موسسه حقوقی و آموزشی فرهنگ تفاهم

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

۰۲۱-۵۴۷۶۴​

مشاوره حقوقی 02154764

. بلکهمجازات مصرف

حمل و مصرف مشروبات الکلی

میدانیم که مشروبات الکلی در اسلام و شرع حرام بوده است. به همین جهت حمل و نگهداری و مصرف آن جرم به حساب می آید. بنابراین برای حمل‌کنندگان یا مصرف‌کنندگان مجازات کیفری مشخص شده است.

مجازات نگهداری مشروبات الکلی:

لازم به ذکر است که علاوه بر مصرف، نگهداری مشروبات هم جرم تلقی می‌ شود.

طبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ،خرید و فروش مشروب، ساختن آن، در معرض فروش گذاشتن آن و یا حمل و نگهداری آن  مجازاتی خواهد داشت.

۱ ) شش ماه تا یک سال حبس.

۲ ) تا ۷۴ ضربه شلاق.

۳ ) پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم خواهد شد.

  • در ادامه، این ماده شامل شخصی که مشروبات الکلی را در اختیار دیگران قرار دهد، نیز می شود.
  • در قانون کاهش مجازات های حبس های تعزیری سال ٩٩ حبس تعزیری ۴ تا ٨ به نصف تقلیل پیدا کرده. پس طبیعتا مجازات حبس به نصف تقلیل پیدا کرده است.
  • اگر کارمندان دولت یا موسسات وابسته به آن، کارمندان قوای سه گانه یا اعضای نیروهای مسلح، به هر طریقی در جرم حمل مشروب یا نگهداری آن ها به هر شکلی همکاری داشته باشند، علاوه بر مجازات‌های بیان شده، از یک تا پنج سال از خدمت در نهادهای دولتی محروم خواهند شد.

مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین:

در تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ، قانون‌گذار مجازاتی برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین مشخص کرده است.

در این ماده بیان شده است در صورتی که مشروبات الکلی به میزان بیش از بیست لیتر باشد و در یک وسیله نقلیه از قبیل ماشین یا موتور حمل شود دو حالت ممکن است.

  1. اگر حمل مشروبات الکلی با اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است : که در این حالت وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می شود.
  2. اگر حمل مشروبات الکلی بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه بوده است: که در این صورت مرتکب جرم ، به پرداخت جریمه نقدی معادل قیمت وسیله نقلیه ، محکوم خواهد شد.

این مجازات علاوه بر مجازاتی است که در بالا برای حمل و نگهداری مشروبات الکلی گفته شد.

تماس با وکیل دادگستری

 مجازات تأسیس مکان شراب‌خواری:

طبق ماده‌ی ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی برای مصرف مشروبات الکلی، محلی را تأسیس کند. همچنین مردم را به آنجا دعوت کرده باشد، مجازات او سه ماه تا دو سال حبس خواهد بود. همچنین به ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصدهزار تا دوازده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی یا هر دوی آن‌ها محکوم می‌شود.

اگر شخص هر دوی این جرم‌ها را انجام داده باشد، یعنی محلی برای شراب‌خواری تاسیس کرده و مردم را به آنجا دعوت کرده باشد، باید طبق قانون به حداکثر مجازات محکوم شود.

البته این نکته هم وجود دارد که چنانچه شما صاحب خانه باشید و ملک خود را به افرادی اجاره دهید که قصد تهیه و فروش یا نگهداری مشروبات الکی را دارند شما نیز به عنوان معاونت در جرم، مجرم محسوب می شوید.

تخفیف در مجازاتِ جرم حمل مشروب:

مجازات نوشیدن مشروب (یا همان شُرب خمر) از جمله مجازات‌های حدی است. یعنی مجازاتی که مقدار و نوع آن در شرع اسلام بیان شده است و در قانون مجازات نیز مقدارش مشخص شده است. بنابراین قاضی نمی‌تواند تخفیفی برای شخص قائل شود.

امّا مجازاتِ جرم حمل مشروب و نگهداری آن از نوع تعزیری است. یعنی نوع و میزانش در شرع بیان نشده و قانون آن را تعیین کرده است. هرچند طبق توضیحاتی که داده شد این مجازات بر اساس قانون قابل تعلیق نیست. امّا دادگاه می‌تواند طبق تشخیص خود و شرایط خاص در تعیین مجازات تخفیف دهد. به عبارتی دیگر مجرم را به حداقل مجازات تعیین شده در قانون ، محکوم کند.

برخی توبه را یکی از راه های کاهش مجازات معرفی می کنند. اما قابل ذکر است که هر توبه ای سبب اعمال کاهش مجازات نمی شود. برای کاهش مجازات در جرم مصرف مشروبات الکلی توبه حتما می بایست قبل از اثبات قطعی جرم صورت گیرد. یعنی اگر شما محکوم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق شده باشید و بعد اظهار توبه کنید این توبه شما هیچ تاثیری در کاهش مجازات مشخص شده نخواهد داشت.

مجازات مصرف مشروبات الکلی برای بار اول:

مجازات مصرف مشروبات الکلی، برای بار اول، ۸۰ ضربه شلاق حدی است.

اما طبق ماده ی ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی سه بار مرتکب شرب خمر شود و هر سه بار به تحمل مجازات شلاق محکوم شود و هر سه بار مجازات در مورد او اجرا شود، در مرتبه ی چهارم مجازات او اعدام می باشد.

پس اگر سه بار حد شرب خمر بر کسی جاری شود و او برای بار چهارم هم شرب خمر کند، مجازات او اعدام خواهد بود.

اگر کسی به اشتباه مشروب بنوشد مجازات او چیست؟

برای ارتکاب هر جرمی، وجود علم و عمد مرتکب در انجام رفتار مجرمانه شرط است. پس اگر کسی سهوا مشروب بنوشد و ثابت شود که واقعا از رو سهو مشروب را نوشیده، نمی توان او را مجرم شناخت. پس در این صورت نمی توان این فرد را محکوم به تحمل مجازات کرد. زیرا اگر کسی در انجام رفتار علم و عمد نداشته باشد، یعنی رکن معنوی جرم وجود ندارد. پس بنابراین جرمی هم تشکیل نمی شود.

مصرف الکل برای خارجی ها در ایران:

اگر مهمان یا توریستی هم به کشور ایران مسافرت کرده باشد باید به قوانین ایران احترام بگذارد. از مصرف مشروبات الکلی خودداری کند. در صورت عدم رعایت و مصرف مشروبات الکلی در ملاء عام، جرم واقع شده است. همچنین مشمول مجازات هم می شود.

همچنین هیچ شرکت یا هتل ایرانی حق تهیه و تولید یا فروش مشروبات الکلی حتی به مسافران خارجی را ندارد. در غیر این صورت تمامی عوامل خاطی مجرم بوده و مجازات خواهند شد.

مصرف الکل برای غیر مسلمانان در ایران:

با توجه به این موضوع که در ایران افراد غیر مسلمان هم زندگی می کنند قانون‌گذار به دلیل احترام به حقوق غیر مسلمانان، مصرف مشروب برای غیر مسلمانان در ایران جرم نیست. اما چنانچه مصرف مشروبات الکی در ملاء عام باشد یا نسبت به فروش آن در جامعه اقدام کنند یا در پی گسترش و ترویج مصرف مشروبات الکلی باشند این عمل جرم بوده و مشمول مجازات نیز می شود.

مجازات فروش مشروبات الکلی:

همان طور که می دانیم مشروبات الکلی در اسلام و شرع حرام است. در نتیجه نه تنها حمل و نگهداری و مصرف آن بلکه فروش مشروبات هم مجازات دارد. قانون مجازات اسلامی برای این اشخاص که اقدام به فروش و توزیع مشروبات الکلی می‌کنند مجازاتی در نظرگرفته است.

بر اساس ماده­ ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی که بیان کرده، تولید نگهداری، خرید و فروش و در معرض فروش قرار دادن هرگونه مشروبات الکلی، هفتاد و چهار ضربه شلاق و ۶ ماه تا ۱ سال مجازات حبس دارد. همچنین پرداخت جریمه­ ی نقدی به اندازه­ ۵ برابر ارزش عرفی محموله را دارا است.

همچنین طبق ماده ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی اگر کارمندان دولت یا موسسات وابسته به آن، کارمندان قوای سه گانه یا اعضای نیروهای مسلح یا اعضای شوراها ، به هر طریقی در جرم حمل مشروب یا نگهداری آن‌ها به هر نحوی همکاری داشته باشند، علاوه بر مجازات و حدود جاری اعلام گشته ، از یک تا پنج سال از خدمت در نهادهای دولتی و اشتغال به آن محروم خواهند شد.

[pbp id=0]

حکم خرید و فروش مشروبات الکلی برای اقلیت­ های دینی:

لازم به ذکر است که برای اقلیت‌­های دینی خرید و فروش و تولید مشروبات الکلی و همچنین مصرف مشروبات الکلی آزاد است. پس شامل مجازات و اجرای حدود شرعی نمی شود. اگرچه فروش آن به مسلمانان و تشویق مردم جامعه به مصرف آن نیز مصداق جرم است.

همانطور که گفته شد طبق قانون مجازات اسلامی هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا بفروشد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. به علاوه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم می شود.

نکته مهمی در خصوص مجازات جرم خرید و فروش مشروب الکلی  وجود دارد و آن هم این است که مجازات جرم خرید و فروش مشروبات الکلی از جمله مجازات هایی است که طبق قانون، مجازات غیر قابل تعلیق محسوب می شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط

وکیل وصول دیه

وکیل وصول دیه

متن سربرگ خود را وارد کنید تعریف دیه دیه یا خون‌بها از قوانین اسلام بشمار می‌رود و مطابق تعاریف فقهی، مال یا پولی می‌باشد که به واسطه کشتن انسان یا

ادامه‌ی مطلب »