۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

کمیسیون های شهرداری

حجم گسترده فعالیت شهرداری  و تعارض حقوق و منافع مردم با شهرداری از جمله به خاطر کسب و کارو فعالیت تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص ،جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.

 

کمیسیون های شهرداری

حجم گسترده فعالیت شهرداری  و تعارض حقوق و منافع مردم با شهرداری از جمله به خاطر کسب و کارو فعالیت تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص ،جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.

برای رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 77 (به موجب ماده 77 قانن شهرداری) تشکیل می شود اعضای آن عبارتند از :نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری (یکی از قضات حوزه قضایی) نماینده شورای شهر.تصمیمات کمیسیون ماده 77 قطعی می باشد.

به موجب اینکه ماده 77 قانون شهرداری ، تصمیمات کمیسیون ماده 77 قطعی می باشد، با توجه به بند ب ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت مودی نسبت به تصمیم کمیسیون در دیوان عدالت اداری ممکن خواهد بود.

بدهی مورد تشخیص کمیسیون ماده 77 همانند محکومیت به موجب احکام قطعی، یا اسناد رسمی و لازم الاجرا قابلیت وصول بدون رسیدگی قضایی و تشریفات قانونی دارد.مطابق ماده 77 قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت اسناد با صدور اجرائیه به اتجرا گذاشته می شود و مطالبات شهرداری از این طریق وصول خواهد شد.بنابراین ، اگر مودی از پرداخت بدهی خود امتناع نماید ، توقیف و فروش اموال وی به منظور استیفای طلب شهرداری امکان پذیر خواهد بود.

کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی

به موجب تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف ، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ،قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد.کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355)نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل 50 درصد تا 70 درصد قیمت اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده 100 شهرداری)

احداث هرگونه بنا و اقدام عمرانی در محدوده شهر یا حریم آن ،مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری محل می باشد.اگر کسی بدون اازه شهرداری یا برخلاف مفاد پروانه و نقشه ارائه شده مبادرت به عملیات ساختمانی کند ماموران شهرداری مطابق ماده 100 قانون شهرداری می توانند مانع عملیات وی شوند و چنانچه تاسیسات و بنای احداثی بر خلاف اصول شهرسازی یافنی یا بهداشتی بوده قلع آن ضروورت داشته باشد و یا بنایی بدون تحصیل پروانه ساخت احداث شده باشد، با تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می دارد که ظرف 10 روز توضیحات خود را به طور مکتوب ارائه دهد .بعد از انقضای این مدت کمیسیون مکلف است با حضور نماینده شهرداری (که در رای نهایی دخالتی ندارند)توضیحات لازم را استماع و ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری می کند باید ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند وگرنه کمیسیون با تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی می کند.کمیسیون در صورت اظهارنظ ، به قلع تمام یا جزئی از بنا مهلتی

 

 

مناسب تا دوماه تعیین می کند.شهرداری تصمیم را به مالک ابلاغ می کند و در صورت عدم اقدام به رفع خلاف در مدت مذکور ، ماموران شهرداری راسا اقدام می کنند و حتی هزینه اجرا را از مالک وصول خواهند کرد.

کمیسیون می تواند بسته به شرایط ساختمانی به موجب تبصره های 2 ، 3 و 4 از جمله اضافه بنای زاید بر زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و عدم احداث پارکینگ  یا غیرقابل استفاده بودن آن، رای به اخذ جریمه با نصاب مشخص از مالک متخلف به جای قلع بنا صادر نماید.

کمیسیون های شهرداریReviewed by 021-66565511 on Apr 8Rating: 5.0.کمیسیون های شهرداری

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز