۰۲۱-۵۴۷۶۴

کارگاه تخصصی کاربردی داوری حقوقی (۱)

پنجشنبه ۲۷دی ماه ۱۳۹۷ استاد : سعید باقری(وکیل پایه یک دادگستری موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم  

پنجشنبه ۲۷دی ماه ۱۳۹۷
استاد : سعید باقری(وکیل پایه یک دادگستری
موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم

 

دیدگاه ها