۰۲۱-۵۴۷۶۴
از جمله مسائل که وکیل شرکتی در رابطه با شرکت ها انجام می دهد می توان به چگونگی ثبت شرکت ٫ تنظیم قرارداد ٫ ثبت شعبه یا نمایندگی برای شرکت و..

وکیل شرکتی

مقدمه شرکت ها به دو دسته تجاری و حقوقی یا مدنی تقسم می شوند. شرکتی که با هدف انجام اعمال تجاری تشکیل شود و تحت عناوین هفت گانه موجود در ماده ۲۰ قانون تجارت باشد شرکت تجاری است. در غیر این صورت شرکت، مدنی یا حقوقی نام می گیرد. تفاوت های شرکت تجاری با شرکت […]

مقدمه

شرکت ها به دو دسته تجاری و حقوقی یا مدنی تقسم می شوند. شرکتی که با هدف انجام اعمال تجاری تشکیل شود و تحت عناوین هفت گانه موجود در ماده ۲۰ قانون تجارت باشد شرکت تجاری است. در غیر این صورت شرکت، مدنی یا حقوقی نام می گیرد.

تفاوت های شرکت تجاری با شرکت مدنی یا حقوقی

مهم تر از هر وجه تمایزی باید تاکید کرد که شرکت مدنی به هیچ عنوان دارای شخصیت مستقل از اعضای خود و تشکیل دهندگان نیست.

در حالی که شرکت تجاری شخصیت حقوقی کاملا مستقلی از تشکیل دهندگان دارد بنابر این سرمایه و اموال (مطالبات و دیون) و حقوق و تکالیفش هم کاملا از سرمایه گذاران جداست.

تقسیم سود و زیان بین سرمایه گذاران بستگی به نوع شرکت تجاری دارد و دارای نسبت های متفاوتی است. در شرکت مدنی همواره تقسیم سود و زیان بین شرکاء به نسبت سهم خواهد بود.

شرکت مدنی اگر دارای دو شریک باشد برای تشکیل شراکت کافی است اما در بعضی از انواع شرکت های تجاری برای این که شرکت به درستی تشکیل شود وجود حداقل ۳ شریک الزامی است.

شرکت مدنی دارای اقامتگاه و تابعیت نیست و برای دعاوی مرتبط با آن باید به شرکا رجوع کرد، اما شرکت تجاری از آن جا کهشخصیت حقوقی مستقل دارد، دارای اقامتگاه و تابعیت مستقل از سرمایه گذاران نیز هست.

شرکت تجاری آگاهانه و به طور کاملا ارادی توسط سرمایه گذاران تشکیل می شود اما شرکت مدنی ممکن است بدون اراده شرکا ایجاد شود. مثلا ماترک برای وراث، نوعی شراکت مدنی ایجاد می کند.

مواردی از قبیل تصفیه و ورشکستگی مختص شرکت تجاری است و در شراکت مدنی راه ندارد.

مسئولیت شرکا در شرکت های تجاری مختلف، طبق قانون دارای معیار های متفاوتی است اما مسئولیت شرکا در شرکت مدنی به طور جمعی نیست و هر یک منفردا دارای مسئولیت می باشند.

موضوع فعالیت شرکت تجاری صرفا قرارداد ها و فعالیت های تجاری مندرج در قانون است اما حیطه فعالیت شرکت مدنی معاملات غیر تجاری می باشد و جنبه انحصاری ندارد.

تمام مسائل مرتبط با شرکت های تجاری دارای چارچوب خاصی است که ضوابط آن توسط قانونگذار تعیین شده است. در حالی که چنین محدودیت هایی در رابطه با شراکت مدنی وجود ندارد و صفر تا  صد آن طبق قرارداد شراکت مدنی و توسط شرکا تعیین می شود.

شرکت مدنی برای تشکیل، نیاز به ثبت در دفتر ثبت شرکت ها ندارد در حالی که شرکت های تجاری زمانی شخصیت مستقل حقوقی پیدا می کنند و می توانند فعالیت خود را آغاز کنند که در دفتر ثبت شرکت ها نامشان به ثبت برسد.

در قانون تجارت از ۷ شرکت تجاری یاد شده است که جنبه انحصاری دارند و تنها شرکت های تجاری شرکت های مندرج در قاتون تجارت هستند.

تماس با وکیل دادگستری

این شرکت ها عبارتند از:

 • شرکت سهامی
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیرسهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به قطعات سهام تبدیل شده و توسط افرادی که بعدا سهامداران را تشکیل می دهند خریداری می شود. هر کس به تعداد سهامی که دارد می تواند در آرا و تصمیمات مجامع و جلساتی که برگزار می شود تاثیرگذار و مهم باشد.

شرکت سهامی به اصطلاح حقوقی شرکتی ذاتا تجاریست به این معنا که حتی اگر اقدام به انجام فعالیت های غیر تجاری نماید باز هم تجاری محسوب می شود. شرکت سهامی به دو دسته شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.

اگر موسسان شرکت از طریق روش پذیره نویسی عمومی، از عموم مردم دعوت به خرید بخشی از سهام نمایند و همه بتوانند با مراجعه به بانک سهام خریداری کرده و به سهامدار شرکت تبدیل شوند، شرکت سهامی عام است که معمولا تعداد سهامداران در این نوع شرکت سهامی بسیار بیشتر از سهامداران شرکت سهامی خاص است.

لازم به ذکر است که تمام سرمایه شرکت نمی تواند توسط مردم تامین شود و حداقل ۲۰ درصد از کل سرمایه باید قبلا توسط موسسان تامین شده باشد و هم چنین از این ۲۰ درصد ۳۵ درصد باید به حسابی که در بانک به نام شرکت در حال تاسیس باز شده قرار گرفته باشد تمام ۲۰ درصد نمی تواند تعهد شده باشد.

در صورتی که تمام سهام شرکت توسط موسسان تامین و خریداری شود شرکت سهامی از نوع سهامی خاص است.

در شرکت های سهامی حتما باید سهامی عام یا خاص بودن مشخص شود بدون این که از نام شرکت فاصله داشته باشد. در تمامی اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت هم واضح و روشن باید درج شود.

شرکت با مسئولیت محدود بین دو یا چند نفر برای انجام فعالیت های تجارتی و بازرگانی تشکیل می شود.

بر خلاف شرکت های سهامی سرمایه در این نوع از شرکت های تجاری به قطعات سهام تبدیل نمی شود بلکه هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که به شرکت وارد کنند مسئول شود و زیان خواهند بود. هم چنین زمانی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و غیر نقدی تامین شده باشد.

شرکت تضامنی همان طور که از نام آن واضح و مشخص است بین شرکا مسئولیت تضامنی ایجاد می کند. به این معنا که اگر شرکت دارای طلبکارانی باشد و نتواند دیون خود را با دارایی جداگانه ی خود از دارایی شخصی شرکا بپردازد، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکا به هیچ وجه نمی توانند توافقی خلاف این قاعده با یکدیگر داشته باشند و در مقابل اشخاص ثالث کاملا فاقد اعتبار است.

شرکت مختلط غیر سهامی متشکل  از چند شریک ضامن و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود است و برای امور تجارتی تشکیل می شود.

شرکت مختلط سهامی متشکل از چند شریک سهامی و یک یا چند شریک ضامن و برای فعالیت های بازرگانی تشکیل می شود.

شرکت نسبی از شرکایی تشکیل شده که مسئولیت هر یک از آن ها به نسبت میزان سرمایه ایست که در شرکت قرار داده اند.

شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف است که ممکن است طبق مقررات شرکت سهامی اداره شود یا طبق توافقاتی که خود شرکاء با یکدیگر تراضی کرده اند.

این شرکت ها در صورتی که حیطه فعالیت خود را اعمال و فعالیت های تجاری و بازرگانی قرار دهند شرکت تجاری محصوب می شوند. اعمال تجاری در ماده ۲قانون تجارت تعریف شده و خارج ازبند های ماده ۲ قانون تجارت نیست.

به غیر از شرکت سهامی و شرکت نسبی که حتی اگر فعالیت تجاری انجام ندهند هم تجاری محسوب می شوند و به آن ها شرکت های ذاتا تجاری گفته می شود در حالی که سایر شرکت ها اسما تجاری به حساب می آیند.

وکیل شرکتی کیست

در این قسمت باید متذکر شویم که تمام وکلای پایه یک دادگستری که پس از شرکت در آزمون کانون وکلای دادگستری و دو سال کارآموزی موفق به کسب پروانه وکالت شده باشند حق وکالت در تمامی موضوعات حقوقی را خواهند داشت.

اما باید در نظر داشته باشیم که حقوق دنیایی بسیار گسترده با موضوعات متنوع است که طبیعتا اشراف و تسلط کامل بر تمامی جنبه های آن اگر نگوییم ناممکن است اما برای همه هم ممکن نیست.

به این خاطر است که وکلا امروزه عموما با توجه به علاقه شخصی، گرایش تحصیلی ارشد و دکتری و تجربه ای که بر اثر قبول کردن پرونده های پرشمار در موضوعات یکسان به دست می آورند، به سمت تخصصی شدن مسائل پیش می روند.

به همین خاطر است که اصطلاحاتی چون وکیل طلاق، وکیل بیمه، وکیل مالیات و وکیل شرکت ها را می بینیم. بنا براین بهتر است در انتخاب وکیل به حیطه تخصصی او و پرونده هایی که بیشتر مورد قبول او قرار گرفته اند توجه کنیم.

خیلی از شرکت ها از ابتدای شروع به فعالیت، اقدام به اخذ مشاوره حقوقی از وکیل متخصص شرکت ها می نمایند. حتی خیلی از افراد از طریق وکیل شرکت ها اقدام به ثبت شرکت می کنند.

از این طریق، قانونی بودن تمام فعالیت ها و اقدامات خود را تضمین نموده و به نوعی اطمینان خاطر کسب می کنند و هم چنین از وقوع اشتباهات اشتباهات حقوقی احتمالی که ممکن است آسیب های حبران ناپذیری وارد کند جلوگیری می کنند.

در یک جمله وکیل، راه را برای تمام امور لازم جهت ثبت شرکت و قانونی طی شدن تمام مراحل هموار و تسهیل می کند. رویه معمول در ثبت هر شرکت با توجه به این که از چه نوعی باشد متفاوت است بنابر این اقدامات قانونی که ضرورت دارد وکیل انجام دهد نیز متفاوت خواهد شد و وکیل متخصص شرکت ها از تمام این ضروریات مطلع است.

تماس با وکیل دادگستری

وظایف وکیل شرکتی

 • حضور وکیل شرکت در جلسات شرکت و نیز حضور وکیل هر یک از سهامداران و سرمایه گذاران در مجامع عمومی.
 • تنظیم قرارداد های شرکت اعم از داخلی و بین المللی و بررسی قرارداد های تنظیم شده شرکت و به حداقل رساندن اشتباهات و نواقص موجود در بند های قرارداد.
 • حضور در دعاوی ناشی از اجرا یا پایان قرارداد های تجاری در صورت بروز اختلاف در انواع مراجع قضایی، داوری و شبه قضایی.
 • پیگیری امور بیمه، مالیات، گمرکی و حسابداری.
 • حل و فصل اختلافات بین شرکاء با شرکت و نیز اختلافات شرکت با اشخاص ثالث و دفاع از شرکت.
 • ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت و انجام تمام مراحل و اقدامات مورد نیاز.
 • اشراف بر قوانین تجاری، آراء وحدت رویه و نظرات مشورت، قوانین امنیتی، حقوق مالکیت معنوی و قوانین مربوط به صدور مجوز.
 • تبحر و تخصص در دعاوی تجاری با موضوعات متنوع.
 • به کارگیری تمام دانش و تبحر فنی خود در زمینه های مختلف و تلاش برای گرفتن مطلوب ترین تیجه ای که به نفع شخص حقوقی و سرمایه گذاران باشد.
 • وصول مطالبات شرکت ها از اشخاص حقیقی یا حقوقی.
 • انجام کلیه امور قضایی و اداری مرتبط با شرکت و آسان نمودن مسیر برای ایجاد شرکت توسط سرمایه گذاران.

چرا شرکت ها نیاز به وکیل متخصص دارند

اولا به علت نا آگاهی و بی اطلاعی نسبت به قوانین و مقررات مرتبط با شرکت ها و هم چنین اقدامات قانونی مورد نیاز برای هر مسئله ممکن است انجام این اعمال بدون وکیل باعث ورود خسارت های جبران ناپذیری به شخص حقوقی و سرمایه گذاران آن شود.

از دست رفتن سرمایه شرکت هم به معنای از دست رفتن و انحلال کل شرکت است پس ضروریست که در انتخاب وکیل مجرب توجه زیادی داشته باشید.

دوما اصولا به علت حجم بالای کار ها در شرکت ها، مدیران و روسای شرکت فرصت کافی برای پیگیری مسائل و موضوعات حقوقی را نخواهند داشت پس بهتر و مقرون به صرفه تر است که امورات مربوط به مسائل حقوقی و قانونی خود را به وکیل شرکت ها بسپارند.

ثالثا نمایندگی از طرف شرکت ها جهت حضور در محاکم برای دفاع از شخص حقوقی، طرح دعوا، دفاع، پیگیری های قانونی، تنظیم دادخواست و لوایح قانونی برای هر شرکتی ضروری است.

مسائل حقوقی مرتبط با شرکت ها

 • چگونگی ثبت شرکت.
 • تنظیم قرارداد.
 • ثبت شعبه یا نمایندگی برای شرکت.
 • اخذ کارت بازرگانی.
 • مالیات.
 • بیمه.
 • دعوت سهامداران به مجمع و پیگیری سهام تعهد شده و پرداخت نشده آن ها.
 • نحوه انحلال شرکت و ثبت آن.

تماس با وکیل دادگستری

حق الوکاله وکیل شرکت ها

حق الوکاله و به طور کلی دستمزد وکیل شرکت ها بستگی به فاکتور های متفاوت و متنوعی دارد. به حیطه قرارداد وکیل با شرکت و بند های قرارداد که طبق آن تکالیف و وظایف و حدود اختیارات وکیل مشخص شده است.

هم چنین باید به مدت زمانی که طبق قرارداد، وکالت برقرار است و برای امور شرکت مورد نیاز می باشد هم توجه نمود. در اکثر مواقع حق الوکاله و دستمزد وکلا به صورت توافقی بین وکیل و موکل در قرارداد درج می شود. به این صورت که وکیل با بررسی حیطه وظایف و مسئولیت هایی که قرار است بپذیرد بر مبلغی با موکل به توافق می رسد.

خدمات موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در خصوص شرکت ها

 • سپردن وکالت شرکت و شخص حقوقی به تیم وکلای حرفه ای و متخصص موسسه فرهنگ تفاهم در زمینه وکالت شرکت ها.
 • تشکیل پرونده مالیاتی.
 • مشاوره حقوقی در امور مربوط به شرکت بسته به نوع آن و نیز تاسیس انواع شرکت های تجاری.
 • تنظیم انواع لوایح، قرارداد های تجاری داخلی و بین المللی، دادخواست حقوقی، شکواییه کیفری و دفاع از شخص حقوقی.
 • پیگیری تمامی امور مرتبط با شخص حقوقی از اولین تا آخرین مرحله یعنی از اقدام برای ثبت شرکت تا انحلال و تصفیه.
 • پیگیری دیون و مطالبات شرکت توسط وکیل متخصص شرکت ها.

 

 

دیدگاه ها