موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

وکیل بانکی
وکیل بانکی

وکیل بانکی

وکیل بانکی، وکیل پایه یک دادگستری است که به کلیه امور مربوط به حقوق و قوانین مربوط به بانک‌ها و معاملات به شکل کامل آگاهی دارد.

 وکیل بانکی در صورتی موردنیاز واقع می‌شود که بین شخص مشتری و بانک  مشکلی رخ دهد که در این جا وکیل بانکی متخصص باید نسبت به کلیه قواعد بانکی و عملیات های بانکی آگاهی داشته باشد و اطلاعات خود را در این زمینه همواره بروز سازد تا در صورت بروز دعوا بین مشتری  و بانک بتواند از موکل خود به بهترین شکل دفاع نماید چرا که بروز دعاوی بین بانک‌ها و مشتری امری غیر قابل اجتناب است که بیشتر این دعاوی معمولاً به جهت مشکلات قراردادی فی مابین و عملیات مربوط به تسهیلات وام بانکی اتفاق می‌افتد  که معمولاً به علت ناآگاهی مشتری صورت می‌پذیرد و چه‌بسا بهتر است شخص مشتری قبل انجام هرگونه عملیات بانکی با وکیل بانکی متخصص که وکیل پایه یک دادگستری مشورت نماید تا از بروز هرگونه مشکلات احتمالی دوری بورزد.

بهترین وکیل بانکی در تهران

شما می‌توانید در خصوص مشکلات پیش‌آمده ناشی از قراردادهای بانکی و دعاوی ناشی از درخواست وام و تسهیلات بانک  با وکیل  بانکی متخصص در امور حقوقی و قانونی مربوط به بانک‌ها  با مؤسسه فرهنگ تفاهم که به کلیه قوانین و حقوق مربوط به این حوزه اشراف و آگاهی دارد مشاوره داشته باشید و در صورت نیاز با انعقاد قرارداد وکالت از وکیل بانکی متخصص در این حوزه یاری بطلبید چرا که انتخاب وکیل پایه یک دادگستری درست در این زمینه می‌تواند بهترین تصمیم برای رسیدن به حق شما باشد.

انواع دعاوی بانکی چیست؟

وکیل بانکی بیان می‌دارد پیش‌آمده بین بانک و مشتریان معمولاً در دو حالت رخ می‌دهد که در این جا به بیان آن‌ها می‌پردازیم:

ابتدا باید به‌صورت خلاصه بیان نماییم که بیشتر دعاوی مابین مشتری  و بانک بیشتر دعاوی مربوط به دریافت تسهیلات وام در مقابل وثیقه ملک، اشتباهات محاسباتی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، دعاوی ارزی و دعاوی مرتبط با مزایده هستند.

تماس با وکیل دادگستری درخصوص شکایت از قاضی

دعاوی مطرح شده علیه مشتری توسط بانک​

وکیل بانکی بیان می‌دارد که بانک نیز می‌تواند نسبت به مشتری خود دعاوی را مطرح نماید که آن‌ها را به شما مطرح می‌نماییم.

  • دعوای مطالبه وجه نقد

در این خصوص گاهی این مورد مطرح می‌گردد که شخصی که برای گرفتن تسهیلاتی نظیر وام  از بانک اقدام کرده است به‌عنوان تضمین در نزد بانک اسناد تجاری گذاشته است که این اسناد تجاری شامل سند، سفته و برات می‌شوند و هرگاه شخص نتواند وام خود را به‌موقع پرداخت  نماید بانک از محل این تضمین به‌عنوان راهی برای رسیدن به حقوق خود استفاده می‌نماید و دعوای مطالبه وجه نقد تسهیلاتی که به وام‌گیرنده  داده است که ممکن شخص حقیقی و یا حقوقی یعنی شرکت‌ها باشد  را مطرح می‌نماید.

  • دعوای مطالبه گرفتن وجه ناشی از وثیقه ملکی

زمانی که شخص  از بانک درخواست وام می‌نماید در مقابل وام دریافتی از طرف بانک ملزم به قراردادن وثیقه‌ای که معمولاً ملک است می‌شود  و مادامی که شخص وام‌گیرنده اقساط خود را به طور کامل  و به دور از هر مشکلی پرداخت نماید بانک اجازه این که از محل وثیقه وجه خود را دریافت نماید را به هیچ وجه ندارد؛ اما اگر زمانی پیش بیاید که شخص وام‌گیرنده به‌موقع  و در زمان مشخص وام خود را پرداخت نکند در اینجا بانک می‌تواند برای گرفتن  وجه موردنظر دعوایی بر علیه وام گیرنده مطرح نماید.

به این صورت که بانک بر علیه شخص وام گیرنده و کسی که ضامن او شده است از طریق اجرای  ثبت درخواست صدور اجرایی درخواست توقیف ملک مورد وثیقه را می‌نماید و بعد از درخواست صدور اجرائیه درخواست می‌دهد که به شخص مقابل اخطار داده شود تا بدهی خود را پرداخت نماید و اگر شخص بدهی را پرداخت نکرد آن‌گاه مال مورد وثیقه توقیف شده  را به مزایده می‌گذارد.

برای به دست آوردن اطلاعات در خصوص مباحث ملک مقاله وکیل ملکی را مطالعه فرمایید.

شکایت از بانک خصوصی و دولتی توسط مشتری

وکیل بانکی مؤسسه نیز در خصوص دعاوی که مشتری‌ها نسبت به بانک مطرح می‌توانند نمایند و پرونده هایی در خصوص آن‌ها داشته است مواردی را مطرح نموده است که آن را به شما بیان می نماییم.

 

دعوای فک رهن

یکی از دعاوی که در بیشترین حالت مطرح می‌شود دعوای فک رهن است در این که فک رهن به چه چیزی گفته می‌شود باید گفت که بانک‌ها برای ارائه تسهیلاتی نظیر وام از مشتریان خود وثیقه دریافت می‌نمایند حال این وثیقه می‌تواند به شکل مال منقول  و غیرمنقول  باشد به صورتی که در مال منقول که شامل سپرده‌ها و ضمانت‌های بانکی  و اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات می‌شود  بانک به‌عنوان تضمین از شخص مشتری دریافت می‌کند  و اموال غیرمنقول که شامل سند ملک‌های مسکونی  و تجاری می‌گردد. حال زمانی که بانک موردنظر وثیقه مربوطه را از شخص وام‌گیرنده دریافت نماید و در ازای آن وام به او پرداخت کند بعد از اتمام دوره پرداخت  وام باید از وثیقه دریافتی فک رهن نماید.

 یعنی آن را به شخص وام‌گیرنده ای که به طور کامل و به‌صورت منظم قسط وام خود را پرداخت کرده بازگرداند در صورتی که از انجام این عمل خودداری نماید و با وجود پرداخت وام از سوی وام‌گیرنده از سند ملکی  فک رهن ننماید وام‌گیرنده می‌تواند بر علیه بانک موردنظر اقامه دعوا نماید که در این خصوص می‌تواند کلیه امور مربوط را به وکیل بانکی بسپارد.

 

دعوای استرداد اسناد ضمانت

دعاوی مربوط به اسناد در حالتی مطرح می‌گردد که تضمین دریافتی از جانب بانک به‌صورت اسناد تجاری اعم از چک، سفته و برات باشد و شخص وام‌گیرنده در ازای دریافت این تسهیلات از جانب بانک این تضمین را نزد بانک می‌گذارد و زمانی که شخص وام‌گیرنده به طور کامل تمامی اقساط خود را در این زمینه پرداخت نمود حال بانک موردنظر باید آن تضمین دریافتی را به شخص وام‌گیرنده پس بدهد و اگر از انجام این کار استنکاف  ورزد شخص مشتری  دریافت‌کننده ی وام می‌تواند بر علیه بانک موردنظر اقامه دعوای استرداد سند را مطرح نماید و برای انجام این کار می‌تواند از وکیل بانکی متخصص مشاوره بگیرد.

 

دعوای الزام به مفاصای وام دریافتی

گاهی این موضوع پیش می‌آید که بانک در حساب سود دریافتی از وام‌گیرنده اشتباه بورزد به این صورت که مقدار بیشتری از وام‌گیرنده قسط دریافت نماید در این حالت شخص وام‌گیرنده به‌محض اطلاع یافتن از این موضوع می‌تواند قبل از اقامه دعوا بر علیه بانک از بانک موردنظر درخواست ارائه مدارک  و اسناد مربوط به این موضوع را بکند و اگر بانک از این موضوع استنکاف ورزد آن‌گاه شخص وام‌گیرنده می‌تواند شخصاً و یا با گرفتن وکیل بانکی متخصص در این امور که وکیل پایه یک دادگستری است بر علیه بانک موردنظر اقدام به شکایت نماید.

دعوای ابطال شروط قراردادی

دعاوی مربوط به مشکلات قراردادی معمولاً در زمانی شکل می‌گیرد که شخص مشتری  با بانک قراردادی را تنظیم می‌نماید که بیشتر قراردادهای تنظیمی هول و محور قراردادهای تسهیلاتی مضاربه، قراردادهای مشارکت مدنی، قرارداد جعاله و قرارداد فروش اقساطی هستند و فردی که با بانک قراردادی را تنظیم می‌نماید ممکن است نسبت به مفاد و آیین نامه‌های مربوط به بانک آگاهی نداشته باشد و نسبت به مواردی در قرارداد تعهد دهد که خارج از قوانین مربوط به بانک‌ها است.

 در این حالت شخص بعد از آگاهی از این موضوع می‌تواند از بانک شکایت کرده و دادخواستی مبنی بر ابطال شروط قرارداد ارائه دهد به این صورت که درخواست حذف قسمتی از  شروط مندرج در قرارداد که مخالف با آیین‌نامه و مصوبه‌های بانکی هست را می‌نماید و درخواست ابطال کل قرارداد را نمی‌کند و مشتری می‌تواند برای این که به‌صورت درست و آگاه در این زمینه اقدام نماید از وکیل بانکی در این خصوص مشاوره بگیرد.

مشاوره حقوقی درخصوص شکایت از قاضی

مزایای مشاوره با وکیل بانکی موسسه فرهنگ تفاهم

استفاده  و مشاوره گرفتن از وکیل بانکی متخصص در امور بانکی به این جهت حسن دارد که شما می‌توانید قبل از انعقاد هرگونه قرارداد و گرفتن تسهیلات از بانک با گرفتن مشاوره از وکیل متخصص در امور بانکی مؤسسه فرهنگ تفاهم از کلیه قواعد مربوط به بانک‌ها اطلاعات جامع پیدا کنید تا به بهترین طریق و شکل  اقدام نمایید همچنین بعد از انعقاد قرارداد با بانک‌ها می‌توانید باز هم از وکیل متخصص در  امور بانکی مشاوره بگیرید که در این حالت معمولاً مشاوره جهت نحوه پیگیری و طرح دعوا صورت می‌گیرد که در صورت نیاز و تشخیص با وکیل مؤسسه فرهنگ تفاهم می‌توانید قرارداد وکالت تنظیم نمایید.

سوالات متداول

هزینه ی وکیل دعاوی بانکی چقدر است؟

حق‌الوکاله وکیل متخصص در این حوزه با توجه به نوع پرونده، پیچیدگی و سختی آن دارای تعرفه‌های متفاوتی است که بعد از مطالعه وکیل به روی پرونده مشخص می‌گردد.

 

چه ارگانی بر کار بانک‌ها نظارت می‌نماید؟

هیات نظارتی بر کار بانک‌ها نظارت می‌کند که شامل دادستان کل، معاون وزارت دارایی، مدیرکل بانک ملی و … هستند.

 

بانک‌ها چه تسهیلاتی را به مردم ارائه می‌دهند؟

بانک‌ها به شکل قرض‌الحسنه، قرارداد مشارکتی، سرمایه‌گذاری، مضاربه و … تسهیلاتی را ارائه می‌دهند.

 

وکیل بانکی باید از چه قوانینی باید آگاهی داشته باشد؟

از قوانین بانک‌ها، بخش نامه‌های بانک مرکز، مصوبه های بانکی هیات وزرا و مصوبه های شورا پول و اعتبار باید تا حد امکان آگاهی داشته باشد.

 

مؤسسه حقوقی فرهنگ تفاهم از وکیل متخصص در حوزه بانکی برخوردار است؟

بله  ما از وکیل بانکی مجرب و تضمینی در مجموعه خود برخوردار هستیم که به‌صورت تخصصی شما را در این عرصه راهنمایی می‌نمایند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »