۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

الزام به اخذ پایان کار

پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود. پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به شما می دهد. این […]

پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود. پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتیکه ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان “پایان کار” به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند.
گواهی پایانکار سندی است که پس از اختمام کلیه عملیات ساختمانی براساس تقاضای مالک یا وکیل قانونی آن توسط شهرداری و با توجه به شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می گردد .گواهی پایان کار باید به تائید کلیه ناظران ساختمانی رسیده که پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی توسط سازمان نظام مهندسی در شهرداری صادر می گردد.
کارشناسان دفتر فنی و شهرداری باید از ساختمان تمام‌شده شما بازدید کنند، زیرا به مدارک بازدید و تایید نظر آنان هم نیاز دارید.
اگر ملکی که برای ان اخذ پایان کار درخواست شده است، دارای خلافی باشد، بر اساس کمیسیون ماده 100 شهرداری، مشمول جریمه خواهد شد. پس از صدور رای از سوی کمیسیون ماده 100 شهرداری، مبنی بر جریمه، دو حالت دارد. یا مالک جریمه ی تعیین شده را پرداخت می‌نماید که در این صورت اخذ پایان کار و یا تمدید پروانه ساختمان امکان‌پذیر خواهد بود. یا اینکه مالک جریمه را پرداخت نمی کند که در این حالت پرونده ی مذکور به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 ارجاع داده می‌شود و کمیسیون می‌تواند رای به تخریب ساختمان را صادر نماید.مرجع اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری و تجدید نظر، دیوان عدالت اداری می‌باشد. اگر دیوان عدالت اداری، رای به نقض تصمیم کمیسیون ماده 100 شهرداری صادر ننماید، در این صورت اگر ظرف مدت 2 ماه قلع بنا انجام نشود شهرداری مستقیما جهت قلع بنای ساختمان اقدامات لازم را انجام و هزینه ها را از مالک دریافت می‌نماید.
در صورتی که سازنده پس از پایان عملیات ساختمانی،گواهی پایان کار را اخذ ننماید و تعهدات قید شده در قرارداد را به هر نحوی اجرا نکند، مالک می‌تواند الزام به اخذ پایان کار را از طریق مراجع قضایی بخواهد و همچنین می‌تواند خسارت تاخیر در ایفای تعهد را نیز مطالبه کند. بنابراین دادخواست الزام به اخذ پایان کار توسط مالک و یا نماینده قانونی وی امکان‌پذیر است.
قبل از اخذ پایان کار، امکان انتقال سند ملکی وجود ندارد زیرا هم اکنون انتقال سند ملکی و انتقال مالکیت به شخص دیگر، نیاز به رعایت تشریفات قانونی خاص دارد مانند اخذ استعلام از دارایی، اداره ثبت، شهرداری و همچنین استعلام پایان کار ساختمان.
برای اینکه در دعاوی ملکی به نتیجه مطلوب برسید و از تضییع حق خود جلوگیری نمایید قبل از طرح دعاوی ملکی با وکیل متخصص ملکی مشاوره نمایید.

الزام به اخذ پایان کارReviewed by 021-66565511 on May 21Rating: 5.0.الزام به اخذ پایان کار

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز