۱۱۵۵۵۶۶۶ - ۰۲۱

تعریف نفقه

نفقه به معنی هزینه، خرج ومخارج هر روزه ، قانون مدنی نیزدر ماده 1199 در بحث الزام به انفاق نفقه ی اولاد را بر عهده پدر قرار داده و سپس در ماده 1204اقدام به تعریف آن در قالب تمثیل پرداخته و آن را عبارت

تعریف نفقه

نفقه به معنی هزینه، خرج ومخارج هر روزه ، قانون مدنی نیزدر ماده 1199 در بحث الزام به انفاق نفقه ی اولاد را بر عهده پدر قرار داده و سپس در ماده 1204اقدام به تعریف آن در قالب تمثیل پرداخته و آن را عبارت دانسته از ” مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. وفق دکترین و نظریه علمای حقوق که استاد مسلم آن جناب دکتر کاتوزیان در زیر نویس این ماده بدان پرداخته است این ماده جنبه حصری ندارد و موارد را به صورت تمثیل بیان نموده است.لذا نظر به تمثیل بودن ماده صدر الذکر، نفقه فرزند را (اعم از پسر و دختر) باید کلیه نیازهای متعارف دانست که مسلما همانگونه که در مقدمه بدان اشاره گردید با سیر تحول جوامع و نهادها منطبق میگردد. برای تعیین مصداق این نیازهای متعارف همان گونه که از اسم آن هویدا است می بایست به عرف رجوع نموده و در این راستا بین عرف جوامع روستایی و شهری و همچنین عرف سالهای مختلف تبعیض قایل شد.برای مثال اگر نگاهی به دهه های قبل نماییم در می یابیم بحث تحصیل و هزینه‌های مربوط به آن علی الخصوص هزینه رفتن به دانشگاه و تهیه کتاب و … در حدی که در این سالها پررنگ و جزء نیازهای اساسی قرار میگرد نبوده. لذا به طور کلی در تعریف نفقه فرزندان باید مصادیق نیازها و خرج و مخارج عرفی را درون بطن جامعه استخراج نموده و با آن منطبق نماییم.

تعریف نفقهReviewed by 021-66565511 on Apr 10Rating: 5.0.تعریف نفقه

دیدگاه ها

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز