موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

وکیل حقوق ورزشی
وکیل حقوق ورزشی

وکیل حقوق ورزشی کیست؟

وکیل حقوق ورزشی وکیل پایه یک دادگستری است که با اشراف بر دانش حقوقی در حوزه جرایم و حوادث ورزشی، مسئولیت مدنی فعالین حوزه ورزش و قراردادهای ورزشی از حقوق موکلین دفاع می نماید.

در بسیاری از کشورها  فعایت های ورزشی از توجه و اهمیت زیادی برخوردار است در ایران مطابق اصل ۳ قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای ” آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه درتمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی ” به کار برد که این موضوع بیانگر توجه به جایگاه مهم ورزش می باشد.

حقوق ورزشی، یکی از گرایش‌های علم حقوق است که ناظر برکلیه موارد حقوقی در ورزش است و مسایل مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهد. حقوق ورزشی شامل جرایم و حوادث ورزشی، قوانین، مقررات و آئین نامه‌های ورزشی، مسئولیت مدنی فعالین حوزه ورزش، بیمه های ورزشی و قراردادهای ورزشی می باشد.

تماس با وکیل متخصص

جرایم و حوادث ورزشی

حوادث ورزشی، تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین، مربیان، تماشاگران و سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می‌گیرد.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد وکیل حقوق ورزشی

جرایم ورزشی

ایراد هر نوع صدمه و خسارت به دیگری مسئولیت آور بوده و مستلزم پرداخت دیه و جبران خسارت زیان دیده می‌باشد، اما قانون مجازات اسلامی در باره حوادث ناشی ازعملیات ورزشی استثناء قائل شده است و این حوادث را تحت شرایطی جرم نمی داند.

مطابق بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲” ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم است در مورد عملیات ورزشی و حوادث ناشی از ان‌که از نقض مقررات ورزشی نباشد، جرم نیست، به شرطی که آن مقررات مغایر موازین شرعی نباشد. چنانچه رفتار ارتکابی ورزشکار ارتباطی با عملیات ورزشی نداشته باشد، فعل مجرمانه تلقی می‌شود و قابل پیگیری در دادگاه کیفری، می‌باشد.

براین اساس یکی از عوامل موجه جرم، حوادثی است که در جریان عملیات ورزشی و مسابقات ورزشی روی می‌دهد به شرطی که تمامی قواعد و استانداردها و مقررات حاکم بر رشته ورزشی از سوی برگزار کنندگان و ورزشکاران رعایت شود.

تماس با وکیل متخصص

دیگر اینکه همه افرادی که به عنوان ورزشکار یا داور در یک مسابقه ورزشی شرکت دارند این موضوع که در خلال ورزش برخی خطرهای متعارف و ریسک های قابل پیش بینی وجود دارد را پذیرفته و در نظر گرفته باشند. بخشی از قواعد و مقررات، مربوط به ساختار بازی‌های ورزشی و قوانین بازی و اجرای آن‌هاست.

مقررات ورزشی

مقررات ورزشی ناظر به عملیات ورزشی در هر رشته ورزشی تحت عنوان آیین‌نامه، قوانین یا مقررات به مربیان و داوران آن رشته آموزش داده می شود  و آنان به استناد همین مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخیص می‌دهند.

درصورت تخلف این دسته از قواعد، خطای ورزشی، ارتکاب می‌یابد و ضمانت اجرای آن، مجازات متخلف می‌باشد. اگراین تخلف ورزشی منجربه خسارت شود بحث مسولیت نیز مطرح خواهد شد.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد وکیل حقوق ورزشی

بنابراین با توجه به بند ث ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی شرایط موجه حوادث ورزشی عبارتند از:

۱- توسط ورزشکار به مفهوم عام انجام شود.

۲- در زمان انجام فعالیتهای ورزشی باشد.

۳- عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمره حرکات ورزشی باشد.

۴- اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد.

براین اساس ارتکاب جرائم عمدی و یا جرائم غیر ورزشی مانند توهین ، تهدید، ضرب و جرح عمدی و همینطور صدمه زدن به دیگران  برخلاف مقررات ورزشی و یا غیر مجاز بودن حرکات ورزشی ، حسب مورد موجب مسئولیت کیفری یا مسئولیت مدنی مرتکب می‌شود.

مسئولیت مدنی ورزشکاران و فعالین حوزه ورزش

در امور کیفری مسئولیت ورزشکاران عبارت است از تحمل مجازات قانونی آن جرم ،اما در امور مدنی عبارت است از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانون، بنابراین مسئولیت مدنی عبارت است از:

التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است البته ممکن است این الزام ناشی از عمل مستند به خود اشخاص نباشد مثل مسئولیت کارفرما.

مسئولیت ورزشکاران در برابر اشخاص موضوع حقوق ورزشی

برای شناسایی مسئول حوادث ورزشی ابتدا باید مسئولیت های اشخاص در حیطه ورزش را مشخص نمود که از این مسئولیت ها تحت عنوان وظیفه یاد می شود. برای احرازمسئولیت و تقصیر در ورزش باید بررسی شود که اصلا وظیفه مراقبتی دراین باره وجود دارد یا خیر؟

وظیفه مذکور نقض شده باشد و سوم اینکه خسارت به صورت واقعی وارد شده باشد زیرا خسارت جزئی موجب ایجاد مسئولیت نمی شود. در آخر بین نقض وظیفه و بروز حا دثه یا آسیب دیدگی باید رابطه سببیت موجود باشد و نقض وظیفه باید علت اصلی ورود خسارت باشد.

بنابراین برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن همواره لازم می باشد که این ارکان عبارتند:

۱. ورود ضرر

۲. ارتکاب فعل زیانبار

۳. رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

این سه شرط را می توان شروط ثابت مسئولیت نامید زیرا وجود آنها در هرحال برای تحقق مسئولیت ضرورت دارد، تا شخصی فعل زیان باری را مرتکب نشود و به دیگری ضرر یا خسارتی نرسد و ضررها در نتیجه آن فعل زیان بار وارد نشود مسئولیت محقق نمی گردد و هر زیان دیده ای نمی تواند بدون اثبات این شرایط برای جبران زیان های خود به دیگری رجوع کند.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری در مورد وکیل حقوق ورزشی

 اصطلاح فعل زیانبار

در موردی کاربرد پیدا می کند سبب فعلی است که اگر انجام نمی شد، خسارت نیز به بار نمی آمد، مثلا اجرای فن خطای ورزشی، اثبات ورود ضرر به زیان دیده و ارتکاب تقصیر از طرف خوانده به تنهایی موجب طرح دعوای خسارت نمی شود بلکه در این موارد احراز رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار لازم است.

تحقق نتیجه زیانبار

حتما باید ضرری مادی رخ دهد تا جرم رخ داده باشد مثلا شکستگی عضو در اثر اجرای فن خطا،آسیب رساندن به اموال ورزشگاه

نامشروع بودن

حتما باید عمل انجام شده خلاف قانون یا مجوز قانونی باشد مثلا اگر ورزشکاری در محیط ورزشی با رعایت مقررات ورزشی باعث آسیب به حریفش شود مسولیتی ندارد اما اگر در محیط غیر ورزشی باعث آسیب به دیگران شود مجرم است.

براین اساس با اثبات مسئولیت هریک از فعالین حوزه ورزش اعم از ورزشکاران ، مربیان، داوران و سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در ارتباط با خسارت وارده شده، دارنده مسئولیت ملزم به پرداخت خسارت می شود.

  قراردادهای ورزشی

یکی از موضوعات مهم حقوق ورزشی قراردادهای ورزشی است که اساسی ترین رکن ورزش حرفه‌ای محسوب می‌شود. قرارداد ورزشی، عقدی است که موضوع آن به طورمستقیم یا غیرمستقیم به امور ورزشی مربوط می شود، اعم از اینکه موضوع قرارداد مستقیماً انجام فعالیتی ورزشی باشد یا ازجمله اموری باشد که برای انجام فعالیتهای ورزشی ضروری است.

مهمترین قراردادهای ورزشی عبارتند از: قرارداد استاندارد بازیکن، قرارداد کارمندان، قرارداد مربیان،قرارداد پزشکان، قرارداد اماکن ورزشی و قرارداد های بازاریابی.

برای تنظیم قرارداد ورزشی مناسب علاوه بر رعایت شرایط عمومی یک قرارداد که قواعد آن در قانون مدنی بیان شده ،کلیه آیین‌نامه‌ها و مقرارات ورزشی هر فدراسیون و همچنین مقررات بین المللی آن رشته نیز می‌بایست رعایت شود.

در تهران تحقیقات مقدماتی جرایم ورزشی در دادسرای فرهنگ و رسانه و در شهرستانها در دادسرای عمومی و انقلاب صورت می گیرد.دادسرای فرهنگ و رسانه در خیابان مطهری، بین قائم مقام و بزرگراه مدرس، نبش کوچه گلریز  قرار دارد.

بهترین وکیل حقوق ورزشی تهران

وکیل حقوق ورزشی با اشراف بر دانش حقوقی در حوزه جرائم و حوادث ورزشی، مسئولیت مدنی فعالین حوزه ورزش و قراردادهای ورزشی و آشنایی با آئین نامه و مقررات ورزشی از حقوق موکلین دفاع می نماید.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم با سابقه درخشان و دراختیار داشتن وکلای مجرب در تمامی زمینه‌های حقوقی و کیفری از طریق وکالت در پرونده‌های مربوطه و مشاوره تخصصی در همان زمینه حقوقی، همواره آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد.

وکلای ورزشی مجموعه حقوقی فرهنگ تفاهم همچنین می‌توانند با تنظیم قرارداد ورزشی حرفه‌ای به شما یاری رسانند. 

تماس با وکیل متخصص

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل 

سوالات متداول

ارکان تحقق مسئولیت مدنی برای ورزشکاران چیست؟ 

 ورود ضرر – ارتکاب فعل زیانبار – رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است.

شرایط موجه حوادث ورزشی مطابق قانون کدام است؟ 

توسط ورزشکار به مفهوم عام انجام شود. در زمان انجام فعالیتهای ورزشی باشد. عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمره حرکات ورزشی باشد. اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد.

منظور از مقررات ورزشی چیست؟ 

مقررات ورزشی ناظر به عملیات ورزشی در هر رشته ورزشی تحت عنوان آیین‌نامه، قوانین یا مقررات به مربیان و داوران آن رشته آموزش داده می شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »