موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

وکیل دعاوی مالیاتی | وکیل پرونده مالیاتی | وکیل مالیات بر ارث | وکیل متخصص در امور مالیاتی
وکیل دعاوی مالیاتی | وکیل پرونده مالیاتی | وکیل مالیات بر ارث | وکیل متخصص در امور مالیاتی
پرونده های مالیاتی به خصوص در حوزه تشخیص میزان مالیات پرونده های بسیار حساس و پیچیده ای می باشد. وکیل دعاوی مالیاتی می تواند در این خصوص راهنمای بسیار خوبی باشد. در اینجا با تخصص ها و وظایف یک وکیل مالیاتی آشنا خواهیم شد.

وکیل دعاوی مالیاتی

مقدمه

مالیات به وجوه یا اموالی گفته می شود که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون و برای تامین مخارج عمومی دریافت می‌نماید .
اخذ مالیات از وظایف دولت محسوب می‌شود که طبق مقررات از مودیان مالیاتی مطالبه و وصول می نماید . فرایندهای مالیاتی شامل: شناسایی ، ثبت نام مودیان ، مطالبه مالیات ، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات می باشد .

سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل گردید، به تصدی کلیه امور راجع به انواع مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط به تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات در چارچوب قوانین کشور می‌پردازد.

عمران و آبادانی یک کشور ، درگرو جریان مالیاتی صحیح و سالم آن می‌باشد؛ ندادن مالیات افت و پسرفت آن کشور را به دنبال خواهد داشت زیرا یکی از منابع درآمدهای کشور مالیات است و در امور مربوط به بهداشت ، درمان ، آموزش ، عمران ، سازندگی کشور ، توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه و … صرف می‌شود.

اشخاص به‌واسطه نوع فعالیت و میزان و حجم کاری خود درآمدهایی دارند و در اجتماع موظف به پرداخت میزان مقرر شده مالیاتشان ،می‌باشند.

پرداخت مالیات

مؤدیان مالیاتی می‌بایست اظهارنامه‌هایی که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت، تسلیم نمایند. با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، نیازی به مراجعه‌ی حضوری مؤدیان نیست. صاحبان مشاغل در ظرف زمانی چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام می‌نمایند.

در غیر این صورت، مشمول جریمه و محرومیت از تسهیلات مالیاتی خواهند بود، مگر آنکه مجوز یا پروانه فعالیت داشته باشند. چرا که ارائه اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از هرگونه تسهیلات و معافیت مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد؛ و عدم انجام تکالیف قانونی جرم خواهد بود.

اشخاص موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌باشند و  می‌بایست برای انجام معاملات خود صورت ‌حساب و شماره اقتصادی را در صورت‌حساب‌ها و قراردادها درج کنند و فهرست معاملات خود را به‌طور الکترونیکی یا لوح فشرده به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نماید. صاحبان مشاغل موظف به استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش می‌باشند.

مراجع اختصاصی غیر قضایی جهت رسیدگی به دعاوی مالی عبارتند از:

  1. مرحله اداری و توسط مسئول ذیربط اداره مالیات

  2.  هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر

  3.  شورای عالی مالیاتی

  4.  هیاًت‌های موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم

نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی توسط مرجع اداری انجام می‌گیرد و در صورتی که در این مرحله حل و فصل نگردد ، پرونده جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی ارسال می گردد که می‌توان از آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظرخواهی نمود که در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رسیدگی می گردد.

وکیل دعاوی مالیاتی

معمولاً دعاوی مالیاتی در هیاًت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر پس از رسیدگی های لازم ختم رسیدگی اعلام و راًی صادره قطعی و لازم الاجرا می باشند. باتوجه به پیپیدگی قوانین مالیات و نیازمند بودن به تسلط و اشنایی با قوانین و رویه محاکم در حوزه تخصصی مالیات لازم است که با وکیل دعاوی مالیاتی مشورت کنید.

در مواردی نیز ممکن است در جریان رسیدگی مقررات قانونی درست اجرا نشده باشد در چنین مواردی طرفین دعاوی مالیاتی اعم از مؤدی ادارات امور مالیاتی می توانند نسبت به رای صادره فرجام‌خواهی نمایند که در شورای عالی مالیاتی رسیدگی می گردد. طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم مهلت اعتراض به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد.

در دعاوی مالیاتی می‌توان نسبت به مالیات های قطعی که در مرجع دیگر قابل طرح نباشد به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی نمود. در این گونه موارد ، وزیر امور اقتصاد و دارایی می تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.

وکیل دعاوی مالیاتی | وکیل مالیاتی

نحوه ی اعتراض به برگ تشخیص مالیات

در مواردی که ‌برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، مؤدی معترض می‌بایست ،در ظرف زمانی سی روز شخصاً یا به‌وسیله وکیل پایه یک دادگستری به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و مدارک تقاضای رسیدگی مجدد نمایید.

رئیس پس از ثبت درخواست به موضوع رسیدگی می‌نماید. که سه حالت پیش می‌آید:

۱. اعتراض مؤدی صحیح تشخیص داده می‌شود و مندرجات برگ تشخیص رد می‌شود.

۲. درآمد مؤدی تعدیل می‌شود و به موافقت مؤدی می‌رسد و مراتب در برگ تشخیص درج می‌گردد.

[pbp]

۳. پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی بدوی ارجاع داده می‌شود. ابتدا در هیئت سه نفره طرح و رأی صادر می‌گردد و بعد بیست روز از ابلاغ رأی مؤدی اعتراضی داشته باشد پرونده به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر فرستاده خواهد شد.

چنانچه باز مؤدی به رأی قطعی هیئت تجدیدنظر معترض باشد می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به شورای عالی مالیاتی مراجعه و مدارک را تحویل داده و مجدداً تقاضای رسیدگی نماید.

درنتیجه باید وثیقه معتبر معرفی کند تا رأی قطعی هیئت تجدیدنظر موقوف الاجرا گردد. این شورای عالی مالیاتی صرفاً به‌طور شکلی رسیدگی خواهد نمود. لازم به ذکر است که آرای هیئت بدوی قطعی شده در شورای عالی مالیاتی قابل‌رسیدگی نیستند.

وکیل مالیاتی | وکیل دعاوی مالیاتی

وکیل دعاوی مالیاتی

وکالت دعاوی مالیاتی مستلزم داشتن تجربه کافی و آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات مالیاتی می باشد تا بتواند به بهترین نحو از حقوق موکل در مراجع حل اختلاف دفاع نماید. حساسیت‌هایی که در این‌باره وجود دارد و مسائل هرچند جزئی می‌تواند اختلافاتی را بین مالیات‌دهنده و مالیات گیرنده به وجود آورد و هزینه‌هایی هنگفتی را بر یکی از این طرفین تحمیل نماید. همچنین نحوه بخشودگی و تخفیف و تقسیط جرائم مالیاتی، دخالت وکیل پایه یک دادگستری  مجرب در این زمینه را می‌طلبد تا خستگی و سردرگمی این امر بر تن فرد غالب نشود و فرد را مأیوس نگرداند. چرا که در بیشتر موارد این ناآگاهی است،  سبب تضییع حق شخص می گردد.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم  با همکاری وکلای متخصص و مشاورین مجرب و متبحر خدمتگزار مردم در کلیه امور حقوقی و امور مرتبط با امور مالی و مالیاتی هست تا بهترین نحو به حقوق خود برسند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »