۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (1)

پنجشنبه 27دي ماه 1397 استاد : سعيد باقري(وکيل پايه يک دادگستري موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم   کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (1)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0

پنجشنبه 27دي ماه 1397
استاد : سعيد باقري(وکيل پايه يک دادگستري
موسسه آموزش عالی آزاد فرهنگ تفاهم

 

کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (1)Reviewed by 021-66565511 on Aug 31Rating: 5.0.کارگاه تخصصي کاربردي داوري حقوقی (1)

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز