موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

برای مشاوره حقوقی آنلاین با ۰۹۱۲۰۴۷۷۱۱۶ تماس حاصل نمایید

کمیسیون های شهرداری
کمیسیون های شهرداری
حجم گسترده فعالیت شهرداری  و تعارض حقوق و منافع مردم با شهرداری از جمله به خاطر کسب و کارو فعالیت تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص ،جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.

کمیسیون های شهرداری و وظایف آن ها

کمیسیون های شهرداری

یکی از ساز و کارهای مدیریت شهری بحث نظارت سازمان ها یا نهادهایی بر فعالیت‌های شهری می باشد که انجام این نظارت  بر عهده کمیسیون‌های شهرداری است .

ما نیز در این نوشتار قصد داریم شما را با انواع کمیسیون‌های شهرداری و وظایف و اختیارات آنها آشنا کنیم.

یکی از منابع تأمین مالی و در آمد شهرداری ها، دریافت عوارض و مالیات از شهروندان می‌باشد که از طرف مجلس شورای اسلامی و یا شوراهای شهر و روستا به تصویب می‌رسد.

این عوارض بابت ارایه انواع خدمات شهری از طرف شهرداری به شهروندان می‌باشد و شامل عوارضی همچون عوارض نوسازی، عوارض انواع بنزین و حمل و نقل مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی به استثنای ریلی به استناد قانون مربوطه و بعضی دیگر مانند عوارض مشاغل، قطع درخت، صدور پروانه و… می باشد.

حال در صورتی که در میزان و یا نحوه پرداخت عوارض بین مؤدیان ( اشخاصی که موظف به پرداخت مالیات می باشند) و شهرداری اختلافی پیش بیاید، در این صورت مرجع حل اختلاف بین مؤدی و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری است.

کمیسیون ماده ۷۷ یک مرجع شبه قضایی است. بدین معنا که یک مرجع اداری می باشد که مطابق قانون در سازمان ها و دستگاه های اداری تشکیل می شوند و به برخی دعاوی و شکایات اداری رسیدگی می کنند. این کمیسیون نیز که در راستای اجرای ماده ۷۷ قانون شهرداری ها و در آن تشکیل شده است شخصیتی مستقل از شهرداری دارد و به اختلافات میان مؤدیان و شهرداری در باب عوارض می پردازد.

  وظایف و اختیارات شهرداری

  • رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری: در مورد عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن ( ماده ۷۷ قانون شهرداری).
  • تقسیط بدهی مؤدی: چنانچه مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد در این صورت ممکن است بدهی مؤدی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانکی قسط بندی شود. ( ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری).

تماس با وکیل پایه یک دادگستری

نحوه رسیدگی کمیسیون ها

در ابتدا کمیسیون بررسی خواهد کرد که آیا وضع عوارضی که مورد اعتراض بوده، قانونی بوده است یا خیر.در صورتی که عوارض را قانونی بداند، سپس نوبت به آن می‌رسد که میزان عوارض مورد بررسی قرار گیرد و در انتها، رأی کمیسیون صادر خواهد شد که رأی بر طبق قاعده به اکثریت آراء صادر می‌شود.

در صورتی که اکثریت کمیسیون تشخیص دهند، فرد معترض نیز می تواند در جلسه حضور یابد و اعتراض های خود را به صورت شفاهی بیان کند، در غیر اینصورت اعتراض ها به صورت کتبی بیان می شوند.

اعتراض به آراء کمیسیون ماده۷۷

مطابق ماده۷۷ قانون شهرداری، آرایی که در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها صادر می شود، در دادگاه ها قابل رسیدگی نیستند و اعتراض به این آراء نیز در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.

اختلافات مؤدی و شهرداری در باب عوارض و رأی صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قابل رسیدگی در دادگاه های عمومی نیستند و رأی کمیسیون قطعی است و ابلاغ مفاد اجراییه از طریق دایره اجرای ثبت به متعهد صورت می‌گیرد.

متعهد باید ظرف ۱۰ روز مفاد اجراییه را اجرا کند و اگر خود را قادر به اجرای اجراییه نداند، ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا داده و اگر مالی نداشته باشد نیز باید صراحتا عنوان کند البته شهرداری می تواند قبل از انقضای مدت فوق تقاضای تامین طلب خود را از اموال متعهد بنماید.

در این صورت دایره اجرا، بلافاصله پس از ابلاغ اجراییه معادل موضوع سند لازم الاجرا از اموال متعهد بازداشت می کند. قابل ذکر است مستثنیات دین قابل بازداشت نمی‌باشد.

کمیسیون های شهرداری | وظایف کمیسیون های شهرداری | کمیسیون ماده 100

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

تخلفات طبق ماده ۱۰۰ شهرداری

مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین املاک و اراضی که قصد انجام عملیات ساختمانی، یا هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی در محدوده شهریا حریم آن را دارند می بایست قبل از انجام هر عملیاتی از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

در غیر این صورت شهرداری می‌تواند از ساخت و ساز ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید در راستای اجرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت کشور, دادگستری, نماینده شورای اسلامی, نماینده شهرداری، در داخل شهرداری تشکیل شده که وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف در خصوص این تخلفات را دارد.

  • بنای فاقد پروانه

به هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از مرجع صدور پروانه باشد بنای فاقد پروانه گفته می‌شود حتی بناهایی هم که مراحل صدور پروانه ساختمانی و پرداخت عوارض را طی نموده باشند و در مرحله شروع به ساخت باشند ولی هنوز پروانه نگرفته باشند نیز بنای فاقد پروانه محسوب و مطابق مقررات مربوط به تخلفات ساختمانی با آنها برخورد می‌شود.

  • تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری

 ساختن بناء زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی نیز یکی دیگر از تخلفات ساختمانی می باشد که چنانچه کمیسیون قلع و تخریب بنا را صلاح نداند، رأی به اخذ جریمه می دهد و چنانچه شخص متخلف از پرداخت جریمه خودداری نماید ممکن است کمیسیون بنا به تقاضای مرجع صدور جریمه رأی به تخریب بنا دهد.

  • عدم احداث پارکینگ

 مطابق بند های ذیل ماده ۱۰ قانون شهرداری، عدم احداث پارکینگ در شهر ها تخلف ساختمانی محسوب و قابل طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ می باشد. لیکن در فضاهای خارج از حریم شهر ها به دلیل سکوت قانون تخلف محسوب نمی‌شود.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری

  • تجاوز به معابر و عدم رعایت اصول فنی

 سازندگان ساختمان ها مکلف اند، از تجاوز به حریم معابر و خیابان ها مطابق طرح های مصوب در این زمینه، خودداری نمایند.در غیر اینصورت مرتکب تخلف ساختمانی شده اند

  • تخلف مهندس ناظر

مهندس ناظر موظف است که بر عملیات ساختمان سازی نظارت کند و در پایان کار نیز گواهی فنی آن را صادر کند در غیر این صورت مرتکب تخلف شده است.

  • احداث ساختمان مغایر با کاربری

 اساسا برای هر ملکی کاربری خاصی تعیین شده است مثلا برای دفتر وکالت، مطب، دفتر رسمی ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه رسمی و.. حال چنانچه بنا در جهت مغایر با کاربری تعیین شده برای آن احداث شود.

از مصادیق تغییر کاربری محاسبه و قابل طرح در کمیسیون مربوطه می‌باشد عدم استحکام بنا: در صورتی که بنا از استحکام لازم برخوردار نباشد ولی به لحاظ فنی قابل رفع نقص باشد کمیسیون رأی به رفع نقص می‌دهد.

ولی چنانچه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سازی نباشد رأی قلع بنا صادر می شود و کمیسیون نمی‌تواند در چنین مواردی با صدور رأی جریمه موجبات بنای ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است فراهم نماید.

وظایف کمیسیون های شهرداری | تخلفات ساختمانی

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

کمیسیون  ماده ۹۹ شهرداری

جهت رسیدگی به تخلفات خارج از فضای شهری این کمیسیون صالح به رسیدگی است. هرگاه تأسیسات و بناهایی بر خلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی مندرج در پروانه ساخته شود به تقاضای مرجع صدور پروانه موضوع در کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور و نماینده دادگستری و نماینده وزارت راه و شهرسازی مطرح می شود. 

پس از وصول پرونده به متقاضی اعلام می شود که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از اتمام ده روز کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور دبیر کمیسیون ظرف یک ماه بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.

کمیسیون ماده ۱۲ قانون شهری

اساسا زمین ها و اراضی از لحاظ احیا بودن یا بدون کشت بودن و موات یا دایر بودن انواع خاصی دارند که هرکدام نیز تابع مقررات خاص خود می باشند.

تشخیص این امر یعنی نوع زمین و تقسیم آن به اراضی موات و بایر از اراضی دایر و همچنین عمران و احیاء اراضی به عهده کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری، مستقر در وزارت مسکن و شهرسازی است.

مهم‌ترین وظیفه این کمیسیون پاسخ به استعلامات ادارات دولتی در خصوص نوع زمین و صدور رأی با استفاده از مدارک موجود و بررسی دقیق نقشه های هوایی می‌باشد چنانچه نسبت به رأی کمیسیون اعتراضی وجود داشته باشد، شخص مدعی می بایست ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ و یا اعلام رای از ناحیه کمیسیون مربوطه در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض خود را بیان نماید.

وظایف کمیسیون های شهرداری | کمیسیون تخلفات ساختمانی

موسسه حقوقی و داوری فرهنگ تفاهم آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی ملکی و معرفی وکیل ملکی متخصص و مجرب به شما عزیزان می باشد.

 

کمیسیون های رسیدگی شهرداری

حجم گسترده فعالیت شهرداری  و تعارض حقوق و منافع مردم با شهرداری از جمله به خاطر کسب و کار و فعالیت تجاری اقتضا دارد که شهرداری در قالب کمیسیون های خاص ،جریان رسیدگی به برخی منازعات و تخلفات و به طور کلی نظارت و کنترل آن را به عهده گیرد.

برای رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض، کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده ۷۷ (به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری) تشکیل می شود اعضای آن عبارتند از :

نماینده وزارت کشور ، نماینده دادگستری (یکی از قضات حوزه قضایی) نماینده شورای شهر.تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قطعی می باشد.

به موجب اینکه ماده ۷۷ قانون شهرداری ، تصمیمات کمیسیون ماده ۷۷ قطعی می باشد، با توجه به بند ب ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت مودی نسبت به تصمیم کمیسیون در دیوان عدالت اداری ممکن خواهد بود.

بدهی مورد تشخیص کمیسیون ماده ۷۷ همانند محکومیت به موجب احکام قطعی، یا اسناد رسمی و لازم الاجرا قابلیت وصول بدون رسیدگی قضایی و تشریفات قانونی دارد.مطابق ماده ۷۷ قانون شهرداری، تصمیمات کمیسیون طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت اسناد با صدور اجرائیه به اجرا گذاشته می‌شود.

مطالبات شهرداری از این طریق وصول خواهد شد.بنابراین ، اگر مودی از پرداخت بدهی خود امتناع نماید ، توقیف و فروش اموال وی به منظور استیفای طلب شهرداری امکان پذیر خواهد بود.

کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی

به موجب تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری: به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ،قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد.

کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵)نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد قیمت اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

تماس با وکیل پایه یک دادگستری

کمیسیون رسیدگی به تخلفات ساختمانی (کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری)

احداث هرگونه بنا و اقدام عمرانی در محدوده شهر یا حریم آن ،مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری محل می باشد.

اگر کسی بدون اجازه شهرداری یا برخلاف مفاد پروانه و نقشه ارائه شده مبادرت به عملیات ساختمانی کند ماموران شهرداری مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توانند مانع عملیات وی شوند و چنانچه تاسیسات و بنای احداثی بر خلاف اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی بوده قلع آن ضرورت داشته باشد و یا بنایی بدون تحصیل پروانه ساخت احداث شده باشد، با تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح می‌شود.

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می دارد که ظرف ۱۰ روز توضیحات خود را به طور مکتوب ارائه دهد .بعد از انقضای این مدت کمیسیون مکلف است با حضور نماینده شهرداری (که در رای نهایی دخالتی ندارند)توضیحات لازم را استماع و ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام کند.

در مواردی که شهرداری از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری می کند باید ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون مطرح کند وگرنه کمیسیون با تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی می کند.

کمیسیون در صورت اظهار نظر ، به قلع تمام یا جزئی از بنا مهلتی مناسب تا دو ماه تعیین می کند.شهرداری تصمیم را به مالک ابلاغ می کند و در صورت عدم اقدام به رفع خلاف در مدت مذکور ، ماموران شهرداری راسا اقدام می کنند و حتی هزینه اجرا را از مالک وصول خواهند کرد.

کمیسیون می‌تواند بسته به شرایط ساختمانی به موجب تبصره های ۲ ، ۳ و ۴ از جمله اضافه بنای زاید بر زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی و عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و عدم احداث پارکینگ  یا غیرقابل استفاده بودن آن، رای به اخذ جریمه با نصاب مشخص از مالک متخلف به جای قلع بنا صادر نماید.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهمدر راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی حاضر به ارائه خدمات مربوطه می باشد. در خصوص دعاوی مربوط به امور شهرداری موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل شهرداری ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن یاری نماید.

وکالت و مشاوره تخصصی با وکیل

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »