موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

مسئولیت پزشک
مسئولیت پزشک

مسئولیت پزشک در قانون

تعهد و مسئولیت پزشک در قانون ایران بر مبنای تقصیر آن‌ها می‌باشد. در این نوع از تعهد و مسئولیت، بار اثبات دعوا بر عهده شاکی یا همان بیمار است.

این امر از مصادیق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی است. به همین جهت، در پرونده های پزشکی، ارجاع امر به کمیسیون های پزشکی قانونی به میان می آید.

وکیل پایه یک دادگستری در مورد مسئولیت پزشک

تعهد و مسئولیت مدنی پزشکان

دلیل مسئولیت مدنی برای پزشک این است که همانند هر فرد دیگری در جامعه، پزشک نیز دارای تعهد و تکالیفی به مناسبت شغل خود می‌باشد. لذا، اگر این تعهدات پزشکی نقض شود، باعث بوجودآمدن مسئولیت برای پزشک و بعضاً جبران خسارت توسط پزشک می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری در مورد مسئولیت پزشک

نکته مهم در پرونده شکایت از پزشک، بهترین کار این است که شاکی که بیمار است و متهم که پزشک است، نسبت به تعیین وکیل متخصص و باتجربه در راستای دفاع از حقوق خود اقدام کنند.

مبانی مسئولیت مدنی پزشکان

بهترین وکیل جرایم پزشکی تهران مبانی مسئولیت مدنی پزشکان را مطابق نظریه‌های موجود برای شما توضیح می‌دهد.

با دانستن این مطالب مفید حقوقی، در اتخاذ تصمیم در خصوص محکوم نمودن پزشک به جبران خسارت و مسئولیت مدنی، بهتر و دقیق‌تر عمل می‌کنید.

وکیل پایه یک دادگستری

نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان

با توجه به نظریه تقصیر پزشکی، پزشک زمانی می‌تواند به جبران خسارت محکوم شود که مرتکب تقصیر شده باشد. این به این معنی است که پزشک باید در انجام وظایف خود خطایی انجام داده باشد که منجر به خسارتی برای بیمار شده باشد.

برای اثبات تقصیر پزشک، باید نشان داد که پزشک در انجام وظایفش عمداً یا به طور ناخواسته اقدامات نادرستی را انجام داده است. به طور کلی، تقصیر پزشک در پرونده‌های پزشکی ممکن است به دلیل عدم تشخیص صحیح بیماری، عدم تشخیص درست علت بیماری، نادرست یا نادرست استفاده از تجهیزات پزشکی و یا عدم رعایت استانداردهای پزشکی و حرفه‌ای و غیره باشد.

وکیل پایه یک دادگستری

در صورتی که مسئولیت پزشک برای جبران خسارت برقرار شود، باید مقدار خسارت و اثرات آن بر بیمار محاسبه شود. همچنین، اگر پزشک در محاکمات کیفری نیز محکوم شود، می‌تواند به عنوان یکی از جرایم پزشکی شامل قتل، مرضیه نقص عضو یا جسمی، و غیره، محکوم شود.

بنابراین، همانطور که وکیل قصور پزشکی اشاره کرده است، در پرونده‌های جرایم پزشکی، تعیین وکیل متخصص و با تجربه می‌تواند به شما در به دست آوردن نتیجه مطلوب کمک کند. زیرا وکیل با داشتن دانش و تخصص در این زمینه، می‌تواند به شما در بررسی مستندات، ارائه دفاع، و تعیین استراتژی مناسب در هر مرحله از پرونده کمک کند.

نظریه خطر در ایجاد مسئولیت برای پزشک

با توجه به نظریه خطر در ایجاد مسئولیت برای پزشکان، پزشک مسئولیت مدنی دارد و تعهد به جبران خسارت دارد، اگر شرایط و محیط خطرناکی را برای بیمار به وجود آورده باشد، حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد. به عبارت دیگر، پزشک مسئولیتی را برای خسارتی که در محیط خطرناکی ایجاد شده است، بر عهده دارد.

وکیل پایه یک دادگستری در مورد مسئولیت پزشک

بنابراین، نظریه خطر در ایجاد مسئولیت برای پزشکان، با نظریه تقصیر پزشکی تفاوت دارد. در نظریه تقصیر پزشکی، پزشک فقط زمانی مسئولیت جبران خسارت دارد که مرتکب تقصیر شده باشد. اما در نظریه خطر، پزشک به دلیل ایجاد شرایط و محیط خطرناکی، مسئولیت مدنی دارد، حتی اگر مرتکب تقصیر نشده باشد.

در مورد مصادیق قصور پزشکی، انجام جراحی زیبایی مانند ابدومینوپلاستی یا لیپوساکشن در مطب شخصی پزشک، اگر پزشک عدم رعایت موازین قانونی و نظامات شغلی را تاکید نکرده باشد، این کار به عنوان یک نوع از قصور پزشکی محسوب می‌شود. بنابراین، پزشک باید به دقت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به حرفه خود عمل کند تا از وقوع قصور پزشکی جلوگیری شود.

نظریه تضمین حق در مسئولیت و تعهد پزشک

با توجه به نظریه تضمین حق، عامل وارد کننده زیان، یعنی پزشکی که به بیمار آسیب وارد کرده است، به صرف اینکه خسارتی وارد آورده است، باید جبران خسارت کند و مسئولیت مدنی متوجه ایشان است. این به این معنی است که پزشک باید به جبران خسارتی که به بیمار وارد کرده است، متعهد شود.

وکیل پایه یک دادگستری در مورد مسئولیت پزشک

بنابراین، این نظریه نیازی به اثبات تقصیر پزشک ندارد و نیازی به وجود شرایط خطرناک برای بیمار نیست. در واقع، هرگاه پزشک با ارائه خدمات پزشکی نامناسب یا با عدم رعایت استانداردهای پزشکی، خسارتی به بیمار وارد کند، مسئولیت جبران خسارت بر عهده پزشک است.

بنابراین، نظریه تضمین حق نیز یکی از مبانی تعهد و مسئولیت مدنی پزشکان در جرایم پزشکی است که باید به آن توجه شود. در مجموع، در صورت وقوع هرگونه خسارت به بیمار، پزشک باید به جبران خسارت متعهد شود و باید از روش‌های مختلف حقوقی برای تعیین میزان خسارت و جبران آن استفاده کند.

نوع تعهد پزشک در عمل طبابت و پزشکی

در قانون، دو نوع تعهد داریم که به عنوان تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه شناخته می‌شوند. تعهد به وسیله به این معنی است که شخص متعهد، موضوع مسئولیت خود را به صورت حرفه‌ای و با رعایت استانداردها و قوانین به بهترین شکل ممکن انجام دهد. همچنین در انجام وظایف خود با نتیجه کاری مشکلی نداشته باشد.

وکیل پایه یک دادگستری

به عنوان مثال، وکیلی که وکالت را مطابق قوانین و مقررات انجام می‌دهد و در این راه با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شود.

تعهد به نتیجه به معنی تعهد به بروز یک نتیجه خاص است. به عنوان مثال، تعهد پزشک به درمان بیماری یا بهبودی بیمار است. با این حال، باید توجه داشت که تعهد پزشک نیز دارای دو استثنا است.

اولین استثنا این است که در برخی موارد، بروز نتیجه خاص به دلیل شرایطی که خارج از کنترل پزشک هستند، ممکن نیست. به عنوان مثال، پزشک نمی‌تواند درمانی برای یک بیماری بیمار را فراهم کند که هنوز هیچ درمانی برای آن وجود ندارد.

دومین استثنا این است که در برخی موارد، پزشک ممکن است با نتیجه منفی مواجه شود، اما در این حالت نباید او را مسئول خطا یا تقصیر قرار داد. به عنوان مثال، درمان بیماریی که به دلیل شدت آن، بیمار را نجات نمی‌دهد، ممکن است نتیجه منفی داشته باشد، اما پزشک در این حالت مسئول خطا نیست.

استثنای نخست در تعهد پزشکان

در صورتی که بیمار و پزشک به عدم مسئولیت پزشک توافق کنند و پزشک پیش از هرگونه عمل طبابت و درمانی یا جراحی زیبایی، برائت اخذ کند، تحول بار اثباتی دعوا کاهش می‌یابد.

بنابراین، در بیمارستان‌ها و توسط همه پزشکان، این امر رعایت می‌شود که پیش از هرگونه عمل طبابت و درمانی یا جراحی زیبایی، برائت از بیمار یا ولی قانونی او، اخذ شود.

وکیل پایه یک دادگستری

استثنای دوم در مسئولیت پزشکان

در موارد فوریت های پزشکی و شرایط اورژانسی مانند فوس ماژور، اقدامات پزشکی بر اساس علل موجه و دلایل واضحی که شرایط وضعیت بیمار ایجاد کرده‌اند، انجام می‌شوند.

بنابراین، اثبات هر ادعایی در خصوص خطای پزشکی و قصور وی در این شرایط بر عهده شاکی یا همان بیمار قرار دارد.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با سابقه درخشان و دراختیار داشتن وکلای متخصص در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری و همچنین ورود به پرونده‌های متعدد در حوزه تعهدات پزشکان و مسئولیت مدنی پزشک، همواره می‌تواند به شما عزیزان از طریق مشاوره یا قبول وکالت خدمت رسانی نماید.

درصورت نیاز به مشاوره با وکیل متخصص در حوزه موضوع پرونده خود با شماره پنج رقمی ما ۵۴۷۶۴ تماس بگیرید تا کارشناسان و مشاوران حقوقی مجموعه شما را راهنمایی نمایند.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

 

سوالات متداول

تعهد و مسئولیت مدنی پزشکان چیست؟

تعهد و مسئولیت مدنی پزشکان در قانون ایران بر مبنای تقصیر آن‌ها می‌باشد. در این نوع از تعهد و مسئولیت، بار اثبات دعوا بر عهده شاکی یا همان بیمار است.

پزشک در چه زمانی موظف به چرداخت خسارت است؟

در جواب این سوال سه نظریه وجود دارد اعم از نظریه تقصیر و خطر و تضمین حق که با توجه به هر یک شرایط متفاوتی وجود دارد. برای اطلاع مقاله مطالعه شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »