ۸۸۵ قانون مدنی شرایط محرومیت افراد از دریافت ارث بیان شده که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می شود:

 • اولین شرط دریافت ارث زنده‌ بودن وارث در حین فوت مورث است.
 • قتل از موانع به شمار می‌آید و اگر فردی مورث خود را به‌عمد بکشد از دریافت ارث محروم می‌شود.
 • فردی که کافر باشد از فرد مسلمان ارث نخواهد برد و اگر فرد متوفی کافر باشد باز هم وراث کافر ارث نمی‌برند و مسلم ارث می‌برد.
 • بعد از آن که زوجین یکدیگر را لعنت نمودند از هم ارثی نخواهند برد و فرزندی که به موجب انکار لعنت شده نیز از پدر و پدرش از او ارث نمی‌برد.
 • شخصی که تحت عنوان ولد زنا است از والدین خود ارث نمی‌برد؛ ولی اگر حرمت رابطه که فرزند ثمره آن می‌باشد نسبت به یکی از والدین ثابت و نسبت به دیگری در حالت اکراه و شبه زنا نباشد فرزند فقط از آن طرف ارث می‌برد.
مشاوره حقوقی

حاجب و انواع آن در قانون

مطابق ماده ۸۸۶ قانون مدنی حجب به حالتی گفته می‌شود که به‌واسطه بودن وارث دیگر فرد از دریافت ارث به‌صورت جزئی و یا کلی محروم می‌شود.

حجب در قانون به دو قسمت تقسیم می‌شود:

حالت اول:محروم شدن از کل ارث است که در آن فرد به طور کلی از دریافت ارث محروم می‌گردد مانند: برادرزاده که به جهت بودن برادر یا خواهر متوفی از ارث محروم می‌شود.

حالت دوم: در این حالت فرد وارث پایین‌ترین حد ارث را می‌برد؛ ولی به طور کل از ارث محروم نمی‌شود؛ مانند این که شوهر به جهت وجود فرزند برای همسرش از دریافت نصف ترکه به ربع آن تنزل پیدا می‌کند.

مراحل تقسیم ارث به چه شکل می‌باشد؟

مراحل درخواست و تقسیم ارث عبارتند از:

 • اولین اقدام ورثه متوفی برای تقسیم ارث، دریافت گواهی انحصار وراثت است که توسط شورای حل اختلاف صادر می شود..
 •  مدارک لازم برای دریافت گواهی انحصار وراثت:

یک) گواهی فوت متوفی و مدارک شناسایی او

دو) تنظیم استشهادیه در دفتر اسناد رسمی

سه) عقدنامه در صورتی که متوفی متأهل باشد

چهار) مدارک شناسایی کامل ورثه متوفی

 • در دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت این امر که اموال متوفی محدود و یا نامحدود است نیز باید ذکر شود، در این جا محدود به اموالی که کم‌تر از ۵۰ میلیون باشد و نامحدود به اموال بیش از ۵۰ میلیون گفته می‌شود.
 • بعد از آن که این گواهی صادر شد درخواست کننده تقسیم می‌تواند مطابق این گواهی از ترکه متوفی ارث خود را درخواست نماید و تمامی این مراحل توسط وکیل ارث متخصص در کم‌ترین زمان و هزینه انجام‌پذیر خواهد بود.

هزینه وکیل ارث چقدر می‌باشد؟

تعیین میزان حق‌الوکاله وکیل در هر پرونده‌ای با توجه به پیچیدگی و جزئیاتی که دارد تعیین می‌شود؛ یعنی وکیل ارث بعد از بررسی مشکل مراجعه‌کننده و آگاهی از آن که موضوع ارث مطرح شده تا چه میزان دارای پیچیدگی می‌باشد و چقدر باید برای رسیدن به حق فرد تلاش نماید میزان حق‌الوکاله و سایر هزینه‌های مربوطه را مشخص می‌نماید؛شما نیز می‌توانید با مراجعه به مؤسسه فرهنگ تفاهم ضمن دریافت مشاوره در خصوص راه‌های تقسیم و دریافت ارث از میزان هزینه وکیل آگاهی پیدا کنید.

مزایای مشاوره با وکیل ارث مؤسسه حقوقی فرهنگ تفاهم

 از مزایای مشاوره با وکیل متخصص ارث که وکیل پایه یک دادگستری می‌باشد این است که وکیل ارث از آن جهت که نسبت به‌تمامی قوانین حقوقی مربوط به بحث ارث اعم از قانون مدنی و امور حسبی اطلاعات کامل و جامع دارد می‌تواند فردی را که به هر شکل خواهان دریافت سهم قانونی خود می‌باشد را به بهترین شکل به‌صورت حضوری و غیرحضوری راهنمایی نمایدو راه‌هایی را که فرد می‌تواند با قدم گذاشتن در آن به درست‌ترین شکل به حق خود برسد به او ارائه نماید.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری

سؤالات متداول وکیل ارث

زن و شوهر از یکدیگر می‌توانند ارث ببرند؟

بله مطابق ماده ۸۶۴ قانون مدنی هر یک از زن و شوهر که به هنگام فوت دیگری زنده باشند می‌توانند ارث ببرند.

چه افرادی مطابق قانون حاجب ندارند؟

پدر و مادر، فرزندان دختر و پسر و زوجین حاجب ندارند.

در طبقه‌بندی ارث افراد همگی از متوفی ارث می‌برند؟

خیر مطابق ماده ۸۶۳ قانون مدنی وارثین هر طبقه زمانی ارث می‌برند که از طبقه قبل کسی نباشد.

اگر شخصی مفقود باشد ترکه او بین وراث تقسیم می‌شود؟

تا زمانی که فوت فرد مفقود شده ثابت نگردد و مدتی که باید عادتاً فردی زنده باشد منقضی نشود ترکه او تقسیم نمی‌شود.

زن از دیه شوهر خود مطابق قانون ارث خواهد برد؟

بله از آن جایی که دیه جز اموال مرد محسوب می‌گردد بعد از فوت او جز ترکه او محسوب شده و زن نیز از آن ارث می‌برد.

در خصوص درخواست تقسیم ارث بحث مرور زمان مطرح می‌شود؟

خیر در خصوص درخواست تقسیم هیچ مدت زمانی مشخص نشده است و هر یک از وراث هر زمان بخواهند می‌توانند درخواست ارث نمایند.

قتل مورث در هر حالتی رخ دهد باز هم از موانع ارث محسوب می‌شود؟

بله قتل چه به‌تنهایی چه با مشارکت و مباشرت و تسبیب باشد عامل منع ارث است.

زمانی که ورثه تصمیم بر انتقال ملک غیرمنقول مورث را به نام خود داشته باشند باید چه اقدامی انجام دهند؟

مطابق ماده ۳۷۴ قانون امور حسبی باید گواهی انحصار وراثت که در آن سهام مشخص شده است را به اداره ثبت تحویل دهند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 پاسخ

 1. ببخشید آقای مهندس یحیی
  یک سوال در مورد تصویر آقایی که بعنوان وکیل ارث در سایت گذاشتین(لبتاب جلوشون هست)
  میخواستم بدونم ایشون تصویرشون رو از کدوم سایت برداشتین آیا ایشون رو می‌شناسین یا خیر ؟
  ممنون میشم پاسخ بدین چون مهمه برام
  پرویز اسکندری هستم شماره تماس۰۹۳۵۸۷۰۳۶۷۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »